Debat

Nyt fra Radikale Venstre i Sorø

Nyt fra Radikale Venstre i Sorø

Der fandt på kommunalbestyrelsesmødet den 24. marts en helt unødig knægtelse sted af kommunalbestyrelsesmedlemmers mulighed for at benytte Initiativretten til at få forslag taget op direkte på et kommunalbestyrelsesmøde, skriver Radikale Venstre i Sorø.

14. april 2021
Foto: ABW

Enhedslisten går til ministeren

“Enhedslisten i Sorø har gennem Folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen henvendt sig til Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad med henblik på at få afklaret, hvad beboere skal gøre, når de oplever, at for eksempel Sorø Kommune bruger mere energi på at forsvare egne beslutninger, end sørge for at lejernes interesser.”

13. april 2021
Sagen om Rådhusvej 4 sendt til Ankestyrelsen

Sagen om Rådhusvej 4 sendt til Ankestyrelsen

“Vi har som lejere taget svaret fra Sydvestsjællands og Lolland-Falsters politi til efterretning og er i dag gået videre med en klage til Ankestyrelsen,” skriver Karsten Foskjær.

13. april 2021
Drop nu de nationale test i grundskolen

Drop nu de nationale test i grundskolen

Abelone Bergløv: “En del andre kommuner, har henvendt sig til ministeren og bedt hende droppe de nationale test. Desværre har undervisningsministeren valgt at fastholde testene. For Enhedslisten giver denne beslutning ingen mening!”

12. april 2021
Foto: ABW

Frigængerne tilslutter sig Lars Løkkes politiske netværk

Den lokalpolitiske Sorøliste Frigængerne har tilsluttet sig Lars Løkke Rasmussens politiske netværk.

12. april 2021
Foto: ABW

Retten til at tage initiativ

“På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen udbrød der panik i den borgerlige lejr. Enhedslisten havde formastet sig til, at bruge initiativretten til at stille to forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen. Det ene handlede om en henvendelse til Undervisningsministeren om at droppe de nationale test i 2021 og det andet om et partnerskab med foreningen Lev uden vold, med et formål at blive dygtigere til at sætte ind overfor vold og social kontrol i familier.”

8. april 2021
Sammen gør vi Sorø Kommune vildere!

Sammen gør vi Sorø Kommune vildere!

“Sorø Kommune har tilsluttet sig kommunedysten om at blive Danmarks vildeste kommune. Det er en udfordring, som DN Sorø begejstret vil bakke op om og deltage i,” skriver Niels Hilker.

6. april 2021
Demokratiet blev stemt ude

Demokratiet blev stemt ude

Linda Nielsen, SF: “Med borgmesteren i spidsen benyttede de borgerlige partier deres flertal til at stemme sagerne ude af dagsordenen, før de blev behandlet og uden en debat.
Det er en nem løsning, men det er ikke en sympatisk løsning.”

31. marts 2021
Sorøs Kommune indrømmer lovbrud

Sorøs Kommune indrømmer lovbrud

Bo Mouritzen, Enhedslisten: “det er fuldstændigt ligegyldigt, om en lovovertrædelse begås bevidst eller ubevidst, ved en fejl eller med vilje. Manglende kendskab til loven fritager ikke for ansvar – så kan man kalde det en fejl nok så mange gange!”

29. marts 2021
Arkitekturråd i Sorø Kommune

Arkitekturråd i Sorø Kommune

For at tilvejebringe et mere kvalificeret og fagligt grundlag før en politisk beslutning anbefaler de Radikale i Sorø, at der nedsættes et Arkitekturråd.

23. marts 2021
Ingen grund til at skabe uro

Ingen grund til at skabe uro

Jens Nygaard, Formand for Teknik- og Miljøudvalget, og Bo Christensen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget: “Til de foreninger og brugere som måtte blive urolige, efter at have læst et indlæg fra Frederiksberg Lokalråd og Værkerne, omkring et salg af Den Gl. Skole på skolevej på Frederiksberg, vil vi gerne præcisere følgende: Kommunalbestyrelsen har ikke sat ejendommen til salg, hvilket også tidligere er oplyst til Lokalrådet og Ole Ring fra Værkerne.”

22. marts 2021
Ryd op i fortidens synder

Ryd op i fortidens synder

DN Sorø har sendt nedenstående kommentarer til Region Sjællands udkast til strategi mod jordforurening. “Vi peger bl.a. på 5 konkrete arealer i Sorø Kommune, hvor vi er bekymret for en tikkende “generationsbombe”, hvis regionen ikke intensiverer at rydde op i fortidens synder og sikrer tilstrækkelig økonomi til at få det gjort,” skriver Niels Hilker.

20. marts 2021
Endnu et lån

Endnu et lån

Bo Mouritzen: “Enhedslisten er ikke tilhænger af en fyldt pengetank, slet ikke for lånte penge, og når Sorø Kommune igen og igen optager lån, så har det den konsekvens, at der bliver færre muligheder for fremtidens beslutningstagere til at vælge, hvordan de vil udvikle kommunen, i 2020 var der for eksempel båndlagt 51 millioner kr. der alene gik til afdrag.”

20. marts 2021
Klima og miljø skal prioriteres højt

Klima og miljø skal prioriteres højt

Abelone Bergløv: “I Enhedslisten syntes vi, at der især bør arbejdes på at udvide eng- og moseområder og den bynære natur. Begge indeks er faldet i perioden 2015 – 2020. Enhedslisten vil yderligere foreslå, at Verdensmålsambassadøren inddrages i processen med at komme med vilde ideer, der fremmer klima og miljø.”

17. marts 2021
Ingen privatisering af ældreområdet

Ingen privatisering af ældreområdet

Bo Mouritzen: “I forbindelse med først udstykningen af Rørstensgården på Frederiksberg og siden Pilegårdstrekanten i Dianalund er der sneget et politisk skifte ind. I lokalplanerne indføres private plejehjem. Enhedslisten ønsker ikke en privatisering af ældresektoren og ser friplejehjem, som et skridt ad den vej. Det er en meget vidtrækkende ideologisk konsekvens af et grundsalg!

16. marts 2021