Der er politisk glæde, når 24 ud af 25 medlemmer i kommunalbestyrelsen kan blive enige om budgettet for 2024.

Et af de helt store områder, der er opnået enighed om, er en styrkelse af folkeskolerne. Det gælder både på almen- og specialområdet.

Fra De Konservatives side har vi arbejdet på den styrkelse gennem længere tid. Børn og unge er vores fremtid, derfor er det vigtigt, at vi kan prioritere folkeskolen højt.

Vi tilfører specialundervisningsområdet 7,7 mio., for at sikre at budgetterne på almenområdet fremover netop vil blive brugt på almenområdet. Det er et afgørende paradigmeskifte, som kan understøtte almenområdets forebyggende virkning, idet områderne fortsat vil være indbyrdes afhængige – fagligt såvel som budgetmæssigt.

Sorø Kommune kommer med dette budget til at være en af de kommuner, der afsætter flest ressource pr. elev. Det gør vi en tid, hvor der er store ændringer i elevtal og fordelinger på årgange på de enkelte skoler.

Med forøgelse af det samlede budget forventer vi også et mere stabilt budget. Det giver plads til at prioritere trivsel og faglighed så flest muligt får adgang til en ungdomsuddannelse, der er essentielt for den enkelte elevs fremtid.

Vi ønsker også at styrke vores skole/virksomhedssamarbejde og vores årlige uddannelse- og jobmesse.  

Det skal underbygge, at flest mulige unge får adgang til en ungdomsuddannelse, og at vi fastholder og forbedre, de gode resultater, hvor unge kender til og vælger erhvervsdannelserne til. Derved åbnes de unges øjne for at skabe en fremtidig karriere i bl.a. i vores lokale virksomheder.

Vi kom også i mål med, at samlokationen i Ruds Vedby er slået fast med syvtommersøm, og at vi fortsætter den svanemærkede modernisering af Holbergskolen.

For De Konservative er målet, at alle børn og unge får en reel mulighed for en fremtid med uddannelse og beskæftigelse.

 

Konservative medlemmer af:

Børne- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Mogens Schwensen

Sofie Torpegaard

Marianne Vinding

Lars Schmidt