Af Bo Mouritzen
Medlem af Kommunalbestyrelsen
For Enhedslisten i Sorø

Det der er omdrejningspunktet for årets budgetforlig for Sorø Kommune, er at der er tilført midler til specialområdet for at sikre almenområdet. Det er ikke første gang det sker, og hvis der ikke nytænkes, er Enhedslisten bekymret for, at det vil have lige så lille en effekt som andre gange, det er forsøgt. Ligeledes bør det noteres, at allerede i den udsendte ressourcetildelingsmodel spares der 3 mio. på almenområdet. Hvad forligspartierne “glemmer” at fortælle er altså, at de tilførte beløb stort set er fundet indenfor eget budget, blandt andet ved nedskæringer på aktivitetskonti, SFOer samt reduktion af ledelse. Det hedder vist løftebrud på nydansk!

Når der står at der er tale om et paradigmeskift, må vi undre os. Er det et paradigmeskift at gå fra et underfinansieret specialområde til et, der nu (måske) er finansieret? Eller hvad menes der med paradigmeskift? Eller handler paradigmeskiftet om, at budgetpartierne efter at Enhedslisten i mange år har sagt, at skoleområdet er underfinansieret, nu erkender at vi har haft ret i hele perioden?
For det er selvfølgeligt et paradigmeskift!

Det er først et paradigmeskift, når man i stedet gentænker indsatsen. Et paradigmeskift kunne derfor være

– En strategisk satsning på leg, natur, bevægelse og ernæring for eksempel naturlinjer i Folkeskolen
– Kommunalisering af specialområdet
– Mindre brug af andenaktører i indsatser det virker ikke, hvor anden aktørerne bare skovler penge ind. Ikke blot på dette område, men generelt. Der er skole og dagbehandlingstilbud, der går ud med overskud på 30 millioner kr. pr. år, der er andenaktører på beskæftigelsesindsatsen, der har bruttooverskud på ca. 50 millioner om året, der er private lægehuse der trækker mere end 150 millioner ud af sundhedsvæsenet om året.
– At satse på efteruddannelse af lærere og pædagogisk personale
– At satse på gode løn- og arbejdsvilkår. Der er for eksempel uddannet rigeligt med lærere, arbejdsvilkårene er simpelthen bare for ringe så de vil ikke være i skolerne, men søger arbejde andre steder.
– Fra Enhedslisten vil vi gerne nævne 4 dages arbejdsuge som en nytænkning af indsatsen.

Det er heller ikke et paradigmeskift, når der er indlagt et håb om at privat- og friskoler løser kapacitetsproblemerne. Det er blot en satsning.

Et andet paradigmeskifte vi fra Enhedslisten kan notere os, er at efter Enhedslisten i meget lang tid har efterlyst en analyse af tilbuddene på specialområdet med henblik på at Kommunens samlede tilbud til de mest sårbare børn styrkes. Der er nu kommet en oversigt over de tilbud kommunen har på specialområdet, det er måske første skridt til en reel analyse.

Fra Enhedslisten undrer vi os dog over, at forligspartierne i budgetforliget leverer en voldsom kritik af den eksisterende indsats på det sociale område, der tilsyneladende hverken sættes tidligt nok ind, eller på rette niveau. Det glæder vi os til at høre nærmere om!