Til Lokalarkivet i Dianalund er der anonymt indleveret et eksemplar af Det spanske Kors i sølv. Det spanske kors blev udleveret til tyske soldater, der havde deltaget i Den spanske Borgerkrig 1936-39. Ordene blev indstiftet i 1939.

Når et sådant kors dukker op i Dianalund, rejser der sig tre spørgsmål:
1. Hvordan er det havnet i Dianalund?
2. Er det ægte eller er det en kopi? (bogstaverne på bagsiden er slidt)
3. Hvorfor er der sort emalje på korsarmene? De billeder, der er offentliggjort på nettet viser ikke at der er sort emalje på armene.

Arkivleder Jørgen Mogensen har henvendt sig til Rigsarkivet, til Nationalmuseet og til Tøjhusmuseet. Ingen har kunnet hjælpe. Kan du?

 

Foto: Lokalarkivet i Dianalund
Foto: Lokalarkivet i Dianalund