Debat

Foto: Rolf Lehrmann

Skal selvtægten i grusgrav kunne betale sig?

“Pavillonerne er – efter et halv år – endnu ikke fjernet og ses tydeligt fra Parnasvej. Det er bekymrende, at en stor og erfaren virksomhed ser stort på de gældende love og regler. Men det er lige så bekymrende, hvis Sorø Kommunes iver efter at tækkes erhvervslivet, efterlader det indtryk, at virksomheders selvtægt kan betale sig”, skriver Niels Hilker, formand for DN Sorø.

25. juli 2019
Bo Christensen (C)

Det meningsfulde bliver dyrket

“For i virkeligheden er det jo ikke alle mulige såkaldte velfærdsydelser, som giver mening med livet for den enkelte. De kan være nødvendige, men det er ikke her, man finder svaret på de dybe spørgsmål. Det finder man til gengæld i kulturen, historien og foreningsaktiviteterne. Her gives næring til menneskelig udvikling, dannelse, kultivering og til forståelse af, at vi som mennesker er en del af noget større”, skriver Bo Christensen (C), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø Kommune.

15. juli 2019
Nicolai Sandager, formand for Liberal Alliance Sorø.

Kom nu Sorø!

“Fælles for os alle er overbevisningen om, at der mangler personale, og at området ikke bliver håndteret ordentligt.”, skriver Nicolai Sandager, formand for Liberal Alliance Sorø, om udviklingen på børneområdet i vores kommune.

10. juli 2019
Enhedslistens grundlag for prioritering

Enhedslistens grundlag for prioritering

“I Enhedslisten bliver vi tit kritiseret for, at vi blot vil bruge penge. Det er ikke rigtigt. Vi er ikke tilhængere af et øget forbrug eller blind vækst, det skader klimaet og borgerne. Vi er mere tilhængere af at prioritere, hvordan vi bruger midlerne, og der er vi ikke enige med de borgerlige partier”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø Kommune.

4. juli 2019
Foto: ABW

Enhedslisten og økonomien

“Det handler altså helt grundlæggende om prioriteringer. Når vi prioriterer, er der altid nogen, der betaler. I øjeblikket er det børnene, de arbejdsløse, pensionisterne og de syge. Men det er grundlæggende et politisk valg. Så det korte svar på spørgsmålet er, at vi vil finde midlerne ved at prioritere anderledes”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

1. juli 2019
OMFARTSVEJEN TIL DIANALUND

OMFARTSVEJEN TIL DIANALUND

Mikael Kienitz håber, at politikerne betænker sig en ekstra gang, inden men søsætter projektet.

27. juni 2019
Er indvandring et gode?

Er indvandring et gode?

Bo Mouritzens (BM/Enhedslisten) indlæg om indvandring bygger på en alternativ virkelighedsopfattelse, som kunne være selv en halal-hippie værdig, skriver Ole K. Ersgaard i et svar på et indlæg fra Bo Mouritzen.

16. juni 2019
Foto: ABW.

Enhedslisten bakker op om minimumsnormeringer i Holbæk og Sorø

Søndag den 2. juni var der barnevognsmarch og demonstrationer for minimumsnormeringer mange steder i landet. Og i Enhedslisten bakker de fuldt op. Læs, medlem af Folketinget, Eva Flyvholms tale fra demonstrationen i Holbæk her.

3. juni 2019
Foto: ABW

Der er noget galt

“Sorø Kommune fælder træer og buskads på arealerne ved Rørstensgården, hvor der skal udstykkes grunde til nye boliger. Men der er noget galt, når man fælder træer og buskads midt i fuglenes yngletid, blot for at holde en tidsplan for salg af grunde til bosætning”, skriver Linda Nielsen fra SF Sorø.

29. maj 2019
Enhedslisten runder Sorø Kommune

Enhedslisten runder Sorø Kommune

“I Enhedslisten har vi besluttet, at vi vil tage rundt i Sorø, mens de andre partier er på Bornholm. Formålet er at diskutere Sorøs udvikling og fortælle om vores drømme og visioner for Sorø Kommune på kort og på lang sigt.”, fortæller Bo Mouritzen og Abelone Bergløv fra Enhedslisten i Sorø.

29. maj 2019
Foto: DN Sorø

Fældning af træer ved Rørstensgården

“Hvad har Sorø Kommune gang i? Skal vi opleve endnu et angreb på den bynære natur. Alle træer ved Rørstensgården er i disse timer ved at blive fældet. Indtil videre har den smukke kastanje og det store flotte bøgetræ dog overlevet, men det er måske kun et par dage endnu”, skriver Niels Hilker, formand for DN Sorø.

28. maj 2019
Foto: ABW

Vælg en lige venstre

“Lige nu er Enhedslisten tæt på at være Folketingets tredjestørste parti. Sker det, så vil det være en fantastisk markering af, at den danske befolkning vil i en langt mere humanistisk retning. Det kan markere starten på et paradigmeskift – væk fra fanatisme tilbage mod humanisme”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

23. maj 2019
Bo Mouritzen

Afskaf budgetloven

“Vi har brug for et paradigmeskifte, så den offentlige sektor ses som en del af det, der giver vores samfund værdi, for et opgør med den regnearkstænkning, der har smadret skattesystemet og kostet så dyrt for det velfærdssamfund, der engang gjorde Danmark til en af de mest lige og rige samfund i verden. Vi har brug for et opgør med finanspagten og budgetloven!”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

20. maj 2019
Pia Olsen Dyhr var på besøg i Åmosen. Foto: SF

SF: Landbruget skal ind i klimakampen

Dansk landbrug skal løfte en meget større del af klimaansvaret, mener SF. “Det er til alles fordel, at vi stopper med at drive landbrug i Åmosen. Landmændene får noget andet jord i bytte for den udpinte mosejord. Naturen får lov at brede sig. Og klimaet slipper for store mængder klimagasser”, siger Pia Olsen Dyhr.

19. maj 2019
Foto: ABW

Klimakampen er hverdagskamp

“Hvis vi mener, vi vil lave et paradigmeskifte, der viser, at vi elsker vore børn over alt andet, skal vi konsekvent vælge til fordel for miljøet. Det er i det nære, vi skal starte og i hverdagen, vi skal bruge vores indflydelse”, skriver Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø.

14. maj 2019