Af Marianne Vinding (Konservativ)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget Sorø Kommune

”At rejse er at leve” det citerer vi ofte H.C. Andersen for, og han har så evig ret. Men det behøver ikke at være den helt store udenlands rejse, før det gør en forskel i hverdagen.

For nogen kan denne rejse være at blive kørt rundt i lokalområdet i en rickshaw, mens det for andre kan være en tur i Netværket eller dagcentret i Degneparken, der gør dagen til noget særligt.

Vi har alle brug for livskvalitet og livsglæde. Derfor er det i min optik uhyre vigtigt, at vi værner om de aktiviteter, der giver fællesskab, trivsel og glæde, hvilket også taler ind i FNs verdensmål 3.

Både Netværket og dagcentret i Degneparken fortsætter som hidtil, begge steder er omdrejningspunktet for deres brugere, hvilket der er konsensus om mellem partierne i budgetforliget.

For borgere, der ikke selv kan komme rundt i byen, er den ugentlige cykeltur i en rickshaw, måske det eneste de kommer udenfor deres hjem.

Jeg er utrolig glad for, at partierne bag budget 2024 er enige om at udskifte de 8 år gamle rickshaws til nogle nye, så vi fortsat kan glædes over at se de mange frivillige cykle rundt med vores medborgere.