Så kom de seneste PISA-resultater fra OECD, der viser hvilke lander der er blevet bedre, og hvilke der er blevet dårligere til at lære børn at læse og regne.

Den gode nyhed er, at Danmark stadig ligger blandt de 40 bedste lande, når man måler, hvad de 15 årige har lært i skolen. Men Danmark er sakket agterud fra en 15. plads i 2006 til en 23. plads i 2012, når det gælder matematik, og fra en 19. til 24. plads, når det gælder læsning.

Economist har lavet denne oversigt
Economist’s oversigt over PISA-resultaterne

Denne markante tilbagegang er imidlertid ikke noget, der bekymrer Sorø Kommune. Til dem der vover påstå, at de nye skatteyderbetalte iPads er med til at forværre tingenes tilstand yderligere, har kommunen nu udformet et svar.

“Det er under et år siden at eleverne fik iPads, og det er endnu for tidligt at drage konklusioner om hvordan de nye læringsformer og den ny teknologi påvirker elevernes præstationer. Så debatten om at iPads skulle skade elevernes præstation i fx PISA-testen, tager man med et gran salt,” skriver rådhuset i en pressemeddelelse.

“Det er jo noget nyt, vi har gang i, og det er for tidligt at konkludere noget som helst. Når man indfører nye systemer og ny teknologi, skal man lære at bruge den, det skal der være tid og ro til”, siger skolechef Henrik Madsen fra Sorø Kommune.

“Folkeskolen skal afspejle samfundsudviklingen, så selvfølgelig skal der være teknologi i folkeskolen, ligesom der er i resten af samfundet, på arbejdsmarkedet og i den øvrige uddannelsessektor. Vi skal alle lære at navigere i en ny virkelighed. Vi skal forholde os til de fænomener der stjæler fokus fra koncentration, fordybelse og relation i undervisningen, som for eksempel facebook, spil og andet. Når vi opgraderer det teknologiske niveau i folkeskolen, så det svarer til det omgivende samfunds, så får vi naturligvis de samme udfordringer som vi også oplever andre steder i samfundet. Derfor arbejder vi sammen om at udvikle undervisningen og sætte en god ramme omkring den”, siger det socialdemokratiske byrådsmedlem Anne Madsen.

Den nuværende formand for Børn og Undervisningsudvalget udtaler endvidere:

“Selv politikere ved at børn ikke lærer mere bare fordi de får en iPad – vi lærte heller ikke matematik fordi vi fik en lommeregner. Læringsprojektet er udtryk for et politisk ønske om at øge fagligheden og trivslen i kommunens skoler, bl.a. ved hjælp af teknologi som understøttende læringsredskab. I Sorø Kommune har arbejdsgrupper bestående af både lærere, skoleledere, it-folk og digitaliseringskonsulenter lavet et grundigt pædagogisk og teknologisk forarbejde før vi indførte iPads som en del af læringsprojektet.”

Når det gælder CEPOS’ analyse af de danske skolers evne til at løfte elevernes kompetencer (undervisningseffekten), forholder Sorø Kommune sig tavs. Der er 1166 skoler i alt i Danmark. Frederiksberg Skole, som var nummer 1 sidste år, er nu overhalet af privatskolen. Om det bl.a. skyldes, at privatskolen ikke har brugt ressourcer på iPads er ikke noget, der pt. har Sorø Kommunes opmærksomhed.

 CEPOS-måling landsdækkende nr. kommunalt nr.
Sorø Privatskole 77 1
Frederiksberg Skole 120 2
Sorø Borgerskole 441 3
Pedersborg Skole 746 4
Holbergskolen 1130 5
Stenlille Skole 1131 6