Advokatgaarden
Torvet 4
4180 Sorø
Tlf. 57 86 08 08

Advokater på Torvet
Advokatgaarden midt i Sorø yder rådgivning på et højt fagligt niveau til både private, små og mellemstore erhvervsvirksomheder, institutioner samt offentlige myndigheder.

I 1972 etablerede advokat Ole Linnemann-Schmidt virksomheden på Torvet. Advokatgaarden, der også har en afdeling i Slagelse, beskæftiger seks advokater og 10 sekretærer.

Advokaterne har gennem en årrække specialiseret sig i en lang række fagområder inden for moderne advokatvirksomhed – her rådgives om alt fra Ansættelses- og arbejdsret til Ægtepagter.

Køb og salg af bolig
Advokatgaarden tilbyder bl.a. boligrådgivning til både køber og sælger. Kompetent boligrådgivning er meget mere en blot udarbejdelse af de obligatoriske dokumenter. For de fleste mennesker hører boligkøb til de største økonomiske og juridiske beslutninger i livet, og man kan spare sig selv for mange problemer ved at sikre, at det juridiske og økonomiske grundlag for boligkøbet er i orden.

Ægteskab og skilsmisse
Advokatgården udarbejder også ægtepagter. De fleste nygifte har 100% fælleseje, men det er ikke nødvendigvis en god idé. Formuefællesskabet omfatter ikke kun det, man ejer ved ægteskabets indgåelse, men også alt, hvad man hver for sig erhverver i fremtiden (opsparing, arv eller gaver). Lige så snart én af ægtefællerne har en vis formue eller gæld, er særeje en god idé.

Testamente og generationsskifte
Advokatgaarden rådgiver alle, gifte som ugifte, registrerede partnere, forældre, arvinger eller andre, der måtte have brug for hjælp. Som regel anbefales ægtepagter og testamenter for at sikre en fornuftig bodeling ved skilsmisse eller dødsfald. Ægtepagter og testamenter gør en svær tid meget lettere, særligt når der er tale om generationsskifte af en virksomhed eller en formue.

Ejer man en virksomhed bør man overveje, hvornår og hvordan virksomheden skal overdrages til næste generation. Det bør man gøre i god tid, helst flere år før det bliver relevant. Virksomheden skal gøres klar til overdragelse, og både den gamle og nye ejer skal helst være bekendt med (og enige om) de forskellige aspekter af et generationsskifte.

Kontakt Advokatgaarden


sølvpartner