Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem, og Abelone Bergløv, Enhedslisten i Sorø.

I valgkampen var miljøet i højsæde, alle partier meldte sig under de grønne faner. Kommunen skulle styres ud fra en grøn målepind og klimaet skulle i centrum.

Det er ikke bare udtalelser der forekommer i Sorø, men over hele landet.

Når alle siger, at den grønne omstilling er den vigtigste opgave vi har, hvorfor er det så så ufatteligt vanskeligt at få det politiske niveau til at ændre adfærd?

Hver eneste dag mærker vi klimaforandringerne på globalt, såvel som lokalt plan. Det sker i form af tørke, fødevaremangel, vandstigninger, knaphed på vand og lokalt i form af voldsommere vejr.

Konsekvensen er hungersnød, fattigdom, flere sygdomme, uddøde planter og dyrearter og flere flygtninge.

Forklaringen på den manglende handling til gavn for miljøet har været deprimerende tydelig i det seneste halve års byrådsarbejde, og blev opsummeret af Alternativets byrådsmedlem på sidste møde i byrådet med udsagnet ”Af og til må man give noget med den ene hånd, hvis man vil have noget i den anden” og Alternativet stemte for, at erhvervslivets ønsker skulle prioriteres over miljøet!

Eksemplet er langt fra det eneste i løbet af den byrådsperiode, der startede 1. januar. På et tidligere byrådsmøde var det ikke Alternativets opfattelse, at der skulle handles i forhold til det PCB, bly og tjæreholdige materiale, der ligger på Fulbyvej. Det var simpelthen for dyrt at prioritere miljøet og herunder grundvandet frem for at lade det ligge, uanset hvilke miljømæssige omkostninger det måtte have.

Selv en åben dør som ”Sorø som klimakommune” lykkedes det blå blok med Alternativet som aktiv part at få udsat. I stedet for at betale en ganske lille sum for at sikre implementeringen med det samme blev den udsat i omkring 2 år.

Når man, som især Alternativet, kun er miljøvenlige i tale, men ikke i handling, så er det bedre at tie. For det er med til at ofre den jord, vi har lånt af vores børn og børnebørn.

Efter Enhedslistens opfattelse, er vi nået dertil, hvor vi skal prioritere den grønne omstilling, også selv om det på kort sigt kan have en negativ effekt på væksten. Vi er simpelthen nødt til at forholde os til, at der ikke findes en Planet B.