Af Astrid Carøe, valgt i Sjællands Storkreds, samt Marianne Bigum valgt i Nordsjælland og Sofie Lippert, SFs uddannelsesordfører

Det danske samfund står overfor enorme rekrutteringsudfordringer. Vi har brug for flere dygtige medarbejdere til vores børn, ældre, syge og udsatte og til den grønne omstilling.

Desværre viser opgørelsen af kvote 2-ansøgninger til pædagoguddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon et fortsat fald på hele 22 pct. siden sidste år. Andelen af lærere uden uddannelse er også stor. Hver tredje lærer i Odsherred Kommunes folkeskoler har ikke en læreruddannelse.

Hvis vi skal vende skuden, bliver vi nødt til at tænke i nye baner. Derfor foreslår SF at oprette en fond til voksne, der efter 30-års alderen ønsker at uddanne sig eller skifte karrierespor. Med fonden lægger vi op til et kæmpe uddannelseseksperiment, der giver en ydelse på 110 pct. af dagpengesatsen til de uddannelser på velfærdsområdet og til grøn omstilling med størst mangel.

For mens vi på den ene side desperat mangler arbejdskraft, er der på den anden side mennesker, der gerne vil arbejde i mangelfagene, men mangler kompetencerne. Mennesker som aldrig fik taget en uddannelse, eller som frygter at blive nedslidt eller miste deres job og ønsker at skifte spor. Desværre kan det virke uoverskueligt, når man sidder med lån, børn og faste udgifter. Derfor bliver uddannelsesdrømmene for sjældent en realitet.

I efteråret sagde statsministeren, at den nye tids danske valuta var arbejdskraft, og at ”penge har vi mange af”. Så lad os da tage arbejdshandskerne på, og komme i gang med en ambitiøs investering, der både vil gavne den enkelte og velfærdssamfundet.