Af kommunalbestyrelsesmedlemmer for Venstre, Ninna Wiese og Jakob Spliid

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og løsgænger Kasper Nygaard, besluttede på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, at der skal presses yderligere 50 børn ind i de i forvejen propfyldte daginstitutioner.

Samtidig besluttede ovenstående partier, at forældre i Pedersborg risikere at skulle køre til Stenlille for at få en daginstitutionsplads.

Det er for Venstre den helt forkerte vej at gå og er ikke en løsning vi mener er fagligt forsvarligt.

Vi mener at den eneste forsvarlige måde at løse kapacitetsudfordringerne på – af hensyn til både børn og personale – er ved at etablere en ny daginstitution. Dette ønske er sendt frem til efterårets budgetforhandlinger.

For at løse den akutte situation, havde vi – som indstillet i Børn og undervisningsudvalget – ønsket at løse udfordringen ved fortsat at benytte de netop ibrugtaget midlertidige institutioner, på Søndergade og i Pedelboligen på Rådhusvej.

I Venstre vil en ny daginstitution være topprioritet i de kommende budgetforhandlinger (ligesom det var sidste år). Uden en ny daginstitution, vil vi igen snart blive overhalet af virkeligheden.

I kommende uge, skal der på Natur, Teknik og Planudvalgets møde behandles en ny lokalplan, som skal sendes i høring, som giver mulighed for op mod 150 nye boliger i Pedersborg – disse boliger er vel at mærke ikke en del af beregningen i kapacitetsanalysen. Og nej – det er desværre ikke en aprilsnar.