Debat

Løfte- og tillidsbrud

Løfte- og tillidsbrud

Fra A, Ø og F lyder et rungede nej til at de børn, der har mest behov for hjælp i skolen, alene skal bære store besparelser på folkeskoleområdet i Sorø Kommune.

17. marts 2022
Udbytterig dialog om Troldehaven

Udbytterig dialog om Troldehaven

Det nye Børn og Undervisningsudvalg har lyttet til en samstemmig opfordring til IKKE at placere den nye Troldehaven i bygning A på Holbergskolen, men i stedet at placere den på den gamle grund på Sømosevej i umiddelbar nærhed af skolen.

17. marts 2022
SF bakker op om at ændre beslutningen om samlokation på Holbergskolen

SF bakker op om at ændre beslutningen om samlokation på Holbergskolen

“Det er ingen hemmelighed, at samlokationsprojektet aldrig har været en idé, som vi i SF syntes godt om. Men vi må også anerkende, at alle partier inklusiv SF har bakket op om samlokationsprojektet via det fælles budgetforlig for 2021, hvor der blev afsat 80 mio. kroner til byggeriet.”

14. marts 2022
Privatfoto

God forsyningssikkerhed

Nu kan du stemme på den kandidat fra Sorø, du mener, skal have en plads i Andels repræsentantskab. Når du stemmer, deltager du i konkurrencen om et gourmetophold og middage i valgområderne. Du kan bl.a. stemme på Carsten Lund.

7. marts 2022
Fremtidens Frederiksberg

Fremtidens Frederiksberg

“I de senere år er der foregået en nærmest kaotisk udvikling af Frederiksberg. Det har medført, at der er kapacitetsmangel på daginstitutionsområdet, fyldte klasselokaler, infrastrukturproblemer. Fra Enhedslisten har vi længe ønske et samlet udviklingsprojekt. Vi vil derfor fremsætte følgende forslag i Kommunalbestyrelsen til maj mødet.”

6. marts 2022
Rusland versus Ukraine

Rusland versus Ukraine

“Ukraine får vor fulde støtte og sympati. Når det er sagt, så skal vi også være os bevidste omkring, at vor økonomiske og militære støtte til Ukraine forøger risikoen for at krigen rykker væsentlig nærmere, da Putin kan opfatte dette som en krigserklæring,” skriver Marianne Vinding.

5. marts 2022
Foto: ABW

Klimamål eller business as usual?

“SF har anmodet om at få beregnet totalomkostningen ved leasing samt 5 års drift af henholdsvis en elbus og en dieselbus. Den beregning har vi ikke kunne få. Derfor ved vi reelt ikke, om det i sidste ende faktisk er dyrere at lease det ene fremfor det andet.”

4. marts 2022
Fjernvarme i Sorø – hvornår?

Fjernvarme i Sorø – hvornår?

“Nu hvor situationen er så kritisk på energifronten – især opvarmning – burde man tænke på fremskyndelse af fjernvarmetilslutning i Sorø Kommune,” skriver Jan Andersen, Pedersborg.

28. februar 2022
Handicapområdet er mit vigtigste fokus

Handicapområdet er mit vigtigste fokus

Behandler vi samfundets skrøbeligste og mest udsatte borgere ordentligt og ligeværdigt? Og giver vi dem den støtte og hjælp, de og deres nærmeste har behov for? Og både ifølge vores danske idealer, lovgivningen og konventionerne har krav på? Og svaret er stadigvæk et rungende NEJ! På mange felter er udviklingen gået den modsatte og forkerte vej, skriver Dan Kiving, Hjerneskadeforeningen Vestsjælland.

17. februar 2022
Mona Bouidar. Foto: ABW

Kommunen skal være en attraktiv arbejdsplads

“Det er svært både at rekruttere uddannet, velkvalificeret arbejdskraft og at fastholde personalet. Det skal vi blive bedre til i Sorø kommune.” Dit Sorø har bedt de nyvalgte og genvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen om at besvare tre spørgsmål. Mona Kelder Bouidar fra Socialdemokratiet medvirker her.

23. januar 2022
Lokalplanen er vel gennemarbejdet

Lokalplanen er vel gennemarbejdet

Hermed bemærkninger fra DN Sorø til Sorø Kommunes forslag til Lokalplan SK 68, Boligområde ved Vrangslund, Fjenneslev.

20. januar 2022
Foto: SDL

Børnene i Troldehaven skal have det godt

SF mener, at det bør undersøges hvordan vi kan forbedre de fysiske rammer i Troldehaven, indtil børnene kan flytte ind i bygning A på Holbergskolen.

20. januar 2022
Foto: ABW

Alt for mange børn og unge lærer ikke at skrive, læse og regne ordentligt

Dit Sorø har bedt den nye kommunalbestyrelse om at besvare tre spørgsmål. Her medvirker Susanne Borggaard fra Nye Borgerlige. Susanne er medlem af Børn og Undervisningsudvalget, Sorø Forsyning og Sorø Akademis Skole Bestyrelse.

11. januar 2022
Mere kontrol, tak

Mere kontrol, tak

DN Sorø ser frem til, at den nyvalgte kommunalbestyrelse vil have meget mere fokus på grundvandsbeskyttelsen, som partierne lovede under valgkampen.

11. januar 2022
Et nyt år og en ny periode i kommunalbestyrelsen er begyndt

Et nyt år og en ny periode i kommunalbestyrelsen er begyndt

“Jeg vil først starte med at takke for den meget store opbakning og tillid jeg blev vist på valgdagen 16/11. Jeg er meget taknemmelig og også meget motiveret for nu at komme i gang, med de mange vigtige opgaver som venter,” skriver Jakob Spliid, Venstre.

7. januar 2022