Af Bo Mouritzen – Medlem af kommunalbestyrelsen, Enhedslisten i Sorø

I Enhedslisten er det længe siden vi har mistet tilliden til Borgmester Gert Jørgensens evne til at forvalte Sorø Kommunes økonomi. Der er lagt op til en lang række nedskæringer og intet ønske om at tænke i andet en regneark.

Med de oplysninger, der er fremlagt i blandt andet BT, må vi sige, at fra Enhedslisten kan vi konstatere, at det ikke kun er Gert Jørgensen økonomiske kompas, der er gået i stykker, men også det etiske og moralske er ude af drift.

Gert Jørgensen har som Borgmester:
– Fremlagt misvisende budgetgrundlag. Det er borgmesterens ansvar, at budgettet forhandles på et realistisk grundlag.

– Været årsag til, at Sorø Kommune handlede i strid med reglerne i forbindelse med godkendelsen af salget af Rådhusvej 4, og dermed medvirkede til at påføre beboerne i Sorø Boligselskab et økonomisk tab.

– At få gennemført en ombygning på Trautnersvej, hvor Gert Jørgensen ikke overholdt armslængdeprincippet, mellem Borgmester og bygherre. I stedet blev der inviteret til møde mellem forvaltning og bygherre, så man kunne sikre en positiv “sær”behandling. Projektet blev stemt igennem til trods for alle de indsigelser, der blev indgivet og detaljer som søbeskyttelseslinjen mv fuldkommen blev ignoreret.

– Forsøgte at få listet en kommunaldirektør, der beviseligt havde svindlet, ud ad bagdøren med begrundelsen, at kommunaldirektøren ønskede at arbejde med grøn omstilling, Det mislykkedes udelukkende fordi Enhedslisten sagde fra – også offentligt, og lad os da bare være ærlige, store dele af Kommunalbestyrelsen var mere vrede på Enhedslisten, end de var over at kommunaldirektøren havde bedraget kommunen!

– At lade Kommunalbestyrelsen invitere til hans 60-års fødselsdag. Det blev alene stoppet fordi Enhedslisten sagde fra også her medførte det vrede og sure miner.

– Til hverdag står Borgmesteren bag en elendig mødeledelse i Kommunalbestyrelsen med åbenlys forskelsbehandling af politikerne i Kommunalbestyrelsen.

– Og nu dukker den nok så berømte ”Borgmesterkonto” op, hvor det viser sig, at den bliver brugt til at Borgmesteren kan dele godbidder ud til dem, der er hans venner. Fra Enhedslisten har vi gjort det klart, at ansøgninger skal gå gennem det politiske system, så man ikke risikerer, at det handler om kammerateri, og hvem der kender nogen.
Træffes der borgmester- eller formandsbeslutninger, skal det lægges op til orientering som en politisk sag for at sikre gennemsigtighed.
De arrangementer, som borgmesteren har støttet, er planlagt lang tid i forvejen og kunne
derfor nemt nå igennem det politiske system.
Hvis en middag er en del af en billet, ligger det udenfor, hvad man kan få bevilget som ledsager.

Enhedslisten har en gang i de seneste 5,5 år været inviteret til middag med ledsager af Borgmesteren. Ved den lejlighed, valgte vi selv at betale for ledsageren. Derfor kender borgmesteren godt vores holdning.

Fra Enhedslisten ved vi ikke, om borgmester Gert Jørgensen er inkompetent eller magtarrogant, men uanset hvilken en det er, så er det ikke godt for Sorø Kommune. Så herfra lyder opfordringen – Gå af Gert!