Debat

Fredninger i fare

Fredninger i fare

Ønsket om at belægge Flommen med asfalt er desværre ikke helt forsvundet. Det fremgår af Sorø Kommunes Masterplan for Sorø By, hvor muligheden – imod DNs høringssvar – forsat rumler.

21. december 2018
Klimaevent i Sorø ved 'Mor og Barn' skulpturen i Bikubens gård (kunstneren: Jens Christian Ebbestad). Foto: Linda Nielsen

SF slår klimaalarm

SF var på gaden torsdag den 13. december med et opråb om, at vi skal passe på vores klode. Vi er den første generation, der mærker klimaforandringerne. Samtidig er vi den sidste generation, som kan gøre noget ved dem. Vi har en forpligtigelse til at handle, skriver Linda Nielsen, Medlem af byrådet for SF i Sorø.

14. december 2018
Klimaet – en gratis omgang?

Klimaet – en gratis omgang?

Sorø Kommune vil gerne være CO2-neutral. Flertallet i byrådet er dog enige om, at det ikke må koste en eneste ekstra krone. Det skal være gratis. Jeg tror ikke, at den strategi fører helt lige så langt, som det er tilfældet i andre kommuner, skriver Niels Levinsen i dette debatindlæg.

11. december 2018
Niels Hilker.

DN ønsker god vind til Visions- og Planstrategien

DN Sorø vil bidrage konstruktivt til Sorø Kommunes udmøntning af Visions- og Planstrategi 2022, og vi vil have særligt fokus på, at forslagene i idé-kataloget kommer fri af parkeringsbåsen og ud og skaber resultater, skriver Niels Hilker, formand for DN Sorø.

3. december 2018
Bo Mouritzen

Arbejdsløse er mennesker

Enhedslisten valgte på det seneste byrådsmøde at stemme imod Sorø Kommunes beskæftigelsesplan for 2019. Den primære grund er, at de mener, at planen er skrevet i et sprog, der dehumaniserer de mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet.

28. november 2018
Rolf Clausen.

Verdensmål og Vision 2022

Vi er ikke den første kommune, der tager fat i verdensmålene, men næsten, og det skal vi udnytte, både i forhold til branding, men vi skal selvfølgelig også nå resultater, der kan ses og måles. Så til alle kommunens borgere, tillykke med at være en del af en større sags tjeneste, siger gruppeformand for Venstre Rolf Clausen.

27. november 2018
Foto: Jørgen Mogensen

Høng-Tølløsebanen som S-tog?

På et vælgermøde i Dianalund op til folketingsvalget i 2005 sagde den konservative kandidat Andreas Boisen noget interessant. Han boede selv på Vesterbro og mente, at Høng-Tølløse banen skulle være en forlængelse af S-togsnettet i København. Det er foreløbig ikke blevet til noget. Jørgen Mogensen fra Dianalund mener, man bør støtte op om den vision.

26. november 2018
Bo Mouritzen

Blå bloks økonomiske panik

Der burde være grundlag for, at Sorø kommune har en sund og stærk økonomi. Men Enhedslisten kan konstatere, at virkeligheden er helt anderledes. Sorø kommunes regnskab for 2017 viser, at gælden aldrig har været større, skriver Bo Mouritzen.

26. november 2018
For miljøets skyld

For miljøets skyld

Enhedslisten ønsker som alle andre en afslutning på PCB-sagen, hvor brokkerne fra Frederiksberg Skole stadig ligger og er en risiko for miljøet. Men det skal være en afslutning, der prioriterer miljøet, og det skal være en afslutning og ikke blot endnu en udskydelse af problemerne.

15. november 2018
Foto: ABW

Krystalnatten

Krystalnatten blev markeret i Sorø den 9. november med fakler, jødiske kalotter, sange og taler. Linda Hansen, der er Enhedslistens lokale folketingskandidat, satte fokus på, at det aldrig begynder med en krystalnat, det begynder i det små, og når det ikke får modstand, så får det lov at vokse og gro.

15. november 2018
Foto: Jan Bjergskov Larsen

20 mia. til landdistrikterne?

Det skal gøres attraktivt også at være borger i landdistrikterne, mener Jan Bjergskov Larsen, SFs Folketingskandidat i Region Sjælland. Og 20. mia. kroner kunne gøre rigtig meget gavn. Men istedet bruges pengene på at etablere en helt ny bydel i København.

12. november 2018
Foto: Lynge Lokalråd

Lynge Lokalråds bemærkninger vedrørende trafikanalysen og lokalplan

På vegne af Lynge Lokalråd deles deres bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget, dagsordenspunkterne 133 og 134 om Trafikanalysen på Frederiksberg samt SK60 Rørstensgården.

6. november 2018
Naturfredningsforeningen fraråder ny skiltning

Naturfredningsforeningen fraråder ny skiltning

VKST har meddelt Sorø Kommune, at de ønsker den samme mulighed for at blive eksponeret og profilere virksomheden ud mod motorvejen, som virksomhederne nord for motorvejen. Det vil i realiteten sige, væk med de levende hegn og ja til skilte, flag og hvad der ellers indgår i tivolisering af et område. VKST er en slags lobby og rådgivningsvirksomhed for landbruget og ligger på arealer syd for Motorvejen på Fulbyvej i Sorø. Danmarks Naturfredningsforening Sorø vil gerne fraråde, at Sorø Kommune imødekommer landbrugsrådgivningens ønsker.

30. oktober 2018
Børnene bærer byrden

Børnene bærer byrden

Lige inden byrådsmødet om budgettet den 1. oktober, blev der meldt ud i pressen, at blå blok (B, C, V, O og Å) ville droppe store besparelser på børneområdet. Baggrunden var en kombination af forældredemonstrationer og tilførte udligningsmidler. Men reelt er der blot tale om talgymnastik, skriver Enhedslistens Bo Mourtizen i dette debatindlæg.

26. oktober 2018
Det gamle rådhus på Torvet

Enhedslisten savner demokrati og borgerinddragelse

Enhedslistens byrådsmedlem Bo Mourizen skriver i dette debatindlæg: I februar fremlagde Enhedslisten et forslag om at borgerne i Sorø Kommune får samme muligheder for at rejse forslag i byrådet, som byrådsmedlemmerne har. Det der populært kendes som borgerdrevne forslag.

21. oktober 2018