Debat

Foto: ABW

Lukning af Supercentret på Holbergskolen – for børnenes skyld

“Vi ønsker af hensyn til børnene og deres familier ikke at holde liv i et tilbud, der ikke er bæredygtigt. Til trods for at vi i situationen formodentlig gør familierne utrygge, mener vi, at det ville være direkte uansvarligt at fastholde børn i et tilbud, når vi ved, at vi kan tilbyde dem hver især et bedre tilbud.”, sådan skriver Lars Damgaard (O), Maria Møller (V), Carsten Petersen (C) og Sofie Torpegaard.

12. februar 2019
Bo Mouritzen

Armslængde-princippet skal sikres

“God forvaltningsskik indebærer, at det skal være tydeligt, hvornår det er administrationen, og hvornår det er det politiske system, der træffer beslutningerne. Det forudsætter, at der er klare grænser mellem forvaltning og politikere, så det politiske system sætter rammerne, mens forvaltningen sørger for den daglige drift.”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

11. februar 2019
Bo Christensen. Foto: De Konservative.

Borgmesteren handler efter reglerne

“Sorø Kommune og borgmesteren overholdte den Kommunale Styrelseslov og handlede efter reglerne ved budgetforhandlingerne. Ankestyrelsen har afgjort endnu en sag og igen afvist Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens anmodning om at starte en tilsynssag imod borgmesterens beslutninger.”, sådan skriver Bo Christensen, Gruppeformand for De Konservative.

6. februar 2019
Bo Mouritzen

Indvandring er et gode

“Nyere forskning viser, at beskæftigelsen blandt nydanskere stiger, faktisk har der aldrig været så mange i job som i dag. Især kvinder med anden etnisk baggrund stormer ind på de videregående uddannelsesinstitutioner, og mændene er begyndt at følge efter. I det hele taget er der flere nydanskere, der får en uddannelse.”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

4. februar 2019
Talmagi

Talmagi

“Tal er en fascinerende ting. Med ganske små justeringer kan man opnå lige præcis det politiske resultat, der ønskes. Formålet med talmagi er, at få noget der er underfinansieret til at se ud som om, der er afsat penge nok. Men talmagi kan ikke løse problemet, det skubber blot underskuddet foran sig eller udmøntes som nedskæringer”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

28. januar 2019
Bo Mouritzen

Et Danmark uden indvandrere…

“Et Danmark uden indvandere er en død nation. Ikke i morgen eller i overmorgen, men på sigt. Forklaringen er den ganske enkle, at den danske befolkning ikke har reproduceret sig selv siden 1967. De primære grunde til at den danske befolkning stadig vokser, er at der er flere indvandrere, der får dansk statsborgerskab, end der er personer, der frasiger sig et dansk statsborgerskab, og at vi lever længere.”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

24. januar 2019
Niels Hilker.

Klage over tilladelse til staldbyggeri ved “Ægir” på Parnasvej

“Sorø Kommune giver tilladelse til en bygning, som er 450 % større end den oprindelige, og som er meget synlig fra Parnasvej og vil virke dominerende i et område med væsentlig landskabelig interesse. DN Sorø finder, at Sorø Kommunes tilladelse ikke efterlever kriterierne i kommuneplanens retningslinjer”, sådan skriver DN Sorø i deres klage.

22. januar 2019
Bo Mouritzen

Hvidvask og skattesnyd er samfundsnedbrydende

“Det er Enhedslistens opfattelse, at krisen omkring vores klima og den voksende sociale krise, der er forårsaget af mange års neoliberal politik, er uløseligt forbundet. Begge dele skal løses, og det skal vi gøre, blandt andet ved at sætte ind overfor finanssektorens hæmningsløse grådighed”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

22. januar 2019
Foto: ABW

Takstblade med social slagside

Åbent brev til Enhedslistens og Socialdemokratiets folketingsgrupper fra Bo Mouritzen og Dennis Gartig, Byrådsmedlemmer for henholdsvis Enhedslisten og Socialdemokratiet i Sorø Kommune. “Med den gebyrpolitik der lægges for dagen, kan vi frygte, at Danmark har vanskeligt ved at leve op til FN målet om, at adgangen til rent vand er en menneskeret.”

18. januar 2019
Foto: Bo Christensen (K)
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø.

Kulturindsats til 1,7 mio. kr. i støbeskeen

“Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at øge indsatsen og udvikle børnefællesskaber, identitet, kulturelle kompetencer og udtryksformer, som stimulerer børns livsglæde og livskraft. En kulturindsats til ca. 1,7 mio. kroner over 3 år, som der nu søges tilskud til i Slots- og Kulturstyrelsen.”, skriver Bo Christensen (K), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø.

17. januar 2019
Foto: Linda Nielsen, SF.

Tillid skal forblive Danmarks x-faktor

“Det er vigtigt for vores fællesskab, og det samfund vi har opbygget, at vi bliver på tillidssporet, for ellers vælter vi omkuld og taber mange års god demokratisk udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi tager afstand fra hvidvask og skatteunddragelse i såvel ord som handling”, skriver Linda Nielsen, Byrådsmedlem for SF.

14. januar 2019
Foto: ABW

SF: Tidligere psykiatriske patienter skal kunne erklæres raske

“Vi skal gøre op med myterne om psykiske lidelser som noget kronisk. Derfor skal man også have mulighed for at blive erklæret rask, hvis man er symptomfri og har været det i en periode”, skriver Jacob Mark, Gruppeformand for SF.

9. januar 2019
Foto: ABW

Små klasser giver bedre læring

“Værst er det dog, at der arbejdes videre med meget store klassekvotienter. Lige nu lægges der op til, at der vil være minimum 19 klasser med 25 til 28 elever. Det står i stærk modsætning til den forskning, der viser, at reducerer man klassekvotienterne i de største klasser med 5 elever, så øges elevernes resultater med 10 %”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø i et læserbrev.

7. januar 2019
Bo Mouritzen

Om åbne grænser

“Efter min opfattelse er det, der kan kaldes dansk kultur ikke primært under angreb fra indvandrere og flygtninge, men fra den globale kulturelle ensretning, der kommer gennem multinationale selskaber som Netflix, Amazon, HBO, og hvad det ellers er, der styrer vores daglige forbrug”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

3. januar 2019
Bo Mouritzen

Sig fra overfor hvidvask og skattesnyd

“Enhedslisten vil ikke acceptere et samfund, der efter vores opfattelse kører med to forskellige moral kodeks. Et for finanssektoren og den økonomiske elite, der går fri, uanset hvordan de optræder. Et andet for de mest udsatte grupper, der for eksempel kan få en bøde samt blive forvist fra byen for at sove foran de banker, der hæmningsløst rager til sig”, skriver Bo Mouritzen.

30. december 2018