Af skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard, Sorø Privatskole

Jeg er så nået den alder, hvor man lytter til P4 om morgenen, og jeg var da ved at få min halvlunkne the galt i halsen, da jeg hørte indslaget om besparelserne på 20 millioner kroner på børne- og ungeområdet i Sorø Kommune, som udmønter sig i bl.a. ansættelsesstop og aflysning af timer.

Sorø Privatskole og kommuneskolerne har over de sidste fem år arbejdet på at kunne spille hinanden gode. Med stærke grundskoletilbud i kommunen giver vi vores fælles børn det bedste udgangspunkt for et godt fundament inden deres videre færd ud i uddannelseslivet.

Jeg bliver derfor oprigtig ked af, at folkeskolerne bliver så presset på økonomien, at det går ud over lærernes arbejdsmiljø og elevernes undervisning.

Vi oplever alle at have fået mange flere elever med diagnoser og mistrivsel, og to år med COVID-19 har ikke gjort det bedre. Trivslen hos den enkelte og i klassen er under pres og vi bruger mange ressourcer på at genskabe trivsel over hele linjen. Vi bruger selv over 250 timer om ugen på specialundervisning og særlige støttebehov. – Et tal der aldrig har været højere, og som siger noget om behovet for hjælp til børn og unge i dag.

Vi har trivselstimer hver uge for alle klasser og et trivselsteam som står til rådighed for eleverne i 12-frikvarteret.

Tager ansvar
Kommunen og skolerne tager, efter min opfattelse, et kæmpe ansvar for at støtte og hjælpe de børn og familier, som har det virkelig svært, og det koster. At tage vikartimerne væk og presse eleverne i forhold til manglende undervisning og lærerne i forhold til at gøre deres arbejde godt nok, vil blot i min optik presse eleverne og familierne endnu mere, og herigennem også skolen og undervisningen for alle elever.

Jeg ved, hvor vigtigt det er for vores elever, lærere og forældre, at timerne bliver dækket med vikarer. Det er vikarer, som er forpligtede på at undervise i det materiale lærerne har lavet klar og som de skal give en tilbagemelding på. Det er også vores vikarer, som gang på gang stiller op til alle slags timer og yder, alt hvad de kan for at skabe meningsfulde læringsfællesskaber for alle vores klasser.

Vikarundervisningen vil aldrig være det samme som undervisning af klassens egne lærere, som både har relationen og den faglige uddannelse som ballast. Heldigvis! Men det er utrolig vigtigt for kontinuiteten og vedligeholdelsen af den faglige udvikling for alle elever.

Jeg skal slet ikke kloge mig på hvordan man finder de rigtige besparelser, men jeg ville ønske at man tog udgangspunkt i kerneopgaven, nemlig undervisningen som må være essensen i det at drive en skole. Vi er i hvert fald glade for, at vi har mulighed for at prioritere vikardækning af alle vores timer, hvor lærere er fraværende

Det er derfor med vemod, at jeg drikker den sidste slurk af min nu kolde the. Jeg håber, at folkeskolen kommer styrket ud af dette, så vi igen kan skabe de bedste rammer for alle elever i kommunen.

Foto: Sorø Privatskole