Debat

Niels Hilker. Foto: DN Sorø

Niels Hilker stopper som formand for Samrådet

Efter 9 år har Niels Hilker valgt ikke at genopstille som formand for Samrådet. Samrådet er en slags regionsbestyrelse for DN afdelingerne i regionen. “Beslutning betyder ikke, at mit engagement i DN vil ændres, det vil blot fortsætte i andet regi bl.a. lokalt i DN Sorø,” oplyser han.

27. januar 2023
Sorø Sø. Foto: Niels Hilker

DN Sorø fik medhold i klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist Sorø Kommunes dispensation fra søbeskyttelseslinjen til et nybyggeri på Egevangs alle ud mod Sorø Sø.

27. januar 2023
Det nye boligområde ved Rørstensgården

Det nye boligområde ved Rørstensgården

DN Sorø har gennemset Sorø Kommunes forslag til Lokalplan SK76 for et nyt boligområde ved Rørstensgården. Foreningen bidrager her med en række ændringsforslag.

26. januar 2023
Mona Bouidar. Foto: ABW

Refleksioner over mit første år i kommunalbestyrelsen

“Det har været et begivenhedsrigt år med en stejl læringskurve. Mit ordforråd er blevet udvidet med mange fagtermer indenfor politik, nu bruger jeg ord som sagsfremstilling, protokollering, §17.4 udvalg, forligskreds, ressourcetildelingsmodel, budgetseminar mm, som ikke var i min daglige tale før.”

16. januar 2023
Foto: ABW

Jule- og nytårshilsen

Jakob Spliid: “Det har været et fantastisk spændende og travlt år, hvor jeg har brugt rigtig meget af min tid på at sætte mig ind i rigtig mange ting, samtidig med at der har været meget at tage stilling til. Konklusionen er heldigvis, at jeg er blevet meget klogere. Ikke mindst på Børn og undervisningsudvalgets område, som er et meget omfattende, men spændende område.”

29. december 2022
Foto: ABW

Protest mod planerne for Ankerhus

Som gammelt uddannelsessted med rødder helt tilbage til middelalderen har Sorø en ganske særlig historie, som der bør hæges om, også når det gælder de fysiske vidnesbyrd. Et sådant vigtigt led i Sorøs historie er eller rettere var institutionen Ankerhus, som var landets første husholdningsseminarium, grundlagt i 1902 af den navnkundige pionér: Magdalene Lauridsen.

22. december 2022
Julehilsen fra Venstre i Sorø

Julehilsen fra Venstre i Sorø

“Vi glæder os også meget over, at vores lokale folketingsmedlem Louise Schack Elholm opnåede genvalg i det nyligt afholdte folketingsvalg, således at vi fortsat har en liberal arbejdsom stemme i Folketinget fra Sorø. Ikke mindst at Louise netop er blevet udnævnt til kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde.”

19. december 2022
Foto: ABW

Julesang for børnenes budget

Søren Banjomus, Borgmester-sang, pebernødder og popcorn onsdag d. 21. december på Torvet.

19. december 2022
Boliger ved Ankerhus

Boliger ved Ankerhus

“Udkastet har mange gode og interessante elementer. Vi er bl.a. tilfredse med visionen om omfattende bevaring af de flotte gamle træer og ønsket om, at det fremtidige bo-kvarter forener beboelse og natur,” meddeler Danmarks Naturfredningsforening Sorø.

19. december 2022
Foto: ABW

Nye (arbejds-)tider

Samfundet bliver rigere og rigere alligevel er der ikke forandret noget ved den ugentlige arbejdstid i 30 år. På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen fremlagde Enhedslisten et forslag om, at der udarbejdes et forslag om et forsøg for at medarbejderne frit kan skifte til en 4-dages arbejdsuge i Sorø Kommune.

7. december 2022
Foto: ABW

Den grønne omstilling – fjernvarme og flagermus i en skønsom blanding

Danmarks Naturfredningsforening Sorø glæder sig til at følge arbejdet med at realisere Vision 2026. Visionen er som nævnt et rigtigt godt afsæt for det videre arbejde med bl.a. klima og CO2-reduktioner samt natur og biodiversitet. Visionen som dokument kan dog styrkes væsentligt hvis målene bliver målbare og ambitionerne bliver styrket med en reel plan for handlinger frem mod 2026. DN Sorø medvirker gerne til dette arbejde.

1. december 2022
Beskyt vores drikkevand tak!

Beskyt vores drikkevand tak!

“Det er stærkt bekymrende, at der overhovedet ikke er en fremgang, især når det handler om nærboringer med lav beskyttelse. Hvor kort afstand og transporttid til boringen, betyder at mulighederne for at udføre afværgeforanstaltninger overfor eventuelle forureninger er ringe, eller ikke eksisterende. Det er ikke lykkedes i Sorø Kommune (og sandsynligvis heller ikke i andre kommuner) at leve op til den klare målsætning, at stoppe sprøjtning i nærheden af grundvandsboringer.”

28. november 2022
Michael Stoltze kommer til Sorø

Michael Stoltze kommer til Sorø

DN Sorø indbyder til et tankevækkende foredrag med Michael Stoltze under overskriften ”Forsvarstale for skaberværket og kampen for at bevare og genoprette livets mangfoldighed”. Det sker onsdag den 18. januar 2023 kl. 19.00 på Værkerne.

27. november 2022
Foto: ABW

Venstre i Sorø ser frem

Venstre: “Vi har fra bestyrelsens side stor tillid til, at vores to kommunalbestyrelsesmedlemmer Ninna Wiese Pedersen og Jakob Spliid – med godt og loyalt samarbejde med hinanden og bestyrelsen – vil kæmpe for gode liberale resultater for alle borgere i Sorø Kommune.”

18. november 2022
Høringskommentar til lokalplan SK 72

Høringskommentar til lokalplan SK 72

Læs DN Sorøs høringssvar til udkastet til lokalplan SK 72. Den grundlæggende opfattelse er, at arealet øst for stationsparkeringen ikke skal bebygges, dels for at bevare indkigget til skovbrynet og dels for at have det som reserveareal, når antallet af pendlere som forventer stiger.

18. november 2022