Debat

EU-debatmøde på Værkerne

EU-debatmøde på Værkerne

Valget til Europa-Parlamentet har aldrig været vigtigere.
SF Sorø har inviteret Venstre til at debattere EUs rolle og handlemuligheder indenfor Klima- og naturområdet samt overfor fremtidens sikkerhedspolitik i EU.
Debatten foregår på Værkerne den 30. maj kl. 19-21.
Fra SF stiller Villy Søvndal op, og fra Venstre stiller Julie Hassing op.
Mødet er åbent for alle interesserede.

21. maj 2024
Venstre inviterer til dialogmøde på Frederiksberg Skole

Venstre inviterer til dialogmøde på Frederiksberg Skole

Hermed invitation til dialogmøde med Venstre Sorøs bestyrelse og kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Den 23. maj kl. 18.30 – 19.30 på Frederiksberg Skole, Multisalen, 4180 Sorø.
Der vil være mulighed for at komme i direkte dialog med Venstres kommunalpolitikere om fx de presserende kapacitetsudfordringer, som daginstitutioner og skolen på Frederiksberg i Sorø står overfor. Disse udfordringer har stor betydning for vores børns trivsel og udvikling, og vi ønsker at høre jeres oplevelser og bekymringer, så vi sammen kan finde løsninger, der styrker vores lokalsamfund.

17. maj 2024
Mona Bouidar. Foto: JTL

Det er en ommer

Socialdemokratiet i Sorø: “I Børn- og undervisningsudvalget blev vi i sidste uge bedt om at sende to scenarier videre til budgetprocessen. Det ene gik på at etablere landsbyordning i Stenlille, hvilket ville betyde, at udskolingen fra Stenlille skole skulle flyttes til Holbergskolen eller Pedersborg skole.
Næste scenarie gik på en sammenlægning af Pedersborg skole og Borgerskolen, hvor begge matrikler bevares, men at 0.-5. klasse skulle gå på Borgerskolen og 6.-9. klasse på Pedersborg skole.
Det er forslag vi har set før. Det er forslag vi har forkastet før og faktisk har vi svært ved at forstå, hvorfor vi endnu engang bliver præsenteret for dem. Blev vores afvisning af forslagene slet ikke forstået sidst?”

10. maj 2024
Foto: ABW

Vi skal prioritere vores børns trivsel og kommunens fremtid

“I Venstre har vi, ved de seneste to budgetforhandlinger, forsøgt at overbevise et flertal i kommunalbestyrelsen om vigtigheden af, at tilpasse vores daginstitutioner og skole til den store efterspørgsel der har været af børnefamilier til Frederiksberg. Det er nødvendigt, så området forsat kan udvikles og ikke mindst så vi samtidigt kan sikre ordentlige forhold for både børn og medarbejdere. I øjeblikket er alt for mange børn presset ind på for lidt plads. For 3. år i træk går Venstre til efterårets budgetforhandlingerne med ønsket om en ny daginstitution i område syd.”

10. maj 2024
De pressede små borgere i kommunen

De pressede små borgere i kommunen

“For os dødelige mennesker i kommunen, har det været tydeligt længe, at der vil være udfordringer med faciliteter – både i dagtilbud, i skole og i foreningslivet.
Kommunen inviterer børnefamilier hertil med attraktive byggegrunde, smuk natur og gode forhold for børnefamilier og så stopper politikerne ellers med at tælle – tælle både borgere og penge tilbage i kommunekassen.
Jeg har min hverdag i en børnehave og stort set al min fritid i en hal. Alle steder står børnene i kø. De står i kø for at komme på toilettet, for at sidde ned og spise, få overtøj på i garderoben, få kram af de trygge voksne og få plads i foreningslivet.”

7. maj 2024
Hvorfor hører vi så lidt?

Hvorfor hører vi så lidt?

Det virker som en velbevaret hemmelighed, at der skal være valg til EU Parlamentet den 9. juni 2024. Hvorfor får valget dog ikke den vægt, det fortjener, når det, der bliver besluttet i EU, har større og større indflydelse på vores dagligdag?
Vi kender kun få af partiernes kandidater og ganske lidt til, hvad de og partiet har af politik på f.eks. det ”grønne” område.

6. maj 2024
Nej tak til færre parkeringspladser i Sorø midtby

Nej tak til færre parkeringspladser i Sorø midtby

“1. maj blev det i Natur, Teknik og Planudvalget besluttet, uden om Venstre, at parkeringspladserne foran Tinghuset på Torvet skal nedlægges.
Når vi skal forsøge at komme den stadig voksende ”butiksdød” til livs, så er svaret på det IKKE at fjerne endnu flere parkeringspladser i Sorø midtby. Sorø kommune er en landkommune, hvor gæster og handlende som hovedregel kommer til i bil.
Tilbage i 2022 stemte Venstre – som eneste parti – ligeledes i mod at fjerne 15 parkeringspladser bag Storgade 25. Nu fjernes 13 pladser ved Tinghuset, samt et uspecificeret antal pladser i Storgade.”

3. maj 2024
1. maj fejres i Stenlille

1. maj fejres i Stenlille

SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet i Sorø inviterer til fejring af 1. maj i Stenlille Kulturhus.
DAGENS TALERE:
Linda Nielsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF og Astrid Carøe, medlem af Folketinget for SF
Bo Bjerre Mouritzen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten og Clara Turms, kandidat til Europa-Parlamentet for Enhedslisten
Anne Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet og Kanishka Dastageer, kandidat til Folketinget for Socialdemokratiet

26. april 2024
Foto: ABW

Hvad skal der ske med Torvet?

Som tidligere annonceret vil Venstre Sorø gerne i dialog med borgere i hele Sorø Kommune. Derfor gennemfører Venstre Sorø en møderække i lokalområderne, hvor alle er velkomne og kan komme i tæt dialog med lokalpolitikerne fra Venstre.
Der vil være mulighed for at komme i direkte dialog med Venstres kommunalpolitikere om blandt andet den højaktuelle situation vedrørende Helhedsplanen for Sorø By, Torvets indretning og om bevarelse af Klostergrillen mm.

22. april 2024
Foto: ABW

Lad nu vær med at ødelægge mere

“Os, der har fulgt lidt med i Sorø de sidste mange år, kan se hvordan ting forsvinder. Noget af det man oplever, hvis man tager til udlandet især om sommeren, er hvordan torvene myldrer af liv, og det kunne Sorø godt lære noget af. Men at nedlægge noget på torvet vil kun skabe mindre liv, for en pølsevogn er jo et stykke dansk kulturhistorie, som mange borgere og turister har stor glæde af.
Man kan måske godt diskutere, hvilket hjørne den skal være placeret på. Men sidst de meget kloge politikere var på banen, hvor de ville bestemme, hvad vi borgere måtte spise, var da det ellers hyggelige cafeteria i vores haller blev nedlagt, og en stor del af livet i hallerne blev ødelagt.”

20. april 2024
Godt med naturen som omdrejningspunkt

Godt med naturen som omdrejningspunkt

Sorø Kommune har valgt at udarbejde et forslag til helhedsplan for Sorø bymidte. Helhedsplanen er en uformel plantype, der i modsætning til kommuneplanen og diverse lokalplaner ikke har hjemmel i planloven og derfor ikke er juridisk bindende.
Sigtet med helhedsplanen er efter eget udsagn, at Sorø bymidte fornyes og forskønnes med afsæt i byens identitet, så historien, kulturarven og naturen bliver omdrejningspunkt for alle indsatser, hvilket DN Sorø finder er et fint sigte. På samme måde som vi bakker op om ønsket om at sikre den ”grønne arv” og have fokus på naturens helt særlige betydning for Sorø i såvel fortid, nutid som fremtid.
Med dette afsæt har DN Sorø denne kommentar til de tre delområder.

20. april 2024
Vi skal bevare Klostergrillen og parkeringspladserne på Torvet

Vi skal bevare Klostergrillen og parkeringspladserne på Torvet

Jakob Spliid: “I Venstre vil vi gerne tilkendegive, at vi fortsat ønsker Klostergrillen på Torvet. Omend vi er åbne for en ny placering på Torvet, hvis det skal være en del af et kompromis – Hvilket vi kan forstå, at indehaveren også vil være indforstået med. Det kunne passende være Klostergrillen, som får tilbudt placeringen, hvor der i helhedsplanen er indtegnet en lille “bykiosk”.
Samtidig har jeg meget tydeligt i Natur, Teknik og Planudvalget tilkendegivet, at Venstre ikke ønsker at der skal nedlægges flere parkeringspladser i Sorø by.”

17. april 2024
Rekrutteringsudfordringer truer velfærden og den grønne omstilling

Rekrutteringsudfordringer truer velfærden og den grønne omstilling

SF foreslår at oprette en fond til voksne, der efter 30-års alderen ønsker at uddanne sig eller skifte karrierespor. Med fonden lægger de op til et kæmpe uddannelseseksperiment, der giver en ydelse på 110 pct. af dagpengesatsen til de uddannelser på velfærdsområdet og til grøn omstilling med størst mangel.

15. april 2024
Foto: ABW

Områdesammenlægning af dagpasningstilbud for børn: En mulighed for lokalt ejerskab

Morten Rostved, Venstre: “I vores skønne Sorø Kommune er diversitet ikke bare et buzzword; det er kernen i vores fællesskab. Hver dag ser vi, hvordan forskellige mennesker, med deres unikke baggrunde og historier, bidrager til at skabe en rigere og mere farverigt kommune. Dette gælder ikke mindst for vores børn og de institutioner, der har den ærefulde opgave at forme deres fremtid.”

9. april 2024
Vi skal bruge den sunde fornuft

Vi skal bruge den sunde fornuft

I de seneste to år, har vi i Venstre – af flere omgange – forsøgt at opnå politisk opbakning til at etablere en ny daginstitution i Område Syd. Indtil videre desværre uden held. I stedet har et flertal, uden om Venstre, valgt at hæve loftet for hvor mange børn der må være i hver daginstitution og på den måde fået flere pladser i de i forvejen fyldte institutioner. Dette alt imens, at der bliver flere og flere børn, som har behov for opdeling i mindre grupper for at kunne trives.

3. april 2024