Behovet for en ekstern juridisk vurdering af habilitet og lovlighed, i forhold til borgmester Gert Jørgensens brug af den såkaldte Borgmesterkonto, presser på. Derfor har Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF anmodet borgmesteren om, at der indkaldes til ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen snarest.

Der har over de sidste par uger været artikler i BT og på andre nyhedskanaler om, at borgmester Gert Jørgensen har købt koncertbilletter med middag, doneret penge til en forening, hvor han selv er kasserer og doneret beløb til udvalgte virksomheder i Sorø kommune. Vi kender ikke til det samlede forbrug, donationer og køb, der er foretaget af borgmesteren.

Vi mener, det er relevant at få undersøgt lovlighed og habilitet i det samlede forbrug på borgmesterkontoen i Gert Jørgensens borgmesterperiode.

Det har skærpet vores opmærksomhed på anvendelsen af Borgmesterkontoen, at 3 eksperter har udtrykt alvorlig kritik af forbruget til blandt andet BT. De nævner i kritikken, at koncertbilletter og middage har karakter af en privat udgift, at der er habilitetsproblemer, når borgmesteren, som kasserer i en forening, sender en regning til sig selv og at der ikke er hjemmel i kommunalfuldmagten til at borgmesteren kan give økonomisk støtte direkte til private virksomheder.

Det er vores opfattelse, at Sorø Kommune er bedst tjent med, at der laves en uvildig juridisk vurdering af brugen af den såkaldte Borgmesterkonto, så vi kan komme videre med det politiske arbejde vedrørende alle øvrige problemer, Sorø Kommune står med.

Det er afgørende, at der ikke kan stilles spørgsmål til habiliteten hos dem, der foretager den juridisk vurdering. En ekstern advokat vil kunne sikre, at det bliver en objektiv og uvildig juridisk vurdering.

Socialdemokratiet, Anne Madsen
Enhedslisten, Bo Mouritzen
SF, Linda Nielsen

Foto: ABW