Der skal lægges ny asfalt på Ringstedvej, som forbinder de nordvestsjællandske byer Ugerløse og Igelsø. Arbejdet vil blive udført i de sene aften- og nattetimer af hensyn til trafikanterne.

Ringstedvej, der også er kendt som rute 57, skal have ny asfalt mellem Ugerløse og Igelsø, da den nuværende asfalt er slidt og trænger til at blive udskiftet.

Der er tale om en strækning på fire kilometer, og arbejdet bliver udført i perioden søndag 17. september til fredag 29. september. Med undtagelse af det første døgn foregår arbejdet udelukkende i aften- og nattetimerne.

Sådan foregår arbejdet
Til at starte med bliver den gamle belægning affræset, så man får adgang til at foretage reparationer af den underlæggende belægning.

Derefter skal der lægges et nyt slidlag på, inden man til sidst giver kørebanen nye vejstriber.

Information til trafikanterne
Vejarbejdet har den konsekvens, at Ringstedvej bliver spærret. Trafikanter vil derfor blive sendt ud på en mindre omkørselsrute, som der er skiltet med i området. Beboerkørsel til ejendomme på den afspærrede strækning vil være tilladt, men skal ske med forsigtighed og efter entreprenørens anvisning.

Arbejdet finder i første omgang sted fra søndag 17. september kl. 6.00 og frem til mandag morgen kl. 6.00 og fortsætter derefter som aften- og natarbejde på hverdage mellem kl. 17.00 og kl. 6.00.

Fordi vejarbejde er vejrafhængigt, er der en risiko for, at det kan blive udskudt på grund af vejrforhold.
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte påføre naboer og trafikanter.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Læs mere på Trafikinfo.dk

Der vil blive skiltet med en omkørselsrute, mens arbejdet står på. Foto: Vejdirektoratet