Sorø Kommune har modtaget en ansøgning om at opstille en antennemast på det sydlige Frederiksberg i Sorø. Sorø Kommunes Fagcenter Teknik, Miljø og Drift valgte at gå videre med en placering af masten i et område mellem Frederiksberg Skole og boligområdet Klokkergården. Placeringen krævede en dispensation fra den gældende lokalplan, da masten vil blive højere end den tilladte højde på 12 meter.

Inden udvalget tager en endelig beslutning om placering af en antennemast, ønsker Teknik og Miljøudvalget en supplerende høring, for at afklare behovet for øget mobildækning i området og samtidig få en pejling på, hvor flest borgere i området ønsker masten placeret.

Derfor foretages der nu en undersøgelse indenfor det område, hvor det af ansøger er angivet, at der kan placeres en antennemast, der giver den ønskede dækning.

Målgruppen for undersøgelsen omfatter grundejerforeninger, boligforeninger, Frederiksberg og Lynge Lokalråd samt bestyrelser i institutioner indenfor området.

Her kan du læse mere om og deltage i undersøgelsenHer kan du læse mere om og deltage i undersøgelsenHer kan du læse mere om og deltage i undersøgelsen