Debat

Foto: DN Sorø

Fældning af træer ved Rørstensgården

“Hvad har Sorø Kommune gang i? Skal vi opleve endnu et angreb på den bynære natur. Alle træer ved Rørstensgården er i disse timer ved at blive fældet. Indtil videre har den smukke kastanje og det store flotte bøgetræ dog overlevet, men det er måske kun et par dage endnu”, skriver Niels Hilker, formand for DN Sorø.

28. maj 2019
Foto: ABW

Vælg en lige venstre

“Lige nu er Enhedslisten tæt på at være Folketingets tredjestørste parti. Sker det, så vil det være en fantastisk markering af, at den danske befolkning vil i en langt mere humanistisk retning. Det kan markere starten på et paradigmeskift – væk fra fanatisme tilbage mod humanisme”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

23. maj 2019
Bo Mouritzen

Afskaf budgetloven

“Vi har brug for et paradigmeskifte, så den offentlige sektor ses som en del af det, der giver vores samfund værdi, for et opgør med den regnearkstænkning, der har smadret skattesystemet og kostet så dyrt for det velfærdssamfund, der engang gjorde Danmark til en af de mest lige og rige samfund i verden. Vi har brug for et opgør med finanspagten og budgetloven!”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

20. maj 2019
Pia Olsen Dyhr var på besøg i Åmosen. Foto: SF

SF: Landbruget skal ind i klimakampen

Dansk landbrug skal løfte en meget større del af klimaansvaret, mener SF. “Det er til alles fordel, at vi stopper med at drive landbrug i Åmosen. Landmændene får noget andet jord i bytte for den udpinte mosejord. Naturen får lov at brede sig. Og klimaet slipper for store mængder klimagasser”, siger Pia Olsen Dyhr.

19. maj 2019
Foto: ABW

Klimakampen er hverdagskamp

“Hvis vi mener, vi vil lave et paradigmeskifte, der viser, at vi elsker vore børn over alt andet, skal vi konsekvent vælge til fordel for miljøet. Det er i det nære, vi skal starte og i hverdagen, vi skal bruge vores indflydelse”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø.

14. maj 2019
Foto: ABW

Det skjulte byråd

“Et forslag om begrænset taletid, vil i urimeligt grad ramme de små partier i Byrådet og skævvride debatten. Forslaget vil for eksempel betyde, at Socialdemokratiet og Konservative har sammenlagt 21 minutter til hvert punkt, mens de partier der kun er repræsenteret med et medlem i Byrådet, heriblandt Enhedslisten, har tre minutter til samme punkt.”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

8. maj 2019
Foto: ABW

Streetsport og anerkendelse

“Det værste er efter Enhedslistens opfattelse, at der tales om ”udfordringer på specialområdet”. Med andre ord forsøger det politiske flertal at tørre underfinansieringen af på de børn og unge i Sorø Kommune, der har mest brug for støtte. Efter Enhedslistens opfattelse er det en politisk opgave at prioritere vores børn og unge. Netop det fravalgte de partier, der er med i budgetforliget,” skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

6. maj 2019
Alstedstien

Alstedstien

Ankestyrelsen vil ikke rejse tilsynssag som følge af den langsommelige behandling af sagen vedr. den ulovligt nedlagte sti i Alsted.

6. maj 2019
Foto: ABW

Plads til den politiske debat

“I byrådet er vi 8 forskellige partier og 25 forskellige politisk engagerede mennesker, selvfølgelig er vi ikke enige i alting. Vi har hver vores måde at fremføre vores sag på. Den mangfoldighed skal ikke kvæles af stramme regler. Det er gennem den politiske diskussion, vi bliver inspireret og klogere på mulige løsninger.”, skriver Linda Nielsen, medlem af byrådet for SF.

30. april 2019
Foto: ABW

Er demokratiet i Sorø Kommune under afvikling?

“Offentlighedsloven er et falsum, som alle lider under. Den forpester det politiske klima og tvinger alle til stadig mere utraditionelle metoder for at komme sandheden nærmere. Er det “rigets sikkerhed” eller “hensynet til fremmede magter”, som er på spil, når Sorø Byråd vælger at mørklægge sine økonomiske prioriteter? Hvad er det, der er så vigtigt at skjule?”, skriver skuespiller og soraner Henrik Jandorf i dette læserbrev.

23. april 2019
Foto: ABW

Forsamlingsfrihed og ytringsfrihed

“Forsamlingsfrihed er en af de helt grundlæggende rettigheder, som Grundloven giver os. Derfor skal vi værne om den. (…) Ytringsfrihed er en af de helt grundlæggende rettigheder, som Grundloven giver os som borgere i Danmark. Derfor skal der noget ekstraordinært til for at begrænse den.”, skriver Linda Nielsen og Arne Juel Jensen, SF Sorø.

15. april 2019
Foto: ABW

Vision uden mennesker

“Der tages et problem-udgangspunkt. Fra Enhedslisten ville vi ønske, at der blev arbejdet ud fra det, vi vil opnå, ikke det vi vil undgå. Det er vel selve essensen af en vision!”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

8. april 2019
Foto: ABW

DN Sorø og Friluftsrådets henvendelse til Tilsynet med kommuner

“Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø (DN Sorø) og Friluftsrådet Sydvestsjælland beder hermed Ankestyrelsen vurdere, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelseslovens § 73 til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort”, skriver Niels Hilker, formand for DN Sorø.

3. april 2019
Bo Mouritzen

Demokratiet bliver mindre

“Under den forholdsvis uskyldige titel ‘Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ’ sniges der efter Enhedslistens opfattelse endnu en begrænsning af demokratiet ind i den måde, Sorø Kommune styres på. Med vedtagelsen bliver de overordnede politikker, der beskriver styringsmåderne, fremover godkendt i Økonomiudvalget og ikke i Byrådet. Beslutningen vil gøre det vanskeligere for borgerne at følge begrundelserne for politiske omprioriteringer, idet drøftelserne i fag- og økonomiudvalg foregår bag lukkede døre”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

3. april 2019
Foto: ABW

Asfalt før klima og miljø

“Det virker næsten som en provokation, når Sorø Byråd, med undtagelse af Enhedslisten, mindre end to uger efter kommunens unge har strejket for klimaet, vælger at give tilladelse til at udvide køreteknisk anlæg.”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

1. april 2019