Ældreminister Thyra Frank har som erklæret mål at besøge plejehjem og andre dele af ældreomsorgen i alle landets 98 kommuner.

Besøgene har bl.a. til formål at hente inspiration til ministerens arbejde med afbureukratisering i ældreplejen og – ved selvsyn – at opleve og kaste lys over de mange gode eksempler på værdig ældrepleje i Danmark.

Torsdag var turen kommet til Sorø Kommune, hvor ministeren har fulgt op på en invitation fra Dansk Røde Kors om at opleve de mange indsatser og aktiviteter, de sætter igang.

På Røde Kors Hjemmet i Sorø fik ministeren en god snak med både borgmester Gert Jørgensen og udvalgsformand Lars Schmidt om Sorø Kommunes prioriteter på ældreområdet; med Røde Kors’ Nationale Chef, Marie Louise Gotholdt og næstformand for Røde Kors Sorø, Niels Mortensen om organisationens arbejde med at engagere frivillige på ældreområdet.

Og ikke mindst med daglig leder Kaja Larsen, aktivitetsleder Ruth Galsgaard og flere beboere på Røde Kors Hjemmet.

Sidstnævnte kunne berette generel god frivillig opbakning i Sorø – men at der selvfølgelig altid er plads til flere.

Lars Schmidt, Ellen Knudsen og Thyra Frank. Foto: Michael Bo Christensen

Netop Røde Kors’ store arbejde med besøgsvenner og vågevenner fandt ministeren særdeles interessant:

“Det er et utrolig flot stykke arbejde, der udføres af Røde Kors her i Sorø. Her viser man virkelig, hvor langt man kan komme med engagerede frivillige. Det betyder uendelig meget for de ældre – uanset om der er tale om en besøgsven i hverdagen eller een til at holde hånden ved livets afslutning. Disse mennesker har min allerdybeste respekt, og erfaringerne her fra Sorø vil jeg tage med mig i mit arbejde i ministeriet, siger Thyra Frank.

Også selve “Hjemmet” imponerede ældreministeren:

“Man mærker i det øjeblik man træder ind ad døren, at her er der tale om et hjem. Det imødekommende personale, duften af bagt brød og beboernes hyggelige lejligheder vidner om, at her er rart at være. Og det har de beboere, jeg har talt med i den grad bekræftet”, siger Thyra Frank.

Een af de beboere der velvilligt viste sit hjem frem for ministeren var Ellen Knudsen (billedet). Hun flyttede ind på Røde Kors Hjemmet efter i en årrække at have benyttet stedet Dagcenter, der er åbent for ældre i Sorø Kommune.

“Jeg kendte jo stedet og de søde folk der er her. Så det var ikke svært for mig at vælge Røde Kors Hjemmet til som mit nye hjem. Det er så rart, at her altid er nogle at snakke og drikke en kop kaffe med”, siger Ellen Knudsen.

Efter besøget satte Thyra Frank kursen mod Køge Kommune, hvor hun var inviteret til at opleve Ølby Ældrecenter og til at drøfte kommunens anvendelse af den værdighedsmilliard, som regeringen og Dansk Folkeparti øremærkede til ældreområdet ved sidste års finanslov.