Af Morten Rostved, kandidat til Kommunalvalget i Sorø Kommune i 2025 for Venstre

I Sorø Kommune har vi de seneste måneder været vidne til en markant forringelse af tømningen af borgernes skrald. Dette problem synes at sprede sig over hele kommunen og endda ud over kommunegrænsen.

Det er bekymrende, at konstruktionen af aftalen om affaldshåndtering synes at mangle i både effektivitet og ansvarlighed. Det man får et indtryk af, at visse led i værdikæden ikke har nok reel økonomisk interesse i at levere den service, som skatteborgerne i Sorø Kommune betaler for.

Kontrollen og ansvaret for korrekt tømning ligger urimeligt nok hos borgerne. Hvis en borger ikke aktivt indberetter manglende tømning – og det skal ske præcis efter de fastsatte retningslinjer – påtager vognmanden sig ingen ansvar. Dette er en uholdbar situation.

Tag for eksempel Dianalund, hvor man i visse områder gentagne gange har oplevet, at skraldecontainere ikke bliver tømt som aftalt. Dette resulterer i, at borgere må opbevare affald, herunder madrester og bleer, indendørs i op til fem dage, hvilket øger risikoen for skadedyr betydeligt.

I Lynge har borgere oplevet, at deres helt nye containere bliver ødelagt under tømningen, hvilket indikerer en mangel på kvalitet i containerne.

Situationen i Næstved Kommune, som også anvender AffaldPlus, er ligeledes problematisk. Her har kommunen måttet afsætte et helt team til at dokumentere tilstanden af over 83.000 containere. Resultaterne er alarmerende: mere end 16.000 containere er beskadiget.

Disse problemer illustrerer tydeligt, at aftalen om affaldshåndtering i Sorø Kommune har brug for en grundig revision. Der bør indføres mere konkurrence i sektoren, således at hvis den nuværende leverandør ikke leverer den aftalte service, kan opgaven hurtigere overgå til en anden udbyder, der kan.

I en nylig udveksling mellem tidligere bestyrelsesformand for AffaldPlus, Poul A. Larsen, og borgeren Flemming Olsen, blev der diskuteret placeringen af affaldscontainerne. Desværre synes Poul at have overset et væsentligt punkt i Flemmings henvendelse: mange af os i Sorø Kommune oplever, at vores affald ikke bliver hentet som lovet. Uanset om der er en SMS-service eller ej, efterlades mange containere stadig fulde ved dagens ende. For adskillige husstande er det ikke en simpel sag at rulle en uafhentet container tilbage og håbe på bedre held næste dag. Denne situation er langt fra tilfredsstillende og kræver omgående forbedring.

Det er på høje tid, at Sorø Kommune adresserer disse problemer og sikrer, at borgernes skrald bliver håndteret på en ansvarlig og effektiv måde.