Debat

Fakta før forbud

Fakta før forbud

“I denne sag kan jeg ikke helt genkende udfordringerne, trods jeg dagligt kører igennem Lynge flere gange, da jeg selv bor i udkanten af Lynge,” skriver Jakob Spliid, Venstre.

6. juni 2022
Foto: ABW

Tillykke til Danmark

“I modsætning til mange andre lande fik vi lov til at prøve vores forbehold over for EU af ved en folkeafstemning. Selv om resultatet ikke endte som Enhedslisten havde håbet, så synes vi fra Enhedslisten, at det har været godt med en folkeafstemning. Det er med til at skabe debat, ligesom det har tvunget EU-partierne til at komme med nogle udsagn i valgkampen, som vi selvfølgelig skal holde øje med, bliver overholdt. Det handler for eksempel om, at det koster gratis at komme af med forbeholdet.”

4. juni 2022
Kattegatforbindelsen

Kattegatforbindelsen

En fælles kommunalbestyrelse i Sorø Kommune bestående af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti samt Ny Borgerlige har studeret analyser og rapport for en eventuel Kattegatforbindelse og konsekvenser af en sådan.

3. juni 2022
Foto: SDL

Opråb om affald

“Vi er i forvejen underbemandet og mangler frivillige hænder til behandling af de mange donationer vi modtager, så det er svært at afse tid til at rydde op i andres affaldsproblemer, som bare af nemheds grunde er smidt af i Kirkens Korshær,” skriver Mikael Kienitz, Dianalund.

30. maj 2022
Nej til EU-militarisering

Nej til EU-militarisering

I anledning af folkeafstemningen den 1. juni inviterer Enhedslisten Sorø til åbent informations- og debatmøde om Forsvarsforbeholdet. Det sker mandag den 23. maj på Værkerne.

19. maj 2022
DN Sorøs synspunkter om Trautnersvej 24

DN Sorøs synspunkter om Trautnersvej 24

“Sorø Kommune indkalder idéer og forslag, som kan indgå i planlægning for Trautnersvej 24 i Sorø. I den forbindelse skal DN Sorø hermed i god tid udtale, at vi ikke kan anbefale, der meddeles dispensation fra søbeskyttelseslinjen til byggeriet på Trautnersvej.”

18. maj 2022
Gulvet på 1. sal ligger ved den hvide vandrette gesimskant på billederne. Privatfoto

Ideer og forslag til Sorø Kommunes planlægning af område So. B1

Da Loge-bygningen blev sat til salg, var Sorø Kommunes udmelding, at bygningen er bevaringsværdig og ombygning skal ske nænsomt.

17. maj 2022
Sig “nej-tak” til plantillægget senest 18. maj

Sig “nej-tak” til plantillægget senest 18. maj

Sorø Kommune har valgt at ændre byggereglerne for 1097 boliger i Sorøs ældste villaområde – for at muliggøre og lovliggøre den forestående ombygning af Loge-bygningen på Trautnersvej. Den 18. maj udløber den lovpligtige forhøringsfase, hvor Sorø Kommune beder om ideer og forslag til den videre planlægning for hele området.

16. maj 2022
Perspektiv

Perspektiv

“Med et fingerknips kan den danske økonomi i et krigshysteri bære at hæve forsvarsbudgettet til to procent af BNP, i alt 18 milliarder kroner – tja, lad os se, hvad oprustning fører til. Vi savner forældres holdning til, at seks kommuneskoler i Sorø Kommune skal spare fem millioner kroner, fordi der ikke er ‘råd’ til at sikre den kommende generations læring og trivsel,” skriver Henrik Jandorf, bestyrelsesmedlem, Sorø Borgerskole

11. maj 2022
Forsvar forbeholdet

Forsvar forbeholdet

Stem nej den 1 juni. “En moderne sikkerhedspolitik bør i stedet omhandle, hvad der er kritisk infrastruktur, og hvordan vi undgår at være i en situation, hvor vi er afhængige af korrupte og diktatoriske styrer, både i forhold til energi, men så sandelig også, når vi har solgt den statslige vaccineproduktion,” skriver Bo Mouritzen, Enhedslisten i Sorø.

10. maj 2022
Foto: DN Sorø

Gerne flere solceller, men ikke vest for Veddevej

“I et klimaperspektiv finder DN Sorø det ubetinget glædeligt, at der for alvor er begyndt at komme skub i den grønne omstilling. Hvilket i den grad også er nødvendigt, hvis vi skal nå at bremse den globale opvarmning før det er for sent. DN Sorø lægger imidlertid vægt på, at den grønne omstilling og naturhensyn kommer til at gå hånd i hånd.”

30. april 2022
Foto: DN Sorø

I strid med landskabet

DN Sorø har klaget over, at Sorø Kommune giver Sandstone tilladelse til at udvide endnu en gang. “Virksomheden er nu på vej til at blive så stor, at den hører hjemme i et erhvervsområde, hvilket landzone vejledningen netop også peger på,” skriver formand Niels Hilker.

20. april 2022
Stem nej til EU-hæren

Stem nej til EU-hæren

DF Sorø: Forsvarsforbeholdet har intet med Ukraine-krisen at gøre, men alligevel udnytter regeringen og de borgerlige partier nu denne krise til at få afskaffet det danske EU-forbehold på forsvarspolitikken ved en folkeafstemning onsdag d. 1. juni.

19. april 2022
Venstre sætter en kæp i hjulet for flere hushandler i landdistrikterne

Venstre sætter en kæp i hjulet for flere hushandler i landdistrikterne

Det er skønt at bo i Danmarks landdistrikter. Her er dejligt – også så dejligt, at der pludselig er kommet masser af købere til de huse, som lige nu står tomme flere steder. Problemet er bare, at køberne ikke kan få lov til at låne penge.

26. marts 2022
SF: Nu får naturen mere plads på Sjælland

SF: Nu får naturen mere plads på Sjælland

SF indfrier nu sit valgløfte med Socialdemokraterne om 15 naturnationalparker. Partiet har sammen med Regeringen og støttepartierne udpeget de sidste 10 områder, som skal være naturnationalparker. To af dem er Bistrupskovene midt på Sjælland og Ulvshale skov nord for Stege og Møn.

24. marts 2022