Mange tak til Lena Bau for med kameraet at indfange ‘den lille vandsalamander, han og hun’.

Foto: Lena Bau