Indlæg af Linda Nielsen, SF Sorø.

Sorø Kommune fælder træer og buskads på arealerne ved Rørstensgården, hvor der skal udstykkes grunde til nye boliger. Men der er noget galt, når man fælder træer og buskads midt i fuglenes yngletid, blot for at holde en tidsplan for salg af grunde til bosætning.

Enhver med bare lidt kendskab til natur ved, at man ikke skal forstyrre fuglene i yngletiden. Og her er der tale om, at man fjerner deres levested, mens de fodrer på ungerne i rederne!
Det er modsigende at ynglefuglene skal ofres for at fremme tilflytning samtidig med, at det der skal trække nye borgere til, netop er vores natur.

Jeg er ærgerlig over, at der i planlægning og handling ikke kan tages hensyn til dyreliv og natur. Det kan ikke være meningen, at der lægges så hård politisk pres på forvaltningen, så de bringes ud i halsløs gerning.

Det kan desværre ikke rettes op denne gang, træerne er fældet, fugleungerne er faldet ud af rederne, og der er blevet færre levesteder til småfuglene. Sørgeligt.

Men nu må vi altså rette ind og tjekke vores politik og handlinger op i forhold til Verdensmål og visioner, så det ikke bare bliver tomme ord.

Foto: ABW