DN Sorø inviterer til studiekreds om, hvorfor vi ikke handler på klimakrisen:

Undrer du dig over, hvor lidt vi handler på klimakrisen, når al forskning peger på, det er på høje tid? Undrer du dig over, at vi befinder os på et kritisk sted med hensyn til klimaforandringerne – og alligevel sker der, set i forhold til udfordringens størrelse, nærmest ingenting for at imødegå problemet? Tænker du over, hvor er barriererne?

Det vil vi undersøge i en studiekreds, som DN Sorø etablerer. Studiekredsen skal dykke ned i, hvilke årsager, der ligger bag, at vi ikke handler på klimaproblemerne. Hvad er det, der forhindrer den almindelige rationelle beslutningskæde i at fungere på et så afgørende område?

Vil du blive klogere på, hvad der måske ligger bag handlingslammelsen og hvad der kunne fremme en mere konstruktiv udvikling? Vil du bruge 6 hverdagsaftener på at give dit bidrag og måske gøre en stor forskel for sagen?

Studiekredsen foregår i lokale 205 på Værkerne i tidsrummet kl. 19.00 – 21.00 på følgende dage: 6. marts – 20. marts – 3. april – 18. april – 1. maj og 16. maj. Den ledes af to aktive fra DN Sorø; Armin Vauk og Anja Holm.

Du kan læse mere om studiekredsen og problemstillingen her.

Det er gratis at deltage og studiekredsen er åben for alle. Hvis du har lyst til at være med, send senest den 27. februar 2024 en mail til Armin Vauk avj@mail.dk ledsaget af en kort begrundelse for din deltagelse.

Tegning: Jørgen Løvgret