Debat

Foto: DN Sorø

I strid med landskabet

DN Sorø har klaget over, at Sorø Kommune giver Sandstone tilladelse til at udvide endnu en gang. “Virksomheden er nu på vej til at blive så stor, at den hører hjemme i et erhvervsområde, hvilket landzone vejledningen netop også peger på,” skriver formand Niels Hilker.

20. april 2022
Stem nej til EU-hæren

Stem nej til EU-hæren

DF Sorø: Forsvarsforbeholdet har intet med Ukraine-krisen at gøre, men alligevel udnytter regeringen og de borgerlige partier nu denne krise til at få afskaffet det danske EU-forbehold på forsvarspolitikken ved en folkeafstemning onsdag d. 1. juni.

19. april 2022
Venstre sætter en kæp i hjulet for flere hushandler i landdistrikterne

Venstre sætter en kæp i hjulet for flere hushandler i landdistrikterne

Det er skønt at bo i Danmarks landdistrikter. Her er dejligt – også så dejligt, at der pludselig er kommet masser af købere til de huse, som lige nu står tomme flere steder. Problemet er bare, at køberne ikke kan få lov til at låne penge.

26. marts 2022
SF: Nu får naturen mere plads på Sjælland

SF: Nu får naturen mere plads på Sjælland

SF indfrier nu sit valgløfte med Socialdemokraterne om 15 naturnationalparker. Partiet har sammen med Regeringen og støttepartierne udpeget de sidste 10 områder, som skal være naturnationalparker. To af dem er Bistrupskovene midt på Sjælland og Ulvshale skov nord for Stege og Møn.

24. marts 2022
Løfte- og tillidsbrud

Løfte- og tillidsbrud

Fra A, Ø og F lyder et rungede nej til at de børn, der har mest behov for hjælp i skolen, alene skal bære store besparelser på folkeskoleområdet i Sorø Kommune.

17. marts 2022
Udbytterig dialog om Troldehaven

Udbytterig dialog om Troldehaven

Det nye Børn og Undervisningsudvalg har lyttet til en samstemmig opfordring til IKKE at placere den nye Troldehaven i bygning A på Holbergskolen, men i stedet at placere den på den gamle grund på Sømosevej i umiddelbar nærhed af skolen.

17. marts 2022
SF bakker op om at ændre beslutningen om samlokation på Holbergskolen

SF bakker op om at ændre beslutningen om samlokation på Holbergskolen

“Det er ingen hemmelighed, at samlokationsprojektet aldrig har været en idé, som vi i SF syntes godt om. Men vi må også anerkende, at alle partier inklusiv SF har bakket op om samlokationsprojektet via det fælles budgetforlig for 2021, hvor der blev afsat 80 mio. kroner til byggeriet.”

14. marts 2022
Privatfoto

God forsyningssikkerhed

Nu kan du stemme på den kandidat fra Sorø, du mener, skal have en plads i Andels repræsentantskab. Når du stemmer, deltager du i konkurrencen om et gourmetophold og middage i valgområderne. Du kan bl.a. stemme på Carsten Lund.

7. marts 2022
Fremtidens Frederiksberg

Fremtidens Frederiksberg

“I de senere år er der foregået en nærmest kaotisk udvikling af Frederiksberg. Det har medført, at der er kapacitetsmangel på daginstitutionsområdet, fyldte klasselokaler, infrastrukturproblemer. Fra Enhedslisten har vi længe ønske et samlet udviklingsprojekt. Vi vil derfor fremsætte følgende forslag i Kommunalbestyrelsen til maj mødet.”

6. marts 2022
Rusland versus Ukraine

Rusland versus Ukraine

“Ukraine får vor fulde støtte og sympati. Når det er sagt, så skal vi også være os bevidste omkring, at vor økonomiske og militære støtte til Ukraine forøger risikoen for at krigen rykker væsentlig nærmere, da Putin kan opfatte dette som en krigserklæring,” skriver Marianne Vinding.

5. marts 2022
Foto: ABW

Klimamål eller business as usual?

“SF har anmodet om at få beregnet totalomkostningen ved leasing samt 5 års drift af henholdsvis en elbus og en dieselbus. Den beregning har vi ikke kunne få. Derfor ved vi reelt ikke, om det i sidste ende faktisk er dyrere at lease det ene fremfor det andet.”

4. marts 2022
Fjernvarme i Sorø – hvornår?

Fjernvarme i Sorø – hvornår?

“Nu hvor situationen er så kritisk på energifronten – især opvarmning – burde man tænke på fremskyndelse af fjernvarmetilslutning i Sorø Kommune,” skriver Jan Andersen, Pedersborg.

28. februar 2022
Handicapområdet er mit vigtigste fokus

Handicapområdet er mit vigtigste fokus

Behandler vi samfundets skrøbeligste og mest udsatte borgere ordentligt og ligeværdigt? Og giver vi dem den støtte og hjælp, de og deres nærmeste har behov for? Og både ifølge vores danske idealer, lovgivningen og konventionerne har krav på? Og svaret er stadigvæk et rungende NEJ! På mange felter er udviklingen gået den modsatte og forkerte vej, skriver Dan Kiving, Hjerneskadeforeningen Vestsjælland.

17. februar 2022
Mona Bouidar. Foto: ABW

Kommunen skal være en attraktiv arbejdsplads

“Det er svært både at rekruttere uddannet, velkvalificeret arbejdskraft og at fastholde personalet. Det skal vi blive bedre til i Sorø kommune.” Dit Sorø har bedt de nyvalgte og genvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen om at besvare tre spørgsmål. Mona Kelder Bouidar fra Socialdemokratiet medvirker her.

23. januar 2022
Lokalplanen er vel gennemarbejdet

Lokalplanen er vel gennemarbejdet

Hermed bemærkninger fra DN Sorø til Sorø Kommunes forslag til Lokalplan SK 68, Boligområde ved Vrangslund, Fjenneslev.

20. januar 2022