Ellebæk Revision 
v/ Steen Ellebæk – registreret revisor
Energivej 3
4180 Sorø
22 83 97 65
kontakt@ellebaekrevision.dk

Hjælp til små og mellemstore virksomheder
Den 1. januar 2018 sprang Steen Ellebæk ud som selvstændig med firmaet Ellebæk Revision. Det er jo ikke sådan noget, man bare gør i dagens Danmark, og Steen Ellebæk havde da også overvejet sagen nøje, før han stiftede selskabet med adresse i Sorø.

Der er ikke så mange revisionsfirmaer i byen, men til gengæld er der mange små og mellemstore virksomheder og foreninger, som gerne vil handle lokalt. Ellebæk Revision blev derfor et lokalt alternativ til de store revisionsfirmaer i nabobyerne og København.

Gavn af Energiens Hus
Revisionsfirmaet i Sorø betjener virksomheder i flere forskellige brancher og byer. Adressen i Energiens Hus, tæt ved motorvejsafkørslen, gør at Ellebæk Revision også har kunder udenfor Sorø.

Steen Ellebæks speciale er nemlig små og mellemstore virksomheder, og kundekredsen omfatter mange forskellige selskabsformer, med og uden ansatte. Selv har Ellebæk Revision også planer om at ansætte flere. Firmaet koncentrerer sig om revision af regnskab, selvangivelser og rådgivning om erhvervsøkonomi og skatteforhold. Bogholderiet uddelegerer Steen Ellebæk gerne til andre.

Energiens Hus rummer flere virksomheder, der nyder godt af fælles reception, kantine og mødefaciliteter. Det er et optimalt udgangspunkt for nystartede virksomheder, men mange bliver i Energiens Hus, også efter de er veletablerede, fordi de har gavn af det tætte netværk med andre lokale virksomheder.

Godt begyndt
Har du brug for hjælp til at etablere en virksomhed i Sorø, kan du med fordel kontakte Ellebæk Revision for rådgivning om den rigtige selskabsform og opsætning af det rigtige økonomisystem, så tingene bliver gjort rigtig fra starten. Det gælder naturligvis også i forbindelse med generationsskifte og køb og salg af virksomheder. Fortrolighed, engagement og nærvær, faglige kompetencer og løbende udvikling er en naturlig del af Ellebæk Revision.

En guide ud af krisen
Steen Ellebæk har været registreret revisor siden 2011, og før dette havde han mange års erfaring indenfor revision, regnskab og skat, med ansættelser i både mindre lokale revisionsfirmaer og de store landsdækkende.

Et højt fagligt niveau med løbende opdatering om ny lovgivning og nye regelsæt er en selvfølge hos Ellebæk Revision. Det gælder ikke mindst i forbindelse med coronanedlukningen og den medfølgende myriade af hjælpepakker, som regeringen har iværksat for at undgå massekonkurser. Valg af revisor kan være udslagsgivende, om man overlever som virksomhed, især i en krisetid.

Du er meget velkommen til at kontakte Ellebæk Revision for en uforpligtende samtale om, hvad der bedst muligt kan fremme din virksomhed.

sølvpartner