Af gruppeformand og Borgmesterkandidat Jakob Spliid (V)

I de seneste to år, har vi i Venstre – af flere omgange – forsøgt at opnå politisk opbakning til at etablere en ny daginstitution i Område Syd. Indtil videre desværre uden held. I stedet har et flertal, uden om Venstre, valgt at hæve loftet for hvor mange børn der må være i hver daginstitution og på den måde fået flere pladser i de i forvejen fyldte institutioner. Dette alt imens, at der bliver flere og flere børn, som har behov for opdeling i mindre grupper for at kunne trives.

Herudover er der etableret to dyre pavillon-løsninger. Nogle forældre er som en tredje løsning blevet bedt om at køre deres børn til institutioner i andre skoledistrikter, 15 minutter væk – hver vej. Det vil sige, at nogle forældre bruger eller har brugt op imod en time om dagen på transport, for at hente og bringe deres børn i daginstitution i Sorø kommune.

Område Syd består af skoledistrikterne Frederiksberg skole, Sorø Borgerskole og Pedersborg skole. Her er der i løbet af ganske få år blevet opført flere hundrede nye boliger og langt flere er på vej. I Venstre er vi meget tilfredse med den udvikling. Men vi mener, at det er sund fornuft, at når der bliver etableret så mange nye boliger, så kommer der også flere børn til kommunen og dermed et behov for flere institutionspladser – hvilket i øvrigt også helt naturligt efterfølgende kan give udfordringer med plads på nogle skoler. Den situation skal også løses.

Den seneste befolkningsprognose for Sorø Kommune er netop udkommet. Den ved vi af erfaring, at man skal tage med et gran salt, da den desværre i de seneste år ikke har været retvisende for udviklingen. Dog kan man bruge den som et pejlemærke og heri konkluderes der, at der om 4 år vil være ca. 128 flere børn i institutionsalderen i Område Syd end der er i dag. Altså godt og vel det samme antal, som der kan være i en ny institution.

Det er derfor med en vis optimisme, i forhold til ønsket om en ny daginstitution, når vi efter sommerferien skal i gang med at forhandle budget, hvor vi i Venstre igen i år vil fremsætte budgetønske om en ny daginstitution i Område Syd, som vi naturligvis håber at få opbakning til.

I Venstre vil vi kæmpe for, at vores mindste børn og deres forældre får bedre vilkår og dermed prøve at sikre at der også i årene fremover er nok institutionspladser i Sorø Kommune.