Af Niels Hilker og Gregers Kofoed-Hansen
Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer af Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

Vi har som forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen i både Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S måttet orientere os via medierne, hvis vi ville følge med i beslutningen omkring afskedigelse af selskabernes direktør.

At beslutningen om afskedigelse træffes i Sorø Forsyning A/S, i egenskab af holdingselskab for de øvrige selskaber i gruppen, anfægtes naturligvis ikke.

Men at direktøren i de øvrige selskaber afskediges uden forudgående information af bestyrelserne i de berørte selskaber er højst kritisabel, i strid med al hæderlig forretningsførelse og forhindrer et tillidsfuldt og konstruktiv samarbejde til gavn for forbrugerne i Sorø Kommune.

Den manglende orientering gælder ligeledes bestyrelsesformandens beslutning om at nedlægge sit mandat, beslutningerne om konstitueringer af ny bestyrelsesformand, ny direktør – og dennes sygemelding – samt endelig dennes ny afløser og udnævnelse af ny bestyrelsesformand.

Man har til gengæld været yderst informativ overfor lokalpressen, hvori vi som det nyeste har kunnet læse, at udpegning af ny formand for bestyrelsen ikke er lovmedholdelig, da varsling af holdingselskabets ekstraordinær generalforsamling er sket i strid med vedtægterne.

Vi ser frem til den kommende grundige redegørelse for situationen i Sorø Forsyning A/S og datterselskaberne og håber den også vil belyse de selvfølgelige krav forbrugernes repræsentanter har på indflydelse.