Af Jakob Spliid, Gruppeformand for Venstre

Jeg en rigtig glad og stolt gruppeformand.

Vi har 28/9 præsenteret et fælles budgetforlig for de kommende 4 år, hvor alle partier, på nær Enhedslisten, er med.

Jeg er stolt fordi, at da jeg for 2 år siden stillede op til kommunalvalget, så var det med ønsket og håbet om, at rykke ved balancen i prioriteringerne på børneområdet. Jeg synes dengang, at der dels manglede en borgerlig stemme til at kæmpe for børnene, men også for at bryde med blokpolitikken og få en mere fælles retning, hvilket vi med et næsten fælles budgetforlig for 2. år i træk beviser vi har gjort.

Jeg er også stolt fordi Venstre i kommunalbestyrelsen – Ninna og jeg – har en utrolig god og flot opbakning fra vores bestyrelse til de prioriteringer vi har kæmpet for. Det betyder ALT i et forhandlingsrum, at man ved at Venstres bestyrelse bakker 100% op om den linje vi kæmper for.

Når jeg er så glad og stolt, så er det fordi, at Venstre blandt meget andet har været med til at sikre, at:

– Naturbørnehuset i Munkebjergby fortsætter.

– Supercenter Sandlyng fortsætter.

– Naturvejledningen i Kongskilde fortsætter.

– Grænsen for opstart i tidlig SFO fastholdes.

– Merforbruget på specialundervisningen finansieres (7.700.000 kr. i 2024)

– Merforbruget på foranstaltningsområdet finansieres (15.200.000 kr. i 2024)

– Der ikke indføres sommerferielukket i daginstitutionerne, dagpleje og SFO.

– Fastholde aktiviteter for vores sårbare borgere i dagcentre mv.

– Indfører forsøg med små teams i hjemmeplejen.

– Fortsætte driften af ”kulturkaptajner”.

– Styrke den tidlige indsats i sundhedsplejen.

– Etablere pulje på 20.000.000 kr. til opførelse af kultur/fritids og skolefaciliteter på Frederiksberg.

Sidst men ikke mindst, har vi tilbagerullet besparelsen på ”skolestruktur” (2.500.000 kr. i 2024 og 5.000.000 i årene fremover) og dermed besluttet ikke at indføre store strukturelle ændringer.

Det har været utrolig vigtigt for os, at der nu kan sikres ro på skolerne, ved at finansiere de merforbrug som der er i øjeblikket. Vi har desværre de sidste par år set, at blandt andet skolernes almenområde og daginstitutioner har været hårdt presset, da de har været nødt til at være med til at ”betale” for de ekstra udgifter der har været.

Med dette års budgetforlig, skabes der den nødvendige ro, så der igen kan fokuseres på kerneopgaven.

I det kommende år undersøges også muligheden for – efter forslag fra Venstre – at oprette et Naturbørnehus i Lynge.

Alt det er jeg hamrende stolt af!