Dit Sorø har bedt de nyvalgte og genvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen om at besvare tre spørgsmål, og Sascha Fich fra de Radikale medvirker her. Sascha er medlemmer af Kultur og Fritidsudvalget samt Kulturgruppen Midt- og Vestsjælland.

Hvor står Sorø stærkest?

Sorø er en på alle måder attraktiv kommune at leve i. Vi har masser af smuk natur, et godt kulturliv, mange arbejdspladser hos os selv og i nabokommunerne og relativt kort afstand til hovedstaden med alle de muligheder, det giver. Området omkring akademiet og Sorø sø er meget kendt og der er mange små og store perler rundt om i kommunen. Det er en stor styrke, at så mange gerne vil bo her.

Hvad udfordrer os?

Det er der nok særligt på to områder: Dels er der ret store forskelle i velstandsniveau mellem de rigeste og fattigste områder i vores kommune. Her er det vigtigt at få alle med, så vi sikrer at man kan leve godt i alle aldre i alle dele af vor kommune. Og dels er vi en ret lille kommune befolkningsmæssigt, hvilket kan gøre os sårbare og i hvert fald betyder at vi er afhængige af samarbejde med nabokommunerne.

Hvad er det vigtigste fokus i 2022? 

For mig er der meget vigtigt at få oprettet et Ungeråd, som er valgt demokratisk af de unge, og som er høringsberettiget – på samme måde som Ældrerådet. Jeg vil arbejde på at skaffe flertal i kommunalbestyrelsen.

Vi skal have en kommune der i alle forhold er bæredygtig, men der skal skrues op for de grønne ambitioner. Det stiller store krav til den kommende klimahandlingsplan, for med den nuværende hastighed når vi ikke det aftalte mål, som er en 70% CO2 reduktion i 2030.

Vi skal have meget mere vild natur, for også i Sorø kommune er biodiversiteten under pres. En kommunal strategi for bevarelse af naturen og dens mangfoldighed er et godt udgangspunkt.

Sascha Fich. Pressefoto.