Debat

Gæld skal afdrages

Gæld skal afdrages

“Det er glædeligt, hvis der i blandt byrådets flertal bliver en større enighed med Enhedslisten om, at lån til at skabe sammenhæng i den daglige drift, er en økonomisk uholdbar politik,” skriver Byrådsmedlem Bo Mouritzen.

10. marts 2020
Status på omfartsvejen ved Tersløse

Status på omfartsvejen ved Tersløse

Et flertal i Byrådet har truffet politisk beslutning om at afsætte 47 millioner kroner til omfartsvejen, heraf ca. 10 millioner til cykelsti. Anne Madsen, Socialdemokratiet, og Linda Nielsen, SF ønsker sagen på næstkommende økonomiudvalgsmøde den 11.03.20.

6. marts 2020
Undgå yderligere gæld

Undgå yderligere gæld

“Det er Enhedslistens holdning, at lån påvirker fremtidens velfærd og budgetter, derfor bør de kun
optages, hvis der skal bygges, eller på anden vis laves investeringer,” skriver Byrådsmedlem Bo Mouritzen.

4. marts 2020
Enhedslisten sætter dagsordenen

Enhedslisten sætter dagsordenen

“I praksis splitter Enhedslisten ikke noget som helst. Vi hverken kan eller vil bestemme, hvad andre partier skal mene og stemme, eller hvordan de skal opføre sig i byrådssalen, men vi presser gerne på for at politiske partier, tager stilling til politiske spørgsmål,” skriver byrådsmedlem Bo Mouritzen.

22. februar 2020
Foto: ABW

Borgermøde om trafikløsninger i Dianalund

Tirsdag den 10. marts inviterer Sorø Kommune til borgermøde om trafikløsninger i Dianalund. Mødet finder sted på Holbergskolen kl. 19-21. Mødet er det andet ud af to planlagte møder om trafikløsninger i Tersløse og Dianalund. Man kan tilmelde sig til borgermødet via kommunens hjemmeside frem til 1. marts.

21. februar 2020
Foto: ABW

En samlet trafikløsning for Tersløse og Dianalund

Omfartsvejen og cykelstien var budgetteret til at koste godt 47 millioner kr. På grund af dårlige jordforhold viste det sig imidlertid, at projektet – ifølge rådgiveren – kunne blive op mod dobbelt så dyrt. Borgmester Gert Jørgensen svarer her på læserbrevet fra Lil Svanhof.

21. februar 2020
Tersløses trafikproblemer drukner i politisk rod

Tersløses trafikproblemer drukner i politisk rod

Lil Svanhof skriver: “Jeg ved ikke, om jeg er den eneste borger i Tersløse og Dianalund, der sidder og undrer mig i disse dage, men jeg tror det næppe. På borgermødet i Tersløse d. 21. januar stillede Svante Svanhof, på vegne af ham selv, Lena Bau, René Søby og undertegnede, flere kritiske og opklarende spørgsmål vedr. hele processen og den politiske håndtering af omfartsvejsprojektet, uden at få endelige og fyldestgørende svar.”

19. februar 2020
Skrot budgetloven

Skrot budgetloven

Budgetloven har vist sig, at være et bureaukratisk regime, hvor fokus er fjernet fra borgernes behov. Budgetloven skader både velfærden og klima, fordi den står i vejen for, at samfundet kan bruge egne penge på de nødvendige investeringer, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

18. februar 2020
Grænseforeningen i Sorø

Grænseforeningen i Sorø

Hvorfor er der en Grænseforening i Sorø? Efter en folkeafstemning om en ny grænsedragning, vil der altid blive efterladt nogle på begge sider af grænsen, der havde ønsket et andet resultat. Der findes således både et tysk mindretal i Danmark og et dansk mindretal i Sydslesvig. Og det er netop disse mennesker, der har vores bevågenhed, skriver formand Ruth Villadsen.

17. februar 2020
Foto: ABW

Jobcentret opnår synlige resultater

Rolf Clausen (V): “Vi lykkes faktisk rigtigt godt med at få vores borgere i arbejde. Vi ligger som nr. 5 ud af samtlige 98 kommuner i forhold til at få vores borgere fra kontanthjælp til ordinært arbejde. Det er en rigtigt succeshistorie, herved får vi hjulpet rigtig mange familier ud af offentlig forsørgelse og til en hverdag med indhold og en bedre økonomisk situation for den enkelte i form af selvforsørgelse.”

14. februar 2020
Foto: ABW

Hvor er tilsynet?

På det seneste byrådsmøde valgte Enhedslisten, at sige nej til godkendelse af regnskabet for de nyligt opførte boliger i Stenkistebuen. “Vi ved godt, at vi i princippet blot skulle sige ja til byggeregnskabet, men for Enhedslisten handler det også om et samlet billede,” skriver Bo Mouritzen.

13. februar 2020
Foto: ABW

Enhedslistens Bo Mouritzen skaber splittelse i byrådet

“Det er nok ikke gået manges næse forbi, at Bo Mouritzen ihærdigt promoverer sig selv og skaber splittelse i Sorø byråd – senest med en hård kritik af at flertalsgruppen skulle bygge mure op og føre rigid blokpolitik.” Det skriver Bo Christensen, Gruppeformand for De Konservative i Sorø Byråd.

12. februar 2020
Omfartsvejen udstiller blokpolitikken

Omfartsvejen udstiller blokpolitikken

Bo Mouritzen (Ø): “Da Enhedslisten kun har et mandat i byrådet, havde vi da regnet med, at de 24 andre mandater ville finde sammen med henblik på at vedtage en omfartsvej. Det er ikke sket. Årsagen skal efter vores opfattelse findes i, at det har været vigtigere for byrådsflertallet (B, C, O og V) at holde S og SF ude af forhandlingerne, end det har været at nå det politiske mål.”

10. februar 2020
Børn, klima og vedholdenhed

Børn, klima og vedholdenhed

Byrådsmedlem Bo Mouritzen (Ø): “Da Enhedslisten for ca. fem år siden stillede forslag om minimumsnormeringer i Folketinget, var det kun Enhedslisten og Alternativet, der bakkede op om forslaget. I dag er der mange der gerne vil stå fadder til, at der tilføres børnene flere ressourcer. Det næste skridt her handler om, at minimumsnorneringer skal gælde i den enkelte institution, det skal ikke blot være et kommunalt tværsnit.

6. februar 2020
Byrådets flertal og kvinderne

Byrådets flertal og kvinderne

“Når der så skal laves en indstilling, hvor der specifikt står, at den skal afspejle et repræsentativt ud-valg af befolkningen, så syntes Enhedslisten ikke, at byrådet lever op til forpligtigelsen, når der ikke er kvinder imellem. Det er trods alt Sorø og ikke Saudi – Arabien vi lever i.” Det skriver Byrådsmedlem Bo Mouritzen (Ø).

2. februar 2020