Debat

Talmagi

Talmagi

“Tal er en fascinerende ting. Med ganske små justeringer kan man opnå lige præcis det politiske resultat, der ønskes. Formålet med talmagi er, at få noget der er underfinansieret til at se ud som om, der er afsat penge nok. Men talmagi kan ikke løse problemet, det skubber blot underskuddet foran sig eller udmøntes som nedskæringer”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

28. januar 2019
Bo Mouritzen

Et Danmark uden indvandrere…

“Et Danmark uden indvandere er en død nation. Ikke i morgen eller i overmorgen, men på sigt. Forklaringen er den ganske enkle, at den danske befolkning ikke har reproduceret sig selv siden 1967. De primære grunde til at den danske befolkning stadig vokser, er at der er flere indvandrere, der får dansk statsborgerskab, end der er personer, der frasiger sig et dansk statsborgerskab, og at vi lever længere.”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

24. januar 2019
Niels Hilker.

Klage over tilladelse til staldbyggeri ved “Ægir” på Parnasvej

“Sorø Kommune giver tilladelse til en bygning, som er 450 % større end den oprindelige, og som er meget synlig fra Parnasvej og vil virke dominerende i et område med væsentlig landskabelig interesse. DN Sorø finder, at Sorø Kommunes tilladelse ikke efterlever kriterierne i kommuneplanens retningslinjer”, sådan skriver DN Sorø i deres klage.

22. januar 2019
Bo Mouritzen

Hvidvask og skattesnyd er samfundsnedbrydende

“Det er Enhedslistens opfattelse, at krisen omkring vores klima og den voksende sociale krise, der er forårsaget af mange års neoliberal politik, er uløseligt forbundet. Begge dele skal løses, og det skal vi gøre, blandt andet ved at sætte ind overfor finanssektorens hæmningsløse grådighed”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

22. januar 2019
Foto: ABW

Takstblade med social slagside

Åbent brev til Enhedslistens og Socialdemokratiets folketingsgrupper fra Bo Mouritzen og Dennis Gartig, Byrådsmedlemmer for henholdsvis Enhedslisten og Socialdemokratiet i Sorø Kommune. “Med den gebyrpolitik der lægges for dagen, kan vi frygte, at Danmark har vanskeligt ved at leve op til FN målet om, at adgangen til rent vand er en menneskeret.”

18. januar 2019
Foto: Bo Christensen (K)
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø.

Kulturindsats til 1,7 mio. kr. i støbeskeen

“Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at øge indsatsen og udvikle børnefællesskaber, identitet, kulturelle kompetencer og udtryksformer, som stimulerer børns livsglæde og livskraft. En kulturindsats til ca. 1,7 mio. kroner over 3 år, som der nu søges tilskud til i Slots- og Kulturstyrelsen.”, skriver Bo Christensen (K), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø.

17. januar 2019
Foto: Linda Nielsen, SF.

Tillid skal forblive Danmarks x-faktor

“Det er vigtigt for vores fællesskab, og det samfund vi har opbygget, at vi bliver på tillidssporet, for ellers vælter vi omkuld og taber mange års god demokratisk udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi tager afstand fra hvidvask og skatteunddragelse i såvel ord som handling”, skriver Linda Nielsen, Byrådsmedlem for SF.

14. januar 2019
Foto: ABW

SF: Tidligere psykiatriske patienter skal kunne erklæres raske

“Vi skal gøre op med myterne om psykiske lidelser som noget kronisk. Derfor skal man også have mulighed for at blive erklæret rask, hvis man er symptomfri og har været det i en periode”, skriver Jacob Mark, Gruppeformand for SF.

9. januar 2019
Foto: ABW

Små klasser giver bedre læring

“Værst er det dog, at der arbejdes videre med meget store klassekvotienter. Lige nu lægges der op til, at der vil være minimum 19 klasser med 25 til 28 elever. Det står i stærk modsætning til den forskning, der viser, at reducerer man klassekvotienterne i de største klasser med 5 elever, så øges elevernes resultater med 10 %”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø i et læserbrev.

7. januar 2019
Bo Mouritzen

Om åbne grænser

“Efter min opfattelse er det, der kan kaldes dansk kultur ikke primært under angreb fra indvandrere og flygtninge, men fra den globale kulturelle ensretning, der kommer gennem multinationale selskaber som Netflix, Amazon, HBO, og hvad det ellers er, der styrer vores daglige forbrug”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

3. januar 2019
Bo Mouritzen

Sig fra overfor hvidvask og skattesnyd

“Enhedslisten vil ikke acceptere et samfund, der efter vores opfattelse kører med to forskellige moral kodeks. Et for finanssektoren og den økonomiske elite, der går fri, uanset hvordan de optræder. Et andet for de mest udsatte grupper, der for eksempel kan få en bøde samt blive forvist fra byen for at sove foran de banker, der hæmningsløst rager til sig”, skriver Bo Mouritzen.

30. december 2018
Fredninger i fare

Fredninger i fare

Ønsket om at belægge Flommen med asfalt er desværre ikke helt forsvundet. Det fremgår af Sorø Kommunes Masterplan for Sorø By, hvor muligheden – imod DNs høringssvar – forsat rumler.

21. december 2018
Klimaevent i Sorø ved 'Mor og Barn' skulpturen i Bikubens gård (kunstneren: Jens Christian Ebbestad). Foto: Linda Nielsen

SF slår klimaalarm

SF var på gaden torsdag den 13. december med et opråb om, at vi skal passe på vores klode. Vi er den første generation, der mærker klimaforandringerne. Samtidig er vi den sidste generation, som kan gøre noget ved dem. Vi har en forpligtigelse til at handle, skriver Linda Nielsen, Medlem af byrådet for SF i Sorø.

14. december 2018
Klimaet – en gratis omgang?

Klimaet – en gratis omgang?

Sorø Kommune vil gerne være CO2-neutral. Flertallet i byrådet er dog enige om, at det ikke må koste en eneste ekstra krone. Det skal være gratis. Jeg tror ikke, at den strategi fører helt lige så langt, som det er tilfældet i andre kommuner, skriver Niels Levinsen i dette debatindlæg.

11. december 2018
Niels Hilker.

DN ønsker god vind til Visions- og Planstrategien

DN Sorø vil bidrage konstruktivt til Sorø Kommunes udmøntning af Visions- og Planstrategi 2022, og vi vil have særligt fokus på, at forslagene i idé-kataloget kommer fri af parkeringsbåsen og ud og skaber resultater, skriver Niels Hilker, formand for DN Sorø.

3. december 2018