Af Bo Mouritzen, Medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Sorø

Efter mange drøftelser meddelte undervisningsministeriet, at det ikke er lovligt at lade forældre undervise hele dagen, og dermed fungere som reservevikarer.

Fra Enhedslisten mener vi, at der er rigtigt meget at tage med fra denne sag.

Vi rigtigt glade for efteruddannelse. Det har vi efterlyst længe og vi er imponeret over, hvor konstruktivt forældre og skoler er indgået i at finde løsninger på den opgave, de blev stillet af Fagcentret og det politiske niveau.

Det afgørende er, at når en opgave iværksættes, skal den være finansieret. Det vil sige, at der skal være økonomi til kurser, lønninger, vikardækning og alt hvad det fører med.

Det er problematisk, når forældreinddragelsen ikke sker af didaktiske, pædagogiske eller sociale årsager, men alene fordi der ikke er afsat midler til vikardækning. Forældrene kommer dermed til at fungere som økonomisk garantisikring

Enhedslisten har intet imod, at forældre undtagelsesvist inddrages i undervisningen, når det er fagligt relevant. Det kan både gavne undervisningen og skabe en større fællesskabsfølelse, men at fungere som økonomisk garanti for projekter, der er underfinansieret, er en glidebane.

Skal vi så også regne med, at forældrene er løsningen næste gang, der iværksættes et projekt, og skal der på forhånd indregnes forældreressourcer, når der planlægges et forløb.

Fra Enhedslisten har vi hele tiden påpeget, at det er svært for os at se, at ressourcerne var afsat. Derfor kunne vi som de eneste, heller ikke tage orienteringen til efterretning i BUU.

Det er årsagen til, at Enhedslisten står helt af, når vi får en mail, hvor ansvaret for beslutningen placeres hos skolen. I mailen, kan vi læse sætningen ”Og uanset i hvilke fora på skolen, at planen er godkendt”

Vi ser her politikere og fagcenterchef løbe med halen mellem benene og efterlade ansvaret hos de medarbejdere, der blot har forsøgt at løse, den umulige opgave, de har fået stillet.

Det er ikke korrekt. Planen er godkendt i BUU og i fagcentret. Det er der rammen er sat. Og det er der, ansvaret skal placeres.

Fra Enhedslisten vil vi holde øje med, at der ikke findes andre syndebukke i denne proces.