Jobcenter Sorø og VUC Syd, en del af VEU-center Vestsjælland, arrangerer en temadag om efteruddannelse.

Onsdag den 26. februar 2014 kl. 8:00 – 10:30 på Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø

På dagen vil lokale virksomheder fortælle om hvorfor og hvordan de efteruddanner deres medarbejdere.

Tilmelding til virksomhedskonsulent Solvejg Kragelund på sokr@soroe.dk, senest 18. februar.

Program:
08.00-08.20 Kaffe og morgenbrød
Velkomst v/ leder for virksomhedsrettet indsats Kristine Christensen, Jobcenter Sorø og Forstander Jørgen Kay, VUC Vestsjælland Syd

08.20 – 08.35 Hvad er forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning?
v/Lærer Kirsten Meijer, VUC Vestsjælland Syd

08.35 – 08.55 Hvorfor? Hvordan? Hvad får virksomheden ud af det?
v/Terminalchef Helle Jürgensen, Arla

08.55 – 09.10 Jobrotation
V/Jobrotationskoordinator i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, Eva Seifert

09.10 – 09.30 Jobrotation i Sorø Kommune
v/Leder, Teknisk service og rengøring Niels Minor Borre, Sorø Kommune

09.30 – 09.45 Pause

09.45 – 10.00 Individuel kompetenceafklaring (IKV)
v/VEU konsulent Troels Stensballe, Selandia – Erhvervsrettede Uddannelser

10.00 – 10.15 Uddannelsesplanlægning i virksomheden
v/Operations Manager Tonny Deneke, Frese A/S

10.15 – 10.30 Interessebaseret samarbejde om uddannelse
v/HR-chef Mathilde Møller, Hede Danmark

10.30 Tak for i dag