Af Kristiane Nyborg og Linda Nielsen, SF i kommunalbestyrelsen

Ankerhus er unik i Sorøs historie og i dansk kvindehistorie og skal respekteres for det. Det lever lokalplanen, der netop er sendt i høring, ikke op til. Tvært imod svigter den kulturmiljøet i iveren efter at presse så mange boliger, som mulig, ind på området.

SF stemte i mod lokalplanen ved kommunalbestyrelsesmødet i januar, da vi ikke mener at opførelse af boligblokke i 4 etager harmonerer med Ankerhus kulturmiljøet på den ene side, villakvarteret på den anden side og den grønne skovklædte korridor ved ankomst til Sorø.

SF er desuden bekymrede for de vide rammer for materialevalg og udformning på facader og tage i nybyggeriet ligesom bebyggelsesprocenten på 40 er for høj til, at kulturmiljøet respekteres i form af bygninger, beplantninger og haver.

Vi ville ønske at den samlede kommunalbestyrelse ville lære af erfaringer fra tidligere dårlige lokalplaner, som har forårsaget byggeri, der æstetisk og arkitektonisk falder helt ved siden af. Det gælder eksempelvis området på Slagelsevej ved den gamle amtsgård. Her er der bygget tæt og med store frihedsgrader i lokalplanen, hvor taget måtte have en hældning på 20-40 grader. Bygherre valgte den laveste hældning, som sandsynligvis er billigst. I dag står der en arkitektonisk fejlslagen bygning, som slet ikke harmonerer med den gamle amtsgård, men tværtimod skæmmer den!

Nu vil man give endnu flere frihedsgrader for byggeriets udformning på Ankerhusområdet, det gælder også for nybyggeri tæt på de gamle bevaringsværdige bygninger.

Citeret fra lokalplanen for Ankerhusområdet; så må tagene være saddeltag med en hældning på 25-45 grader eller ensidig tag med hældning på 8-25 grader og fladt tag på 4 etagers bygninger. Tagene må være af røde, grå eller sorte tegl, naturskiffer, gråt eller sort metal, sort tagpap eller grønne tage. Kort sagt, alt er muligt og vi ved ikke hvad der kommer. Men erfaringen siger os, at bygherre vil gå efter det der er mest fordelagtig økonomisk. Æstetisk og arkitektonisk kvalitet taber desværre ofte på den konto.

Foto: ABW