Soraneren, fhv. ambassadør Jørgen Molde er ny formand for Den Holbergske Stiftelse

Den 73-årige tidligere diplomat Jørgen Molde er netop valgt til ny formand for Tersløsegaards bestyrelse. Han er indfødt soraner, opvokset i byen med en far, der var lektor på Sorø Akademi. Selv uddannede han sig efter studentereksamen fra Akademiet i russisk og jura og gjorde karriere i Udenrigstjenesten. Hjemme var han i en længere årrække chef for udenrigsministeriets EU-retskontor og ude var han bl.a. ambassadør i Belgien, Litauen og Marokko. Jørgen Molde afløser advokat Michael Goeskjær på formandsposten.

Jørgen Molde er udpeget af Soransk Samfund, som er foreningen af tidligere elever på Sorø Akademi med godt 1600 medlemmer. Samfundet råder over fire af bestyrelsens ti pladser De øvrige medlemmer udpeges af Det Kgl. Teater, Akademirådet, Københavns Universitet, Stiftelsen Sorø Akademi, Sorø Akademis lærerforsamling og Sorø Kommunalbestyrelse.

Holbergmuseets sæson sæson 2022 begynder Pinsedag den 5. juni med åbning af den store udstilling ”Holbergs Masker”. Derefter er der adgang alle lørdage og søndage kl. 12-16 til og med søndag den 11. september. I perioden bydes på en række store arrangementer og teaterforestillinger (se nærmere på tersloesegaard.dk). Besøg på andre tidspunkter fra kan forudbestilles ved henvendelse til post@tersloesegaard.dk eller telefon 7446 6770.

Foto: ABW