Debat

Foto: SDL

Hvem betaler gildet?

“Fra Enhedslisten vil vi gerne vide, hvad der er sat af til at afholde denne reception? Eller på almindeligt dansk, hvad koster det borgerne i Sorø kommune at fejre Gert? Og hvem har truffet beslutning om, at kommunens borgere skal betale for det?”

27. oktober 2021
God beskæftigelsesplan 2022

God beskæftigelsesplan 2022

Rolf Clausen: “Heldigvis, og stor ros til alle vores dygtige medarbejdere, har vi i hele perioden klaret os rigtigt godt, vi ligger helt aktuelt på kun 3,3 % arbejdsløse hvilket er bedre end landsgennemsnittet.”

27. oktober 2021
Pressefoto

Foreningsliv til alle skal fortsat prioriteres

Bo Christensen: “Som formand for kultur- og fritidsudvalget er jeg glad for, at vi de seneste 4 år har skabt bedre mulighed for, at dem som ikke har høj indkomst kan få hjælp.”

24. oktober 2021
Foto: ABW

Velkommen til flygtninge

Enhedslisten og Radikale Venstre i Sorø er særdeles glade for, at hele kommunalbestyrelsen ønsker at tage godt imod de flygtninge der måtte komme, og vil integrere dem i Kommunen.

23. oktober 2021
Hvem beskytter den enkelte borger imod overgreb fra politikerne?

Hvem beskytter den enkelte borger imod overgreb fra politikerne?

“Flere borgere i Sorø kommune har sikkert tidligere læst mit brev af 22. oktober 2020. Det er en historie, der ikke kun handler om en kommunes banale forvaltning af dens kloaksystem, men især om noget mere væsentligt, der belyser hvilken etisk og moralsk kvalitet lokalpolitikere generelt er i besiddelse af,” skriver Tage Møller, Stenlille.

22. oktober 2021
Foto: ABW

Beskæftigelse uden plan

“Enhedslisten måtte igen i år sige fra overfor den kommunale beskæftigelsesplan. Det gjorde vi blandt andet fordi den langt hen af vejen alene er copy paste af de senere års planer. Det på trods af at vi pt har en buldrende højkonjunktur.”

22. oktober 2021
Minimumsnormeringer i virkeligheden – eller kun på papiret?

Minimumsnormeringer i virkeligheden – eller kun på papiret?

SF Sorø: “Selvom vi har fået en lov om minimumsnormeringer for børn mellem 0-6 år, så er det kun 25% af de adspurgte pædagoger, der oplever forbedringer i normeringen.”

21. oktober 2021
Foto: SDL

Naive unge og alvidende ”gamle”?

Pia Hvid: “Siden hvornår er vi ældre politikere blevet alvidende orakler, der kender det endegyldige svar på livet, universet og alting? (Altså, jeg ved selvfølgelig godt, at svaret er ”42”, men det er ikke superlet at skabe politik ud fra.)”

20. oktober 2021
Foto: ABW

Pengene skal bruges rigtigt

Linda Nielsen: “I SF stiller vi os kritiske overfor den udvikling. En udvikling der er tegn på centralisering af administration og ledelse, samt vækst i såkaldte centrale støttefunktioner.”

19. oktober 2021
Sascha Fich. Pressefoto.

Lars Damgaards vildskud

Sascha Fich: “Jeg var ved at få min lunkne urtete galt i halsen, da jeg læste Lars Damgaards (LD) svar på mit åbne brev om afghanske flygtninge.”

18. oktober 2021
Foto: ABW

Budget løfter kulturelt og foreningsmæssigt

I Venstre er vi stolte over at vi med dette budget igen kan afsætte flere midler til hele det kulturelle område generelt, ligesom vi glæder os over, at vi kan sætte flere nye tiltag i gang…

16. oktober 2021
Foto: ABW

Børnene betaler prisen

To gange i år har Enhedslisten, som det eneste parti i Kommunalbestyrelsen, stemt imod nedskæringer på Børneområdet. Nedskæringer der vil betyde serviceforringelser for Kommunens yngste borgere.

13. oktober 2021
Foto: SDL

Hjælp til Sorøs borgere!

Lars Damgaard, DF: “I forlængelse af de Radikales åbne brev til kommunalbestyrelsen i Sorø, hvori Sascha så flot på fælleskabets vegne foreslår ”Hjælp til Afghanske flygtninge”, vil jeg foreslå at de radikale for én gangs skyld påtager sig det ansvar der følger med en så åben invitation.”

10. oktober 2021
Foto: ABW

Fokus på Infrastruktur

“I Enhedslisten synes vi, at det er stærkt positivt, at der skal udarbejdes en vision og planstrategi i forhold til kommuneplanlægning i Sorø Kommune. Det er jo et ønske, vi har fremsendt konkret og mundtligt igennem hele denne byrådsperiode. Allerede den 23. april 2019 formulerede Enhedslisten, at det helt grundlæggende problem i Sorø Kommune, efter vores opfattelse, er de strukturelle ubalancer.”

4. oktober 2021
Sascha Fich. Pressefoto.

Lad os gøre Sorø kommune grønnere

Sascha Fich: “Den grønne omstilling går fortvivlende langsomt – også i Danmark. Samtidig er den globale opvarmning ved at komme helt ud af kontrol.
Heldigvis får flere og flere øjnene op for den grønne dagsorden, og når jeg taler med beboere i Sorø kommune, er det tydeligt, at kravet til grøn handling vokser uge for uge, dag for dag.”

4. oktober 2021