Mathilde F. Sørensen, cand. pæd. og dramalærer, og Niels Vandrefalk Andersen, skuespiller fra Holbergteatret, vil i weekenden den 26-27. oktober 2013 undervise i skuespillets ædle kunst.

I Sorø Kultur- og Fritidscenter kan du lære at blive set, at modtage og formidle en følelse, at stole på det du mærker – og spille teater, så publikum lytter. Du vil få værktøj til at skærpe dine sanser, fantasi, stemme og krop.

Alle fra 16 år og op kan deltage.

Tilmelding hos FOF Sydvest.

teaterbillede