Enhedslisten i Sorø

Kontaktperson: Charlotte Eich
22380313
charlotte@eich.dk

Følg Enhedslisten i Sorø på Facebook.
Bliv medlem af Enhedslisten.

Enhedslisten har 1 medlem af Sorø Byråd:
Bo Mouritzen

En kritisk vagthund 
En vagthund, der tør stille kritiske spørgsmål i kommunale sammenhænge, sådan karakteriserer Enhedslisten i Sorø sig selv.

Det gælder ikke mindst i de tilfælde, hvor andre af kommunens partier ligger an til nedskæringer i velfærden eller ønsker at privatisere eller udlicitere dele af de offentlige opgaver. I stedet ønsker Enhedslisten at pege på alternativer, således at forringelser af de offentlige velfærdsydelser så vidt muligt undgås.

“Vi ser helst en politik gennemført, hvor kommunen indliciterer opgaver,” skriver lokalforeningen på sin hjemmeside.

Beskæftigelse, socialpolitiske tiltag og økologi
“En rød-grøn kommune som balancerer økonomisk, socialt og i forhold til de livsmuligheder, borgerne tilbydes,” er blandt lokalforeningens visioner for Sorø.

For Enhedslisten er arbejdsløshed ikke et individuelt problem men et samfundsproblem, der løses bedst i fællesskab. Blandt andet ved at kommunen er en aktiv medspiller, der iværksætter projekter fx inden for grøn omstilling til økologi og energirenovering.

At fremme det humanistiske menneskesyn i det offentlige system er også en af mærkesagerne for Enhedslisten i Sorø.

For Enhedslisten kan det fx gøres ved at lave en indsatsplan over for fattigdom, ved at ansætte en kommunal borgerrådgiver og ved at sikre en tværfaglig indsats, hvor borgeren er i centrum.

Ikke mindst ønsker Enhedslisten, at grønne løsninger skal vælges hver gang. Bl.a. ønsker Enhedslisten, at Sorø skal være 100% økologisk.

Læs her Enhedslisten i Sorøs kommunalpolitiske program.

Socialistisk og demokratisk græsrodsparti
Enhedslisten karakteriserer sig selv som et socialistisk og demokratisk græsrodsparti, der arbejder for at gøre Danmark mere solidarisk.

Partiet har siddet i Folketinget siden 1994 og fik sit indtil videre bedste valgresultat i 2015, hvor 14 medlemmer af Enhedslisten fik plads i Folketinget. I Sorø fik Enhedslisten sin første byrådsrepræsentant ved kommunalvalget i 2013, nemlig Grethe Kistrup Møller.

Ved kommunalvalget i 2017 afløste Bo Mouritzen Grethe Kistrup Møller, og han er nu partiets repræsentant i Sorø Byråd.

Medlem af Enhedslisten i Sorø
Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af Enhedslisten, har du mulighed for at melde dig ind på Enhedslistens hjemmeside. Prisen for et medlemskab afhænger af din månedlige indkomst og koster mellem 120 kr. til 730 kr. pr. halvår.

Lokalforeningen i Sorø har mellem 30 og 40 medlemmer i alle aldersgrupper.

Hvis du kunne tænke dig at vide mere om Enhedslisten i Sorø, holder de medlemsmøder på Værkerne den første onsdag i hver måned. Du kan finde de mere præcise tidspunkter for møderne i Enhedslistens kalender. Her kan du også se lokalforeningens øvrige arrangementer.

sølvpartner