Hvis Sorø Sø skal blive helt ren, skal der styr på de sidste private kloakker i Sorø midtby. Sorø Kommune sætter fokus på kloakseparering, oplyser de i en pressemeddelelse.

Problemet er velkendt. Kraftige regnskyl giver kloakvand i kældrene – og i Sorø Sø. Den eneste måde at løse problemet på er ved at adskille spildevand og regnvand.

Derfor sætter Sorø Kommune nu gang i en opfølgende indsats over for de grundejere i Sorø midtby, som stadig mangler at kloakseparere. De har haft meget lang tid til at bringe deres kloak i orden.

Formand for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard, siger:
– Så længe der er ejendomme, som ikke har kloaksepareret, vil vi opleve, at kraftige regnskyl kan give spildevand i kælderen. Og vi vil opleve, at spildevandet bliver blandet med overfladevand og løber direkte ud i søen til skade for både naturen og de mange mennesker, som holder af at bade ved Skjolden. Derfor er det vigtigt, at man som grundejer medvirker konstruktivt til at forbedre vandmiljøet og badevandskvaliteten i Sorø Sø ved at få styr på sin kloakseparering.

Når man kloakseparerer, skiller man regnvandet fra spildevandet. Regnvandet kan så ledes direkte ud i vandmiljøet i stedet for til renseanlæg. Det sparer både penge og energi, når regnvandet ikke skal pumpes den lange vej til renseanlægget. Og samtidig bliver spildevandsrensningen bedre, når renseanlægget kun skal håndtere vand, som rent faktisk er snavset.

Alle skal med
Hele kloaksystemet virker først som tiltænkt, når alle ejendomme i Sorø midtby har gennemført kloakseparation. Derfor håber kommunens miljøafdeling på, at de sidste ejendomme kommer med. I den kommende tid vil alle grundejere, som ikke har dokumenteret over for kommunen, at de har kloaksepareret, få et brev i e-boks.

Fakta om kloakseparering
Kloakledningerne til separationsprojektet blev etableret af Sorø Kommunen i henholdsvis 1994 og 2004. I 2010 kontaktede kommunen de grundejere, som manglede at adskille kloakken på deres grund. Nu – 10 år senere – er der fortsat ejendomme, som ikke har separeret deres kloak.

Foto: ABW

 

Del på sociale medier