Af Anne Madsen (A) gruppeformand og Mona Kelder Bouidar (A) medlem af Børn- og Undervisningsudvalget

I Børn- og undervisningsudvalget blev vi i sidste uge bedt om at sende to scenarier videre til budgetprocessen. Det ene gik på at etablere landsbyordning i Stenlille, hvilket ville betyde, at udskolingen fra Stenlille skole skulle flyttes til Holbergskolen eller Pedersborg skole.

Næste scenarie gik på en sammenlægning af Pedersborg skole og Borgerskolen, hvor begge matrikler bevares, men at 0.-5. klasse skulle gå på Borgerskolen og 6.-9. klasse på Pedersborg skole.

Det er forslag vi har set før. Det er forslag vi har forkastet før og faktisk har vi svært ved at forstå, hvorfor vi endnu engang bliver præsenteret for dem. Blev vores afvisning af forslagene slet ikke forstået sidst?

Vi stemte og stemmer stadig nej til dem.

I den kommende budgetfase er der mulighed for at alle partier kan komme med indspark i form af andre forslag, som vi vurderer kunne være bedre og mere konstruktive. Men her og nu kan vi starte med at regulere skoledistrikterne og regulere det frie skolevalg for at klasseoptimere.

 

Mona Bouidar. Foto: JTL