Af Jakob Spliid (V) gruppeformand og medlem af Natur, Teknik og Planudvalget

I Venstre vil vi gerne tilkendegive, at vi fortsat ønsker Klostergrillen på Torvet. Omend vi er åbne for en ny placering på Torvet, hvis det skal være en del af et kompromis – Hvilket vi kan forstå, at indehaveren også vil være indforstået med. Det kunne passende være Klostergrillen, som får tilbudt placeringen, hvor der i helhedsplanen er indtegnet en lille “bykiosk”.

Samtidig har jeg meget tydeligt i Natur, Teknik og Planudvalget tilkendegivet, at Venstre ikke ønsker at der skal nedlægges flere parkeringspladser i Sorø by. I de seneste år er der nedlagt omkring 30 parkeringspladser og i denne plan foreslås nedlagt yderligere 13 parkeringspladser på Torvet. Vi ser derfor frem til et revideret projekt (skal godkendes i august), som tager udgangspunkt i at fastholde parkeringspladser og Klostergrillen.

Herudover vil jeg også præcisere de misforståelser, som den Konservative gruppe fik fremført i deres læserbrev d. 16/4, da det – måske – kan skabe lidt forvirring. 

Der beskrives at der nu inviteres fire arkitekter til at komme med forslag som skal fremlægges for kommunalbestyrelsen i oktober.

Det er dog ikke korrekt, da der for et halvt år siden – efter et udbud – er valgt en arkitekt, som nu er kommet med et udkast til en helhedsplan. Det er den der lige er blevet behandlet i kommunalbestyrelsen. Helhedsplanen er altså nu foreløbig godkendt og skal endeligt godkendes i august og er dermed ikke et “idekatalog”

Jeg vil samtidig også gøre opmærksom på, at der fra kommunalbestyrelsens side kun er afsat ca. 1.500.000 kr. til projektet, hvor vi derudover får et tilskud fra en central statslig pulje på ca. 840.000 kr. Der vil derfor kun være økonomi til nogle meget begrænsede tiltag i forhold til hvad der er skitseret i helhedsplanen. Så måske bliver det slet ikke aktuelt at tale om en ændret placering af Klostergrillen. 

 

Jakob Spliid