Af Mona Kelder Bouidar
Medlem af Kommunalbestyrelse i Sorø kommune (A) og medlem af Børn og Undervisningsudvalget.

Det er en glædelig nyhed, at KL og regeringen har indgået den bedste økonomiaftale i meget lang tid, som bidrager med det største tilskud til kommunerne i 15 år. I alt får kommunerne 3.4 mia. ekstra. Det er dog endnu uvist hvor mange penge, der tilfalder Sorø kommune.

Vores håb er bl.a. at styrke ældre- og børneområdet og hele velfærden i vores kommune.  Både skoler og daginstitutioner har brug for flere uddannede til at løfte kvaliteten af undervisning, trivsel og læring. Flere voksne omkring børnene vil skabe bedre forudsætninger for bedre trivsel og mere læring. Ligeledes vil det sikre et bedre arbejdsmiljø for de ansatte og større tilfredshed på vores skoler og i vores daginstitutioner. Flere voksne og flere uddannede voksne vil være en af Socialdemokratiets hovedprioriteter i de kommende budgetforhandlinger.

Dejligt at der er afsat penge, som kan gavne vores velfærd og sikre det bedre vilkår. Det hilser vi meget velkommen.

 

Mona Bouidar. Foto: JTL