Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø

Til tider er det interessant at læse borgerlige politikeres opfattelse af personer på venstrefløjen. Vi fremstilles ofte som økonomisk uansvarlige, uden overblik, kun interesseret i at uddele gaver, og at finansiere driften ved at gældsætte stat eller kommune.

Den fremstilling får som hovedregel et ekstra spin: Når der skal laves budgetter og indgås forlig om økonomi, og når de borgerlige selv kæmper med økonomien.

Sandheden er ganske anderledes. Der er rigtigt mange på venstrefløjen, der har et udmærket kendskab til økonomi, for eksempel har Enhedslisten de seneste tre år vundet Fondsbørsens aktiedyst, først ved Pelle Dragsted og siden ved Rune Lund, langt foran deres borgerlige modstandere.

Reelt er det heller ikke venstrefløjen, der har uddelt gaver de seneste mange år. Ødelæggelsen af skat, der har kostet det danske samfund milliarder, skattelettelser for milliarder, afgiftslettelser på både, store biler osv. er alt sammen gaver fra de borgerlige partier.

I praksis er det ganske simpelt. Som venstreorienterede har vi samme præmisser som borgere med borgerlig observans. Vi skal betale vores husleje, og som alle andre, kan vi ikke have flere udgifter end indtægter i løbet af måneden. Vi er med andre ord, lige så interesserede i et samfund, der er velfungerende og økonomisk bæredygtigt. – Men for os kræver det en anden fordelingspolitik. De der har, skal ikke have mere, mens de der ikke har, skal understøttes til en egen valgt tilværelse.

Det er Enhedslistens opfattelse, at der i øjeblikket foregår en stigende ideologisk kamp, mellem på den ene side de der ønsker at fortsætte den neo-liberale konkurrencestat, der har været dominerende siden midten af 80’erne og på den anden side et stigende ønske om at skabe et bæredygtigt samfund.

Det er en bevægelse, der stadig er under udvikling, men det handler blandt andet om en bæredygtig hverdag med mere tid til familie og fællesskaber. Det kan opnås ved bl.a kortere arbejdstid og tidligere pensionering, et bæredygtigt klima og miljøpolitik, også selv om det rammer vækst og produktivitet, blandt andet ved at begrænse forbruget og undgå blind vækst, fokus på dannelse og andre væsentlige medmenneskelige værdier, i stedet for den nuværende stræben efter at gøre alle erhvervsparate, uanset om det er børn der går i vuggestue, børnehave eller skole.

I Enhedslisten er vi ikke enige med de borgerlige partier om, hvad et økonomisk bæredygtigt samfund er. Derfor er Enhedslisten i de senere år kommet med en stærk og gennemarbejdet kritik af finansministeriets regnemetoder og ikke mindst den politiske vægtning, de har.

Baggrunden er, at modellerne hviler på forskellige regnemodeller som DREAM og ADAM, der er kendetegnet ved, at alt der er privat er godt, og alt der er offentligt er en udgift.

Det er konkurrencestatens logik, der fundamentalt bygger på, at virksomheder og myndigheder skal samarbejde om at skabe vækst, som igen udgør grundlaget for velstand. Vækst og produktivitet er de borgerlige økonomers eneste svar på alle spørgsmål.

Konsekvensen har været New Public Management og regnearkstyring (for eksempel budgetlov og Moderniserings og effektiviseringsprogrammet).

Skal man være offentlig leder, er økonomisk tænkning og politisk tæft vigtigere end ekspertviden. Resultatet er, at de faglige beslutninger fylder mindre og mindre, mens jagten på kortsigtede gevinster dominerer politiske beslutninger.

Efter Enhedslistens opfattelse er det også gældende i Sorø Kommune. Det er ikke en vej vi ønsker at betræde, derfor er vi så kritiske overfor den borgerlige økonomistyring.

Bo Mouritzen. Pressefoto.