Af Venstre i Sorø

Et stort flertal i kommunalbestyrelsen bestående af SF, S, R, M og C har den 22. maj 2024 godkendt, at man vil fjerne parkeringspladserne foran rådhuset på Torvet samt busparkering og flere pladser i Storgade.

På trods af store protester fra borgere og erhvervsdrivende har man igen valgt at fjerne flere parkeringspladser.

I Venstre forstår vi ikke det arbejde der bliver lagt i at gøre midtbyen stadig mindre tilgængelig for borgere, som kommer udefra og har brug for at parkere tæt på butikker og kulturtilbud. Statsstøtten til byfornyelsen kan godt opnås uden at man fjerner p-pladser.

Man har i forvejen fjernet parkeringspladser bag biblioteket og ved privatskolen.

Derudover forsvandt der rigtig mange uofficielle parkeringspladser på den gamle fakta-grund, samtidigt med at der kommer endnu flere nye beboere i området i det nye byggeri.

Fremover er der lagt op til, at man fjerner p-pladser ved værkerne, hvor foreninger og sportsklubber opholder sig.

Partierne i kommunalbestyrelsens burde have som topprioritet at sørge for så gode vilkår som muligt til vores erhvervsdrivende, herunder p-pladser til deres kunder, desværre virker det til at SF, S, R, M og C er ligeglade.

Det tyder på, at løsningen fremover vil være at besøgende, ansatte og beboere bare kan parkere på cirkuspladsen og så bevæge sig rundt i byen derfra. Men det er de færreste, der vil gå 650m for at handle eller bruge tilbud i Sorø midtby.

Sorø ligger i en landkommune. Vi har ikke metro og letbane, og vores økonomi tvinger os til at lukke busruter. Så den bilfri by er temmelig urealistisk i Sorø.