Helhedsplanen ødelægger mere end den gavner i Storgade og ved Torvet
I vores forening varetager vi de professionelle udlejeres interesser, og da det nu er vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 22. maj 2024, at p-pladserne foran Rådhuset skal nedlægges på Torvet, i forbindelse med byfornyelsesprojektet her, er vi nødt til at hejse et bekymringsflag på vegne af vores medlemmer.

Sorø Kommune har en klar holdning til, at butikslokaler på Storgade ikke kan omdannes til boliger, hvilket vel også er helt i orden – hvis og såfremt der findes fornuftige vilkår og bevæggrunde for at holde liv i et butiksliv i Sorø. For med nedlæggelse af de parkeringspladser der findes foran Rådhuset, kan vi som professionelle udlejere kun se, at der sker en forringelse af de vilkår vi kan tilbyde de i forvejen
hårdt prøvede små erhvervsdrivende i byen. Det er ikke fordi, at lokalerne er nemme at leje ud i forvejen, hvilket ses helt aktuelt med et historisk højt udbud af ledige lokaler i byen.

Sorø Kommune er en landkommune og Sorø er en mindre by. Vi har ikke metroforbindelser der kan fragte folk fra ydre områderne ind til bymidten. Vi er afhængige af, at folk i oplandet, der ønsker at handle i byens butikker, kører hertil i bil. Vi tror f.eks., at et af de positive konkurrenceparametre, vi har at tilbyde, kan være kort afstand fra parkering til butik.

Desuden er det jo ikke første gang at der fjernes parkeringspladser i byen, så problematikken skal ses som en del af en længerevarende udvikling.

Der forsvandt først en del meget bynære p-pladser mellem biblioteket og kunstmuseet, dernæst en del uofficielle p-pladser ved Faktagrunden, og der er allerede sket begrænsninger på Torvet i form af el-ladepladser. Og desuden er der planer om at nedlægge p-pladser ved Værkerne, hvor lokale klubber og foreninger bruger faciliteterne. I takt med at der om- og nybygges flere boliger i byen (hvilket jo også er et ønske fra kommunen, at der skabes boliger), stiger behovet for både permanente og tidsbegrænsede parkeringspladser.

Derfor er vi bekymrede for, hvis der foretages yderligere nedlæggelse af p-pladser i området Storgade, Torvet og andre helt centrale stede.

Som forening, er vi meget overraskede over, at erhvervslivet i Sorø, eller en forening som vores, slet ikke bliver hørt i denne proces. Flere af vores professionelle udlejere har meldt sig ind i Handelsstandsforeningen for at bakke erhvervslivet op, og for at skabe en mere nær kontakt til butikslejere i byen, da butikslivet tydeligvis har det svært i disse tider. Vi forsøger at skabe en bro mellem udlejere og lejerne.

Kommunen burde lytte til erhvervslivet, bakke det op, og ikke køre sololøb på så store logistik- og planmæssige forandringer, som får konsekvenser for de, I forvejen, pressede butikker i vores lille by. Vi bakker op om Handelsstandsforeningens indsamling af underskrifter.

Udlejerforeningen i Sorø Kommune, der repræsenterer udlejerne i byen, kunne måske, hvis vi blev hørt eller taget med i dialog, bidrage med løsningsforslag i forhold til de pladser der kommer til at mangle.

Vi står altid til rådighed og deltager meget gerne i fremtiden, med inputs, fra de professionelle udlejere i byen.

I lyset af de mange kritiske bemærkninger fra organisationer, forretningsdrivende og borgere, mener vi at beslutningen skal tages op til revision.

Bestyrelsen
Udlejerforeningen for Sorø Kommune
(Formand – Vagner Pedersen, Søren Hansen, Jørgen Eliasen, Elisabeth Høeg Goth, Peter Frederiksen, Stephen Møller Hansen og Peter Lau-Jensen)

Foto: ADL