I forbindelse med køb af en ejendom har den nye ejer fået i hænde en heftig samling af sten, primært flintesten og -økser – måske også spydspidser? Der er min. 400 sten, de har inskriptioner om findested og årstal – nogle helt tilbage fra 1961. Et kæmpearbejde, som ikke bør gå til spilde.

Ejeren spørger derfor; er du eller kender du én, der er interesseret i at overtage stensamlingen? Et arkiv, en skole eller privatperson? Den er ganske gratis og vil gå tabt, hvis ingen tager sig kærligt af den.

Skriv til redaktion@dit-soroe.dk – så sætter vi dig i forbindelse med ejeren.

Såfremt stenene er fundet her på egnen, er det ikke tilfældigt. Vores område er kendt for kvalitetsflint, og Brommekulturen er opkaldt efter stenalderbopladsen Bromme nordvest for Sorø. Kulturens flintredskaber og teknikker var simple sammenlignet med resten af Europa. Redskaberne var tunge, asymmetriske og store, formentligt fordi stenalderfolket i Sorø ikke behøvede spare på materialet, og fordi den isolerede Brommekultur brugte primitive kastespyd frem for bue og pil. Amatørarkæologen Erik Westerby var den første til at udgrave fund fra Brommekulturen i marker tæt på Sorø. (Kilde: Weekendavisen Ideer, 21. juli 2017)