Af Mona Kelder Bouidar
Medlem af Børn- og Undervisningsudvalget for Socialdemokratiet

Den vigtigste tid.

Vi véd, at den allerførste tid i et lille menneskes liv også er den allervigtigste for, hvordan vores forståelse af os selv i verden formes. Det er i den første tid vores tryghed og tilknytning til andre mennesker skabes.  Alligevel og selvom 99 % af alle danske familier takker ja til besøg af sundhedsplejersken i barnets første leveår, får sundhedsplejen og den tidlige indsats sjældent større opmærksomhed.

Derfor hurra – og tak til de øvrige forligspartier i dette års budgetforlig for at de nikkede til Socialdemokratiets forslag om at styrke sundhedsplejen.

Vores håb er, at styrkelsen kan føre til, at vi kan tilbyde forældreforberedende kurser i Sorø Kommune, så kommende forældre kan føle sig bedre ”klædt på” til opgaven og gaven som forældre.

Mona Bouidar. Foto: ABW