Debat

Hvorfor har nogle byer større succes end andre?

Hvorfor har nogle byer større succes end andre?

“Detailhandelen er byens puls, og de byer, der negligerer dette faktum, oplever i øjeblikket butiksdød – og en bymidte der sygner hen,” skriver Bruno Christensen.

31. juli 2022
”Vi skal passe godt på vores miljø og vi skal passe godt på vores klima”

”Vi skal passe godt på vores miljø og vi skal passe godt på vores klima”

Den Konservative gruppe i Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune er modstandere af Kattegatprojektet. Byggeriet vil for altid ødelægge smuk natur, sjældne naturområder og bevaringsværdige landskaber hen over Sjælland, i Åmosen, og området omkring Tissø med betydelige landskabs-, kultur- og naturinteresser.

15. juli 2022
Dæksel på Frederiksvej – pas på

Dæksel på Frederiksvej – pas på

En borger i Sorø har indsendt en advarsel om et dæksel på Frederiksvej, der førte til et voldsomt fald. Advarslen er hermed givet videre.

21. juni 2022
Niels Hilker. Foto: DN Sorø

Niels Hilker genvalgt som formand for landsudvalg

Formanden for DN Sorø, Niels Hilker, er netop blevet genvalgt til en ny treårig periode som formand for organisationsudvalget i Danmarks Naturfredningsforening. Udvalget består af ni repræsentanter fra alle dele af landet.

17. juni 2022
Foto: Niels Hilker

Forringet oplevelse af søen

DN Sorø har sendt en klage vedr. Egevangs Alle 15. Baggrunden er en generel bekymring over, at Sorø Kommune ofte er rundhåndet med at uddele dispensation. Det kan være fra lokalplaner, landzonebestemmelserne eller i den aktuelle sag fra søbeskyttelsen. Og i mange tilfælde med naturen, som taber.

10. juni 2022
Foto: ABW

Rent vand vedrører os alle, både nu og i fremtiden

”Det er ikke rimeligt, at vandmiljøet i søer og vandløb skal betale prisen for, at nogle få husstande fortsat ikke har fået gennemført det lovpligtige kloakarbejde eller den forbedrede spildevandsrensning på deres grund. Derfor har vi i Sorø Kommune beklageligvis været nødsaget til at politianmelde grundejere, som trods gentagne opfordringer, stadig ikke har fået bragt deres spildevandsforhold i orden,” siger Bo Christensen, formand for Natur, Teknik og Planudvalget i Sorø Kommune.

7. juni 2022
Fakta før forbud

Fakta før forbud

“I denne sag kan jeg ikke helt genkende udfordringerne, trods jeg dagligt kører igennem Lynge flere gange, da jeg selv bor i udkanten af Lynge,” skriver Jakob Spliid, Venstre.

6. juni 2022
Foto: ABW

Tillykke til Danmark

“I modsætning til mange andre lande fik vi lov til at prøve vores forbehold over for EU af ved en folkeafstemning. Selv om resultatet ikke endte som Enhedslisten havde håbet, så synes vi fra Enhedslisten, at det har været godt med en folkeafstemning. Det er med til at skabe debat, ligesom det har tvunget EU-partierne til at komme med nogle udsagn i valgkampen, som vi selvfølgelig skal holde øje med, bliver overholdt. Det handler for eksempel om, at det koster gratis at komme af med forbeholdet.”

4. juni 2022
Kattegatforbindelsen

Kattegatforbindelsen

En fælles kommunalbestyrelse i Sorø Kommune bestående af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti samt Ny Borgerlige har studeret analyser og rapport for en eventuel Kattegatforbindelse og konsekvenser af en sådan.

3. juni 2022
Foto: SDL

Opråb om affald

“Vi er i forvejen underbemandet og mangler frivillige hænder til behandling af de mange donationer vi modtager, så det er svært at afse tid til at rydde op i andres affaldsproblemer, som bare af nemheds grunde er smidt af i Kirkens Korshær,” skriver Mikael Kienitz, Dianalund.

30. maj 2022
Nej til EU-militarisering

Nej til EU-militarisering

I anledning af folkeafstemningen den 1. juni inviterer Enhedslisten Sorø til åbent informations- og debatmøde om Forsvarsforbeholdet. Det sker mandag den 23. maj på Værkerne.

19. maj 2022
DN Sorøs synspunkter om Trautnersvej 24

DN Sorøs synspunkter om Trautnersvej 24

“Sorø Kommune indkalder idéer og forslag, som kan indgå i planlægning for Trautnersvej 24 i Sorø. I den forbindelse skal DN Sorø hermed i god tid udtale, at vi ikke kan anbefale, der meddeles dispensation fra søbeskyttelseslinjen til byggeriet på Trautnersvej.”

18. maj 2022
Gulvet på 1. sal ligger ved den hvide vandrette gesimskant på billederne. Privatfoto

Ideer og forslag til Sorø Kommunes planlægning af område So. B1

Da Loge-bygningen blev sat til salg, var Sorø Kommunes udmelding, at bygningen er bevaringsværdig og ombygning skal ske nænsomt.

17. maj 2022
Sig “nej-tak” til plantillægget senest 18. maj

Sig “nej-tak” til plantillægget senest 18. maj

Sorø Kommune har valgt at ændre byggereglerne for 1097 boliger i Sorøs ældste villaområde – for at muliggøre og lovliggøre den forestående ombygning af Loge-bygningen på Trautnersvej. Den 18. maj udløber den lovpligtige forhøringsfase, hvor Sorø Kommune beder om ideer og forslag til den videre planlægning for hele området.

16. maj 2022
Perspektiv

Perspektiv

“Med et fingerknips kan den danske økonomi i et krigshysteri bære at hæve forsvarsbudgettet til to procent af BNP, i alt 18 milliarder kroner – tja, lad os se, hvad oprustning fører til. Vi savner forældres holdning til, at seks kommuneskoler i Sorø Kommune skal spare fem millioner kroner, fordi der ikke er ‘råd’ til at sikre den kommende generations læring og trivsel,” skriver Henrik Jandorf, bestyrelsesmedlem, Sorø Borgerskole

11. maj 2022