Af Rolf Clausen, Gruppefmd. Venstre.

Vi har nu vedtaget Vision og Planstrategi 2022 i byrådet. Forud har været en længere proces, hvor vi først i byrådet og sammen med nogle af vores dygtige embedsfolk har udstukket de første retningslinjer for den nye vision for vores kommune. Herefter har der været en åben proces med flere borgermøder og mulighed for via postkort og elektronisk at komme med indspil og forslag.

De sidste 4 år har vi haft, det vi kaldte VIPS 2018, og den lykkedes vi rigtig godt med, og som det også fremgår af vores nye Vision 2022, så står der:

‘Det er gennem de seneste fire år i høj grad lykkedes at skabe resultater inden for de mål og temaer, som var i fokus i VIPS 2018. Især i forhold til bosætning, styrket erhvervsklima, det sammenhængende familieliv og gode opvækstmiljøer.’

Og det er vi i Venstre rigtig glade for, at vi er nået så langt på disse områder, men vi er ikke i mål, der skal stadig arbejdes ihærdigt, og derfor videreføres disse temaer også i vores nye Vision og Planstrategi 2022.

Godt nok har det været verdensmålene, der har været meget i fokus i vores nye visionsplan, og med god grund, jeg syntes bestemt, vi skal være stolte af, at vi igen er lykkedes med at samle et enigt byråd om så væsentligt et tema og de verdensmål, som vi her i Sorø har valgt at starte ud med.

Vi har valgt 9 ud af de 17 verdensmål, der er, og så har vi gradbøjet dem, så de passer ind i Sorø kommunes kontekst.

Vi er ikke den første kommune, der tager fat i verdensmålene, men næsten, og det skal vi udnytte, både i forhold til branding, men vi skal selvfølgelig også nå resultater, der kan ses og måles. Så til alle kommunens borgere, tillykke med at være en del af en større sags tjeneste.

Rolf Clausen.