Foråret er over os og det betyder, at allikerne begynder deres redebygning i skorstenene. Skorstensfejermester Børge Petersen kan hjælpe, hvis alliker har slået sig ned hos dig. 

En allikerede består af et tæt lag grene og kviste, som blokerer skorstenen, hvilket medfører en risiko for udvikling af kulilte samt skorstensild. Kulilte kan hverken lugtes eller smages og er dræbende selv i meget små mængder.

Risikoen er særlig stor ved skorstene tilsluttet automatiske fyrede anlæg som træpillefyr, oliefyr, gasfyr etc.

Ved mistanke om alliker i skorstenen, kontakt da straks din lokale skorstensfejer, som kan tilbyde at fjerne allikereden samt fuglesikre din skorsten.

Kontakt Skorstensfejermester Børge Petersen på telefon 57 84 47 47 eller 30 65 11 75 eller se mere på skorstensfejersoroe.dk.

Foto: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778.

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem