Debat

Gæld, gæld, gæld!

Gæld, gæld, gæld!

“Hvad angår regnskabet for 2019, mener vi fra Enhedslisten, at det er bekymrende, at den samlede lang- og kortfristede gæld er på over en milliard kroner (1026 millioner). Det næsthøjeste i Sorø kommunes historie, kun overgået af gælden i 2017 (1027 millioner). Til sammenligning var den samlede gæld ved udgangen af 2013 på 931 millioner.”

3. august 2020
Foto: Dan Kiving

Krænket af krænkelseskultur

Dan Kiving kalder på en seriøs folkelig reaktion, som vil tage ansvar for at prøve at få stoppet denne vanvittige idé om at rundbarbere vores historie og anerkendte begreber til ugenkendelighed.

30. juli 2020
Status Islamisering = Én for og én imod

Status Islamisering = Én for og én imod

“Enhedslisten stemte som vi tidligere har påpeget, samme med i øvrigt Venstre og andre partier, for en ny Stormoske i Holbæk. Vi i DF Sorø, forsøgte derfor at rejse en debat. Hvad vil de nuværende politikere i Sorø Byråd mene, når vi kommer til at forholde os til det spørgsmål?”

28. juli 2020
Foto: ABW

PCB skandalen fortsætter

Bo Mouritzen: “Der er stadig ikke en beskyttende membran mellem det affald, der er sendt til indbygning og jorden. Der er stadig PCB, bly og tjære i affaldet, og der er stadig en risiko for, at det løber i grundvandet og dermed forurener Tuel sø og det vand, der skal være til rådighed for kommende generationer. Det er simpelthen en skandale og efter Enhedslistens opfattelse i modstrid med den orientering Byrådet fik den gang aftalen blev indgået.”

23. juli 2020
Stormoskeen i Sorø

Stormoskeen i Sorø

“Er der overhovedet behov for en stormoske i Sorø,” spørger Bo Mouritzen, Enhedslisten. “Ifølge Danmarks statistik boede der i 2. kvartal i år 2.066 personer, der betegnes som indvandrere eller efterkommere i Sorø Kommune. Ud af dem er under 750 fra såkaldte muslimske lande.”

21. juli 2020
Foto: ABW

Strukturel forskelsbehandling

“På det lokale plan handler det om en integrationspolitik, der blandt andet har sigte på repatriering. Politikken skærer alle borgere med anden etisk baggrund over en kam, og er med til at skabe et billede af, at borgere med anden etnisk baggrund (reelt ikke-vestlig baggrund) er vanskelige at integrere,” skriver Bo Mouritzen, Enhedslistens byrådsmedlem.

17. juli 2020
Gaveboden er åben i S ledet regering!

Gaveboden er åben i S ledet regering!

“Den nuværende S regering lader pengene fosse ud af statskassen. Det er den rene gavebod, der er i gang lige nu. Højere ydelser er listet ind ad bagdøren ganske ubemærket,” skriver Eduard Rasmussen fra Venstre i Sorø. “De selvstændige og de mange små firmaer de lades bare i stikken og må klare sig selv.”

8. juli 2020
Mens vi venter på Den Grønne Omstilling

Mens vi venter på Den Grønne Omstilling

“‘Vi undersøger og vi venter, hvad der sker fra statslig side.’ Det var budskabet fra Borgmesteren, da jeg på Sorø Byråds møde i juni på DN Sorøs vegne stillede spørgsmål til hans et halvt år gamle tilsagn om, at kommende sagsfremstillinger skal redegøre for forslagets påvirkning af kommunens CO2-udledning,” skriver Niels Hilker.

4. juli 2020
Lydhørhed

Lydhørhed

Henrik Jandorf svarer DF Sorø: “Der er lyse og mørke sider i alle retninger. Kunsten i forhandlinger er at mobilisere en vilje til at få tingene til at lykkes, frem for at stå på sit eget. Dette bliver mit sidste indlæg i denne sag, hvorfor jeg blot vil udtrykke ønsket om lydhørhed i vores smukke kommune.”

2. juli 2020
Stor faglighed på ældreområdet betyder noget

Stor faglighed på ældreområdet betyder noget

“I social- og sundhedsudvalget prioriterer medlemmerne fra Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative et godt serviceniveau, hjælp til dem som har behov samt stor faglighed hos medarbejderne højt. Den tilgang ønsker vi fortsat, og vi håber, at der kan indgås en bred budgetaftale med udgangspunkt i de ressourcer som Sorø Kommune har til rådighed.”

1. juli 2020
Jandorf forstår hverken islam eller kristendom

Jandorf forstår hverken islam eller kristendom

DF Sorø tager til genmæle: “Hvis skuespilleren havde gidet læse Koranen og de ortodokse beretninger om Muhammeds liv, ville han vide at islams religionsstifter ifølge Koranen anvendte krig, vold og terror, som politisk metode til at udbrede islams magtområde. Og hvis Jandorf havde læst og forstået Bibelen, ville han vide at Jesus aldrig brugte vold og terror for at udbrede sit budskab.”

30. juni 2020
Trist læsning  !

Trist læsning !

Henrik Jandorfs debatindlæg om moskeer er ekstrem venstresocialistisk propaganda, mener Jan Andreasen: “Den gode hr. Henrik Jandorf aner tilsyneladende intet om islam”

29. juni 2020
12 biler bliver udskiftet

12 biler bliver udskiftet

Charlotte Moestrup, sekretær for Venstre i Sorø, har interviewet Jens Nygaard formand for Teknik og Miljøudvalget i Sorø Kommune om investering i nye biler.

29. juni 2020
Foto: ABW

Trist læsning

“DF-fanatismen marcherer stadig på stedet og består i at fordoble sine anstrengelser efter at have glemt sine mål,” skriver Henrik Jandorf i debatten om moskeer på Vestsjælland.

28. juni 2020
Stor sejr for hasselmussen

Stor sejr for hasselmussen

DN Sorø har fået medhold i sin klage over en tilladelse til råstofgravning på Smedevej 54 i Sorø. Noget der kan få stor betydning for hasselmusens levevilkår.

24. juni 2020