Debatindlæg af Frederik Tellerup

Allright, blå blok ønsker at ændre en regel i kommunens udbudspolitik. Reglen siger, at en virksomhed som får en ordre på mindst 5 mio. kr., skal have mindst én lærling under forløbet. Lærlinge kan både være hjælp og besvær i arbejdsdagen, men de er nødvendige for at kunne uddanne fremtidig arbejdskraft indenfor det erhverv, som virksomheden beskæftiger sig med. Virksomheder satser på at vokse, og satser derfor på at få brug for mere arbejdskraft i fremtiden. Alligevel vil blå blok nu indføre en ændring af reglen, så virksomheder fra nu af først skal have mindst én lærling, når de får en ordre på 10 mio. kr. Det betyder selvfølgelig, at virksomhederne kan slippe for at tage rigtig mange lærlinge ind.

Der er intet vundet for erhvervslivet på længere sigt. Tværtimod, vil det blive vanskeligere at få uddannet arbejdskraft inden for virksomhedernes erhvervsområder. Fakta er, at blå blok i dette tilfælde modarbejder erhvervslivet på længere sigt og i stedet støtter op om virksomheders snæversynede egeninteresse her og nu.

Jeg kan godt forstå virksomheders egeninteresse. De har kun ansvar for dem selv. Men det er derfor, at vi har et politisk system, som har et større ansvar, som skal varetage et mere langsigtet perspektiv, og sætte rammer for udfoldelsen af virksomheders egeninteresser. Hvis en virksomhed får en ordre på 5 mio. kr., så kan den sku’ godt tage en lærling ind uden at det gør ondt.

Blå blok svigter ved at varetage virksomheders snæversynede egeninteresse. Det er politisk set uansvarligt.