Debat

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

Enhedslisten Sorø har netop lanceret en ny hjemmeside med et indbydende og mere brugervenligt design: “Vi er glade for og stolte over at kunne præsentere vores nye hjemmeside netop nu, hvor den kommunale valgkamp så småt går i gang.”

21. januar 2021
Sorø kommunalpolitik – en radikal vinkel

Sorø kommunalpolitik – en radikal vinkel

“Sorø Økosamfund fik desværre afslag ved den først udbudsrunde, men vi håber sandelig, at et flertal i kommunalbestyrelsen er mere positivt stemt, når det besluttes, hvem det får lov til at købe de 2 storparceller ved Smedevej.” Radikale i Sorø Kommune er klar til kommunalvalget 2021 – her præsenteres kandidater og mærkesager.

18. januar 2021
Skriv dog på dansk

Skriv dog på dansk

Enhedslisten Sorø: “Hver tredje måned modtager byrådet en såkaldt økonomisk redegørelse, og hver tredje måned protesterer vi fra Enhedslisten mod den fremstilling der fremlægges. Ikke så meget på grund af indholdet, men fordi de økonomiske redegørelser som udgangspunkt er uigennemskuelige og skrevet i et udemokratisk kancellisprog. Et sprog, der er designet til at undgå, at borgerne kan følge med.”

13. januar 2021
Foto: ABW

Enhedslisten og omfartsvejen

“Som det eneste parti i Sorø Byråd har Enhedslisten før, under og efter kommunalvalget været helt tydelige omkring, at vi ønsker at sætte børn før asfalt. Det har været Enhedslistens ønske at bruge midler på at renovere skoler og daginstitutioner og ikke på at bygge flere veje.”

7. januar 2021
Sorø brød loven

Sorø brød loven

“Siden Byrådsmødet i november har den almene sektor endelig fået plads i den offentlige debat. Baggrunden er blandt andet, at Enhedslisten har været meget aktive omkring at få drøftet det kommunale tilsyn med den almene sektor. I den forbindelse har Enhedslisten dokumenteret, at Sorø Kommune brød loven, da tilsynet administrativt godkendte Sorø Boligselskabs salg af ejendommen på Rådhusvej 4,” skriver Bo Mouritzen.

3. januar 2021
Lad 2021 blive naturens år i Sorø Kommune

Lad 2021 blive naturens år i Sorø Kommune

De fleste i Sorø Kommune kan sikkert pege på et bestemt stykke natur eller landskab, som de har et personligt og helt særligt forhold til. Det kan være stilheden ved Runde Mose i Sønderskoven. Det smukke og kuperede Kulebjerg Overdrev ved Dianalund. En slumrende hasselmus i Horsebøg Skov. Viberne i Store Åmosen eller en havørn, som svæver over Sorø Sø. DN Sorø ønsker godt nytår og på gensyn i naturen!

27. december 2020
Det er bare ikke i orden

Det er bare ikke i orden

“Vi er i en pandemi, mange mennesker verden over dør. Det bedste våben er, at vi holder os væk fra alle andre og isolerer os. Vi er også i en juletid, og her vil vi være sammen med vore nærmeste. Det er en kæmpe konflikt, som vi alle hver især skal forholde os til,” skriver Preben Lemann, der ønsker glædelig jul og godt nytår!

23. december 2020
Problematisk regional råstofplan

Problematisk regional råstofplan

“Vi finder det problematisk, at Regionens udpegninger af interesseområder til råstofgravning, kan være i strid med EU’s habitatdirektiv,” af Niels Hilker, DN Sorø.

12. december 2020
Udkants-Sorø?

Udkants-Sorø?

“Jeg bor selv i landsbyen Stenmagle på kanten af Åmosen. Stadig i Sorø Kommune. Det må siges at være i Udkantssorø og lige på grænsen til Holbæk Kommune. Her er et skønt landliv, og en landsby, der er værd at kæmpe for. Her er der frisk luft, højt til himlen, sammenhold, hjælpsomhed og af og til små arrangementer.” Dit Sorø byder hermed hjerteligt velkommen til Preben Lemann som blogger. 

3. december 2020
Hele kommunens byråd?

Hele kommunens byråd?

Bo Mouritzen: “Enhedslisten mener det er vigtigt, at så mange som muligt, kan få mulighed for at følge byrådets beslutninger på nært hold. Det var der enighed om mellem Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger). Desværre valgte et flertal i byrådet (C,V og O) at stemme forslaget ned.”

1. december 2020
Hvor står Sorø Kommune?

Hvor står Sorø Kommune?

Kristiane Nyborg, SF: “SF forventer, at Sorø Kommune har en fast konteringspraksis i tråd med Social- og Indenrigsministeriets regnskabsregler. Konteringsreglerne bruges til at fordele pædagogernes løn mellem skoledelen og skolefritidsordningen. Det kunne være interessant at få overblik over, hvorvidt Sorø Kommune reelt følger lovgivningen og prioriterer fritidsområdet, som det er aftalt i Byrådet. Er opdelingen korrekt? Sker der opdeling af al det personale, der bør ske opdeling på? Er der konteret udgifter på SFO’en, som burde være konteret på skolen?”

27. november 2020
Dansk Folkeparti genvalgte Lars Schmidt

Dansk Folkeparti genvalgte Lars Schmidt

På et velbesøgt opstillingsmøde, søndag d. 15. november 2020 i Stenlille Kulturhus blev viceborgmester Lars Schmidt genvalgt som spidskandidat for Dansk Folkeparti til kommunalvalget d. 16. november 2021.

25. november 2020
Pressefoto

Enhedslisten er klar til kommunalvalg 2021

Enhedslisten opstiller seks kandidater til det kommende kommunalvalg. Det er en bred liste af akademikere, lærere, faglærte, ufaglærte og pensionister, hele fra både nord og syd i kommunen, der skal løfte den videre indsats i Byrådet også efter valget i 2021.

24. november 2020
SF kæmper for et tiltrængt løft af kommunens skolefritidsordninger

SF kæmper for et tiltrængt løft af kommunens skolefritidsordninger

SF Sorø: “Lige nu tales der meget om minimumsnormeringer i daginstitutionerne og hurra for det! Det var på høje tid. Men vi må ikke glemme normeringen i vores SFO’er, som er så skræmmende dårlig, at det nærmer sig ren børneopbevaring.”

18. november 2020
Foto: ABW

SF Sorø vælger borgmesterkandidat

SF Sorø har på et medlemsmøde i november (holdt delvis online pga. corona-restriktioner) valgt Linda Nielsen som deres borgmesterkandidat til det kommende kommunalvalg i november 2021.

17. november 2020