Debat

Foto: ABW

Region Sjællands Råstofplan 2020 får ris og ros af DN

“Danmarks Naturfredningsforenings Samråd i Region Sjælland kommenterer Region Sjællands indledende høring for Råstofplan 2020, og der er både opbakning og kritik retur til den kommende plan for råstofindvinding i regionen”, skriver Niels Hilker formand for DN Samrådet i Region Sjælland og DN Sorø.

13. marts 2019
Talmagien er en fuser

Talmagien er en fuser

“Enhedslisten ser med bekymring på, at blå blok fører en økonomisk politik, der skaber usikkerhed om fremtidens velfærd. Det er ikke en løsning at arbejde med talmagi, hvor der igen og igen rykkes rundt med underskuddene, uden at det grundlæggende problem om underfinansiering løses”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

11. marts 2019
Hasselmus. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

DN Sorøs bidrag til Region Sjællands indledende høring vedr. Råstofplan 2020

“Når et område udpeges til graveområde, må lokalområdet i en årrække leve med gener fra råstofudvindingen. Der bør være klare retningslinjer for, at regionen i god tid vil inddrage lokalområdet, naboer, borgergrupper, interessenter som DN, i såvel gravevilkår som efterbehandlingsplaner”, skriver formand for DN Sorø, Niels Hilker.

8. marts 2019
Niels Hilker.

Spørgsmål til Sorø Byråd

“På vegne af DN Sorø vil jeg på Sorø Byråds møde den 27. marts 2019 stille følgende begrundende spørgsmål: Hvad er Sorø Kommunes plan for at arbejde videre med de mange gode konkrete forslag, som efter Vision 2022 processen blev samlet i idékataloget?”, skriver Niels Hilker, formand for DN i Sorø.

25. februar 2019
Bo Mouritzen

Børnene i specialtilbud

“På det seneste BUU møde søgte Enhedslisten opbakning til et forslag om at skabe en anden konstruktion i stedet for en lukning. Det synes vi, at vi skylder børnene og familierne. Det er jo ikke Holbergskolens børn, men Sorø Kommunes børn og dermed vores fælles ansvar.”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

22. februar 2019
Foto: ABW

Lukning af Supercentret på Holbergskolen – for børnenes skyld

“Vi ønsker af hensyn til børnene og deres familier ikke at holde liv i et tilbud, der ikke er bæredygtigt. Til trods for at vi i situationen formodentlig gør familierne utrygge, mener vi, at det ville være direkte uansvarligt at fastholde børn i et tilbud, når vi ved, at vi kan tilbyde dem hver især et bedre tilbud.”, sådan skriver Lars Damgaard (O), Maria Møller (V), Carsten Petersen (C) og Sofie Torpegaard.

12. februar 2019
Bo Mouritzen

Armslængde-princippet skal sikres

“God forvaltningsskik indebærer, at det skal være tydeligt, hvornår det er administrationen, og hvornår det er det politiske system, der træffer beslutningerne. Det forudsætter, at der er klare grænser mellem forvaltning og politikere, så det politiske system sætter rammerne, mens forvaltningen sørger for den daglige drift.”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

11. februar 2019
Bo Christensen. Foto: De Konservative.

Borgmesteren handler efter reglerne

“Sorø Kommune og borgmesteren overholdte den Kommunale Styrelseslov og handlede efter reglerne ved budgetforhandlingerne. Ankestyrelsen har afgjort endnu en sag og igen afvist Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens anmodning om at starte en tilsynssag imod borgmesterens beslutninger.”, sådan skriver Bo Christensen, Gruppeformand for De Konservative.

6. februar 2019
Bo Mouritzen

Indvandring er et gode

“Nyere forskning viser, at beskæftigelsen blandt nydanskere stiger, faktisk har der aldrig været så mange i job som i dag. Især kvinder med anden etnisk baggrund stormer ind på de videregående uddannelsesinstitutioner, og mændene er begyndt at følge efter. I det hele taget er der flere nydanskere, der får en uddannelse.”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

4. februar 2019
Talmagi

Talmagi

“Tal er en fascinerende ting. Med ganske små justeringer kan man opnå lige præcis det politiske resultat, der ønskes. Formålet med talmagi er, at få noget der er underfinansieret til at se ud som om, der er afsat penge nok. Men talmagi kan ikke løse problemet, det skubber blot underskuddet foran sig eller udmøntes som nedskæringer”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

28. januar 2019
Bo Mouritzen

Et Danmark uden indvandrere…

“Et Danmark uden indvandere er en død nation. Ikke i morgen eller i overmorgen, men på sigt. Forklaringen er den ganske enkle, at den danske befolkning ikke har reproduceret sig selv siden 1967. De primære grunde til at den danske befolkning stadig vokser, er at der er flere indvandrere, der får dansk statsborgerskab, end der er personer, der frasiger sig et dansk statsborgerskab, og at vi lever længere.”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

24. januar 2019
Niels Hilker.

Klage over tilladelse til staldbyggeri ved “Ægir” på Parnasvej

“Sorø Kommune giver tilladelse til en bygning, som er 450 % større end den oprindelige, og som er meget synlig fra Parnasvej og vil virke dominerende i et område med væsentlig landskabelig interesse. DN Sorø finder, at Sorø Kommunes tilladelse ikke efterlever kriterierne i kommuneplanens retningslinjer”, sådan skriver DN Sorø i deres klage.

22. januar 2019
Bo Mouritzen

Hvidvask og skattesnyd er samfundsnedbrydende

“Det er Enhedslistens opfattelse, at krisen omkring vores klima og den voksende sociale krise, der er forårsaget af mange års neoliberal politik, er uløseligt forbundet. Begge dele skal løses, og det skal vi gøre, blandt andet ved at sætte ind overfor finanssektorens hæmningsløse grådighed”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

22. januar 2019
Foto: ABW

Takstblade med social slagside

Åbent brev til Enhedslistens og Socialdemokratiets folketingsgrupper fra Bo Mouritzen og Dennis Gartig, Byrådsmedlemmer for henholdsvis Enhedslisten og Socialdemokratiet i Sorø Kommune. “Med den gebyrpolitik der lægges for dagen, kan vi frygte, at Danmark har vanskeligt ved at leve op til FN målet om, at adgangen til rent vand er en menneskeret.”

18. januar 2019
Foto: Bo Christensen (K)
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø.

Kulturindsats til 1,7 mio. kr. i støbeskeen

“Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at øge indsatsen og udvikle børnefællesskaber, identitet, kulturelle kompetencer og udtryksformer, som stimulerer børns livsglæde og livskraft. En kulturindsats til ca. 1,7 mio. kroner over 3 år, som der nu søges tilskud til i Slots- og Kulturstyrelsen.”, skriver Bo Christensen (K), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø.

17. januar 2019