Debat

Mona Bouidar. Foto: ABW

Hurra for styrkelse af sundhedsplejen

Mona Kelder Bouidar siger tak til de øvrige forligspartier i dette års budgetforlig for at de nikkede til Socialdemokratiets forslag om at styrke sundhedsplejen.

12. oktober 2023
Grønnere håndtering af vores spildevandsslam?

Grønnere håndtering af vores spildevandsslam?

Torsdag tog 4 Venstre-medlemmer fra Sorø turen til Fårevejle rensningsanlæg, for at blive klogere på deres nye anlæg – verdens første – som kan lave spildevandsslam om til biokul og fjernvarme, ved hjælp af damptørring og pyrolyse.

8. oktober 2023
Foto: ABW

DN Sorøs Årsmøde har fokus på solcelleparker

DN Sorø inviterer til foredrag og Årsmøde mandag den 6. november 2023 kl. 19.00. Som foredragsholder er inviteret Espen Billeskov fra virksomheden Better Energy, der vil fortælle om firmaet og deres tilgang til udvikling af Vedvarende Energi-projekter.

8. oktober 2023
Skolen for fremtiden

Skolen for fremtiden

For De Konservative er målet, at alle børn og unge får en reel mulighed for en fremtid med uddannelse og beskæftigelse.

6. oktober 2023
Glad og stolt gruppeformand

Glad og stolt gruppeformand

Jakob Spliid: “Jeg er stolt fordi, at da jeg for 2 år siden stillede op til kommunalvalget, så var det med ønsket og håbet om, at rykke ved balancen i prioriteringerne på børneområdet. Jeg synes dengang, at der dels manglede en borgerlig stemme til at kæmpe for børnene, men også for at bryde med blokpolitikken og få en mere fælles retning, hvilket vi med et næsten fælles budgetforlig for 2. år i træk beviser vi har gjort.”

30. september 2023
Foto: De Konservative

Tillidsfuld budgetaftale

Endnu en gang er en bred budgetaftale kommet på plads i Sorø Kommune.

29. september 2023
Foto: ABW

Store Venstre-aftryk i bred budgetaftale

I Venstre er de stolte over, at de igennem forhandlinger og god dialog partierne imellem er endt med en god og bred budgetaftale, der tilgodeser hele Sorø Kommune.

28. september 2023
Bo Mouritzen - pressefoto

Enhedslisten Sorø går fra budgetforhandlinger

Enhedslisten forlader budgetforhandlingerne i Sorø kommune i protest mod de konstante nedskæringer på velfærden, useriøs økonomistyring og en grundlæggende mistillid til Borgmester Gert Jørgensen.

22. september 2023
Saftevand eller sprøjtegift? 

Saftevand eller sprøjtegift? 

Enhedslisten i Sorø holder i øjeblikket “Tour de Drikkevand” til bl.a. Stenlille, Ruds-Vedby og Dianalund, for at sætte fokus på at der skal gøres meget mere for at beskytte drikkevandet både nationalt og i Sorø kommune.

17. september 2023
Foto: ABW

Katastrofalt og uværdigt forslag til besparelse på naturvejledningen

Sorø Kommunes forslag til budget for 2024 vil de facto nedlægge naturvejledningen, som udgår fra Kongskilde Naturcenter. Med besparelsen på 447.000 i 2024 og 596.000 i hvert af overslagsårene efterlades ingen reel mulighed for at vejledningen kan fortsætte.

13. september 2023
Bo Christensen

Fremgang på erhvervsområdet og bosætning

Tillykke til Sorø kommune og tak til det lokale erhvervsliv for vurderingen af, hvor godt kommunen understøtter mulighed for at skabe erhvervsindtægter.

9. september 2023
Religionskrig?

Religionskrig?

“i vor tid, hvor vi ikke bestiller andet end at tale om kønsidentitet, ligestilling og beskyttelse af udsatte mindretal – hvilket middelalderligt signal er det da at sende, at den danske statskirke har ret til at fravige loven om ligebehandling,” spørger Henrik Jandorf.

30. august 2023
Der er behov for at styrke den juridiske kvalitet

Der er behov for at styrke den juridiske kvalitet

“Af hensyn til borgernes retssikkerhed og tryghed – også på det sociale område – bør det naturligvis være en klar målsætning for Sorø Kommune, at omgørelsesprocenterne skal nedbringes drastisk. For, som det rigtigt udtrykkes i sagsfremstillingen, at styrke den juridiske kvalitet,” skriver Dan Kiving – #enmillionstemmer

30. august 2023
Foto: ABW

De kristne stridsmænd

“Enhedslistens forslag handler om at Folkekirken ikke lever op til det, de fleste danskere ser som et tidssvarende syn på kvindelige præster og ægteskaber,” skriver Bo Mouritzen.

28. august 2023
Den kirkelige diskrimination

Den kirkelige diskrimination

“Enhedslistens ganske simple spørgsmål om, hvorfor skal en institution, der har ret til at diskriminere mod kvinder, LGBTQ+ mennesker og fraskilte, og ikke mindst, hvor der både er ansatte og frivillige, der aktivt praktiserer den diskrimination, have adgang til Sorø Kommunes skolebørn har i den grad kaldt herrens stridsmænd til kamp,” skriver kommunalbestyrelsesmedlem Bo Mouritzen.

27. august 2023