Af Niels Hilker     

DN Sorø har fået medhold i klage over logebyggeriet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Sorø Kommunes dispensation fra søbeskyttelsen til tilbygninger på logebygningen på Trautnersvej.

DN Sorø har i klagen lagt vægt på, at formålet bag det ansøgte ikke er tungtvejende eller nødvendigt i en sådan grad, at beskyttelseshensynet skal tilsidesættes, ligesom vi er bange for, at Sorø Kommunes dispensation kan medføre en uønsket præcedensvirkning. Noget klagenævnet også lægger vægt på i sin afgørelse.

Vi er naturligvis meget tilfredse med afgørelsen og navnlig med begrundelsen om præcedens, som vi håber Sorø Kommune vil nærlæse. Så vi kan stoppe de forsøg på dispensation fra søbeskyttelsen til nybyggeri, der hele tiden dukker op. Det samme gælder de lovliggørende dispensationer på særlig Kongebrovej, som vi ved, at kommunen har under overvejelse.

Se afgørelsen her