SF Sorø

Følg SF Sorø på Facebook

SFs byrådsmedlemmer i Sorø
Linda Nielsen
29 82 20 27
linn@soroe.dk
Følg Linda Nielsen på Facebook 

Kristiane Nyborg
knybo@soroe.dk
Følg Kristiane Nyborg på Facebook

SFs folketingskandidat i Sorø
Astrid Carøe
60 55 50 01
astrid-caroe@hotmail.com
Følg Astrid Carøe på Facebook 

SF’s politik
SF er et rødt og grønt parti, som vil forandre Danmark og skabe håb for de kommende generationer. Danmark skal igen være et grønt foregangsland, der passer godt på miljøet, udvikler grønne løsninger og går forrest i klimakampen.

Alle skal have lige mulighed for at forfølge deres drømme, uanset hvilken baggrund man har. Derfor vil SF styrke velfærden og bekæmpe den stigende ulighed.

SF vil gøre op med stress-samfundet. Børn og unge skal ikke bombarderes med tests og tårnhøje forventninger, og i arbejdslivet skal der gøres plads til familielivet. Der er brug for meget mere ro på.

SF vil styrke demokratiet, Danmarks engagement i EU og den internationale kamp for menneskerettigheder. Velfærdssamfundet skal styrkes, så alle kommer med, og der tages hånd om miljøet.

SF’s historie og grundværdier
SF står for Socialistisk Folkeparti og er et moderne venstrefløjsparti, et folkeligt socialistisk parti stiftet i 1959. SF opfatter alle mennesker som ligeværdige. Den enkeltes frie og alsidige udvikling skal være både målet og midlet for hele samfundets udvikling. Alle skal have frihed til og mulighed for at realisere det liv de ønsker med respekt for andres frihed, samfundet og naturen.

SF er et både visionært og realistisk parti og ønsker en markant anden politisk retning i Danmark. Det er tid til at styrke fællesskaberne og skabe fælles løsninger lokalt, nationalt og internationalt.

Byrådsmedlemmer
Ved kommunalvalget i 2021 fik Linda Nielsen selskab af Kristiane Nyborg. De er begge optaget af social ansvarlighed og grøn omstilling. De lokale mærkesager er:

• Bedre normeringer i daginstitutioner og skoler og afskaffelse af nationale test.
• Værdig ældrepleje og tid og plads til omsorg til den enkelte borger.
• Grøn omstilling og en aktiv klima- og miljøpolitik nationalt og lokalt.
• Bæredygtig bosætning og grøn erhvervspolitik.

I Regionsrådet og Folketinget
Tina Boel repræsenterer SF i Regionsrådet. Regionsrådet har 41 medlemmer, der blev valgt den 16. november 2021. Regionsrådet er valgt for perioden 2022-25.

Astrid Carøe er valgt til Folketinget. Astrid er vokset op i Sorø, og har gået på Slagelse Gymnasium. Hele sin ungdom har hun været optaget af at kæmpe imod ulighed, uretfærdighed, og for at mennesker skal have lige muligheder og en klode at leve på i fremtiden. Astrids mærkesager er:

• Fjern kontanthjælpsloftet og hæv skatten for de rigeste.
• Afskaf brugerbetaling på sundhed.
• Alle skal have adgang til stærk offentlig transport.

Vær med i valgkampen
Du kan engagere dig i SF’s valgkamp. Om du vil på gaden som aktivist eller støtte op på de sociale medier. Kontakt din lokale kampagneansvarlige i Sorø eller tilmeld dig her.

sølvpartner