Af Bo Mouritzen, Medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Sorø Kommune

I modsætning til mange andre lande fik vi lov til at prøve vores forbehold over for EU af ved en folkeafstemning. Selv om resultatet ikke endte som Enhedslisten havde håbet, så synes vi fra Enhedslisten, at det har været godt med en folkeafstemning. Det er med til at skabe debat, ligesom det har tvunget EU-partierne til at komme med nogle udsagn i valgkampen, som vi selvfølgelig skal holde øje med, bliver overholdt. Det handler for eksempel om, at det koster gratis at komme af med forbeholdet.

Ja-siden har meget at takke Putin for: Uden den russiske invasion var der næppe kommet en afstemning, endsige blevet et så stort flertal for et ja, og skal man sige noget positivt om resultatet, så har det været en klar afgørelse.

Men på trods af at stort set alle medierne og ca. 80 % af partierne i Folketinget anbefalede et ja, så er der stadig omkring en tredjedel af landets borgere, der er bekymrede over at afgive mere magt til EU. Ligesom der er en bekymrende stor del af befolkningen, der er blevet hjemme. De skal også have et talerør i fremtiden, og det er en opgave vi fra Enhedslisten skal sikre bliver varetaget!

For Enhedslisten handler det nu om at arbejde på at løfte fredsbevægelsen og hindre, at militariseringen stikker endnu mere af. Vi vil arbejde for, at det øgede fokus på militær ikke går ud over velfærd og klimakampen. Pengene til oprustning skal jo komme et sted fra. Det må ikke være på bekostning af børn, unge, ældre eller klima og miljø.

Så for Enhedslisten betyder det her, der skal arbejdes endnu hårdere på at løfte fredsbevægelsen samt velfærds- og klimakampene.

Dernæst bliver det spændende at se, hvad der reelt opnås ved at sidde med ved bordet.
Vil danske politikere sikre, at menneskerettighederne monitoreres, når EU sender militær afsted?
Vil vi fortsat acceptere, at der føres håbløse krige i Mali, Den Centralafrikanske Republik eller andre steder i Afrika?

Vil vi sikre en Human flygtningepolitik i Middelhavet og være med til at skabe sikre rammer for de mange mennesker, der forsøger at komme over Middelhavet, eller fortsætter EU med at skubbe flygtninge ud i internationalt farvand eller hive dem tilbage i Libysk farvand, med henvisning til kampen mod menneskesmugling?

Vi skal også se, hvor danske soldater bliver sendt hen, og til gavn for hvem? Vi må blive ved med at spørge ja-partierne om de tror på, at vi kan statsopbygge med bomber og kanoner? Eller vil der være et lige så stort fokus på at sørge for velfærdsopbygning i de lande, som vi sender soldater til?

Endelig skal vi gøre os klart, at denne afstemning sandsynligvis vil føre til opgør med de resterende forbehold, det skal vi jo også forberede os på. For endnu mere EU, betyder mindre demokrati.

Foto: ABW