Debat

Foto: ABW

Streetsport og anerkendelse

“Det værste er efter Enhedslistens opfattelse, at der tales om ”udfordringer på specialområdet”. Med andre ord forsøger det politiske flertal at tørre underfinansieringen af på de børn og unge i Sorø Kommune, der har mest brug for støtte. Efter Enhedslistens opfattelse er det en politisk opgave at prioritere vores børn og unge. Netop det fravalgte de partier, der er med i budgetforliget,” skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

6. maj 2019
Alstedstien

Alstedstien

Ankestyrelsen vil ikke rejse tilsynssag som følge af den langsommelige behandling af sagen vedr. den ulovligt nedlagte sti i Alsted.

6. maj 2019
Plads til den politiske debat

Plads til den politiske debat

“I byrådet er vi 8 forskellige partier og 25 forskellige politisk engagerede mennesker, selvfølgelig er vi ikke enige i alting. Vi har hver vores måde at fremføre vores sag på. Den mangfoldighed skal ikke kvæles af stramme regler. Det er gennem den politiske diskussion, vi bliver inspireret og klogere på mulige løsninger.”, skriver Linda Nielsen, medlem af byrådet for SF.

30. april 2019
Foto: ABW

Er demokratiet i Sorø Kommune under afvikling?

“Offentlighedsloven er et falsum, som alle lider under. Den forpester det politiske klima og tvinger alle til stadig mere utraditionelle metoder for at komme sandheden nærmere. Er det “rigets sikkerhed” eller “hensynet til fremmede magter”, som er på spil, når Sorø Byråd vælger at mørklægge sine økonomiske prioriteter? Hvad er det, der er så vigtigt at skjule?”, skriver skuespiller og soraner Henrik Jandorf i dette læserbrev.

23. april 2019
Foto: ABW

Forsamlingsfrihed og ytringsfrihed

“Forsamlingsfrihed er en af de helt grundlæggende rettigheder, som Grundloven giver os. Derfor skal vi værne om den. (…) Ytringsfrihed er en af de helt grundlæggende rettigheder, som Grundloven giver os som borgere i Danmark. Derfor skal der noget ekstraordinært til for at begrænse den.”, skriver Linda Nielsen og Arne Juel Jensen, SF Sorø.

15. april 2019
Foto: ABW

Vision uden mennesker

“Der tages et problem-udgangspunkt. Fra Enhedslisten ville vi ønske, at der blev arbejdet ud fra det, vi vil opnå, ikke det vi vil undgå. Det er vel selve essensen af en vision!”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

8. april 2019
Foto: ABW

DN Sorø og Friluftsrådets henvendelse til Tilsynet med kommuner

“Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø (DN Sorø) og Friluftsrådet Sydvestsjælland beder hermed Ankestyrelsen vurdere, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelseslovens § 73 til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort”, skriver Niels Hilker, formand for DN Sorø.

3. april 2019
Bo Mouritzen

Demokratiet bliver mindre

“Under den forholdsvis uskyldige titel ‘Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ’ sniges der efter Enhedslistens opfattelse endnu en begrænsning af demokratiet ind i den måde, Sorø Kommune styres på. Med vedtagelsen bliver de overordnede politikker, der beskriver styringsmåderne, fremover godkendt i Økonomiudvalget og ikke i Byrådet. Beslutningen vil gøre det vanskeligere for borgerne at følge begrundelserne for politiske omprioriteringer, idet drøftelserne i fag- og økonomiudvalg foregår bag lukkede døre”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

3. april 2019
Foto: ABW

Asfalt før klima og miljø

“Det virker næsten som en provokation, når Sorø Byråd, med undtagelse af Enhedslisten, mindre end to uger efter kommunens unge har strejket for klimaet, vælger at give tilladelse til at udvide køreteknisk anlæg.”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

1. april 2019
Foto: ABW

Indlæg om kontanthjælpsloftet i Sorø Kommune

“Jeg har spurgt til det på møder, nu spørger jeg i et åbent læserbrev: Hvorfor skal det tage så lang tid at finde frem til indsatser overfor fattige familier? Hvorfor skal det tage så lang tid at nå frem til en fattigdomsstrategi?”, skriver Linda Nielsen, SF, medlem af byrådet.

28. marts 2019
DN Sorøs klage over manglende landzonetilladelse på Hestehavevej 6

DN Sorøs klage over manglende landzonetilladelse på Hestehavevej 6

“DN Sorø er enig i, at markerne, som de henstår nu, ikke egner sig til landbrug. Det vil tilkørt jord formodentlig forbedre, men det ændrer ikke på, at der er tale om en ændret anvendelse af arealer, der gennem en årrække ikke har været anvendt til landbrug, hvilket kræver en landzonetilladelse.”, skriver Niels Hilker, formand for DN Sorø.

27. marts 2019
Bo Mouritzen

Grådighedens paradigmeskift

“Et flertal i Folketinget har vedtaget det såkaldte ”Paradigmeskifte”, der handler om, at indvandrere og flygtninge ikke skal integreres, men der skal arbejdes på hjemsendelse. Det er endnu et eksempel på, at politikken omkring flygtninge kommer til udtryk i en stadigt mere inhuman form. I det her tilfælde er det ren grådighed, der driver værket”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

25. marts 2019
Foto: ABW

KD har en klar politik omkring normeringer i daginstitutioner

“Pressen er fyldt med diskussioner omkring normeringer i daginstitutioner. KD har en klar politik på området for daginstitutioner: Der skal være mindst en voksen til 3 børn i alderen 0-2 år, og mindst en voksen til 6 børn i alderen 3-6 år”, skriver Henning Østergaard, Kristendemokraterne – Region Sjælland.

22. marts 2019
Niels Hilker. Foto: DN Sorø

DN Sorøs bemærkninger til Lokalplan SK 62

Sorø Kommune har sendt et udkast til lokalplan SK 62 vedr. Sorø Gymnastikefterskole i offentlig høring. På den baggrund har Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø nogle kommentarer.

21. marts 2019
Foto: ABW

Klima på dagsordenen

“Uanset hvilke krumspring regeringen lægger for dagen, så tælles der langsomt ned. Inden sommerferien skal vi til valg. Fra Enhedslisten vil vi opfordre til, at klimakrisen og den sociale krise sættes øverst på dagsordenen. “, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

13. marts 2019