Debat

Hullet vej ved Værkerne

Hullet vej ved Værkerne

Ved Værkerne er der et vejstykke, som er så hullet at det er livsfarligt at cykle der. Gentagne gange er kommunen blevet informeret om manglerne på vejen, men intet er sket.

25. november 2023
Et paradigmeskifte

Et paradigmeskifte

Det der er omdrejningspunktet for årets budgetforlig for Sorø Kommune, er at der er tilført midler til specialområdet for at sikre almenområdet. Det er ikke første gang det sker, og hvis der ikke nytænkes, er Enhedslisten bekymret for, at det vil have lige så lille en effekt som andre gange, det er forsøgt.

22. november 2023
Sorø tænder lys for børnene i Gaza

Sorø tænder lys for børnene i Gaza

Vi vil ikke stiltiende se til, når børn, familier og hospitaler bliver bombet. Angreb på civile må aldrig accepteres, uanset hvem der står bag. Der er desperat brug for en våbenhvile.

20. november 2023
Godt gået Louise

Godt gået Louise

Enhedslisten i Sorø roser kirkeminister Louise Schack Elholm, som nu vil afskaffe folkekirkens undtagelse i ligebehandlingsloven, så der fremover skal være ligestilling i den danske folkekirke, og at det fremover være forbudt for et menighedsråd at fravælge kvindelige præster på grund af deres køn. 

15. november 2023
Hvem bærer ansvaret?

Hvem bærer ansvaret?

Enhedslisten har intet imod, at forældre undtagelsesvist inddrages i undervisningen, når det er fagligt relevant. Det kan både gavne undervisningen og skabe en større fællesskabsfølelse, men at fungere som økonomisk garanti for projekter, der er underfinansieret, er en glidebane.

13. november 2023
Skørt: Ingen vurdering af konsekvenser for nærmiljøet

Skørt: Ingen vurdering af konsekvenser for nærmiljøet

Der er masser af evidens for, at stress fra trafikstøj øger risiko for udvikling af demens og hjertekarsygdomme, ligesom den øgede trafikmængde og usikkerheden som blød trafikant gør, at forældre vælger at køre deres børn i skole og selv vælge bilen. Hvilket giver mindre motion til alle.

24. oktober 2023
Klage over gravetilladelse er tilbagekaldt

Klage over gravetilladelse er tilbagekaldt

DN Sorø har netop tilbagekaldt en klage over en gravetilladelse fra juni 2023 til Stenlille Grusgrav ApS på området ved Omkørselsvejen 1A lige udenfor Stenlille By. Baggrunden for, at DN Sorø tilbagekalder klagen er, at de siden juni 2023 har haft en positiv og konstruktiv dialog med Stenlille Grusgrav om at etablere gode og varige forhold for strandtudsen og andre beskyttede arter.

13. oktober 2023
Alle har behov for livsglæde

Alle har behov for livsglæde

“Jeg er utrolig glad for, at partierne bag budget 2024 er enige om at udskifte de 8 år gamle rickshaws til nogle nye, så vi fortsat kan glædes over at se de mange frivillige cykle rundt med vores medborgere,” skriver Marianne Vinding, medlem af Social- og Sundhedsudvalget.

13. oktober 2023
Mona Bouidar. Foto: ABW

Hurra for styrkelse af sundhedsplejen

Mona Kelder Bouidar siger tak til de øvrige forligspartier i dette års budgetforlig for at de nikkede til Socialdemokratiets forslag om at styrke sundhedsplejen.

12. oktober 2023
Grønnere håndtering af vores spildevandsslam?

Grønnere håndtering af vores spildevandsslam?

Torsdag tog 4 Venstre-medlemmer fra Sorø turen til Fårevejle rensningsanlæg, for at blive klogere på deres nye anlæg – verdens første – som kan lave spildevandsslam om til biokul og fjernvarme, ved hjælp af damptørring og pyrolyse.

8. oktober 2023
Foto: ABW

DN Sorøs Årsmøde har fokus på solcelleparker

DN Sorø inviterer til foredrag og Årsmøde mandag den 6. november 2023 kl. 19.00. Som foredragsholder er inviteret Espen Billeskov fra virksomheden Better Energy, der vil fortælle om firmaet og deres tilgang til udvikling af Vedvarende Energi-projekter.

8. oktober 2023
Skolen for fremtiden

Skolen for fremtiden

For De Konservative er målet, at alle børn og unge får en reel mulighed for en fremtid med uddannelse og beskæftigelse.

6. oktober 2023
Glad og stolt gruppeformand

Glad og stolt gruppeformand

Jakob Spliid: “Jeg er stolt fordi, at da jeg for 2 år siden stillede op til kommunalvalget, så var det med ønsket og håbet om, at rykke ved balancen i prioriteringerne på børneområdet. Jeg synes dengang, at der dels manglede en borgerlig stemme til at kæmpe for børnene, men også for at bryde med blokpolitikken og få en mere fælles retning, hvilket vi med et næsten fælles budgetforlig for 2. år i træk beviser vi har gjort.”

30. september 2023
Foto: De Konservative

Tillidsfuld budgetaftale

Endnu en gang er en bred budgetaftale kommet på plads i Sorø Kommune.

29. september 2023
Foto: ABW

Store Venstre-aftryk i bred budgetaftale

I Venstre er de stolte over, at de igennem forhandlinger og god dialog partierne imellem er endt med en god og bred budgetaftale, der tilgodeser hele Sorø Kommune.

28. september 2023